Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nı (SES) ziyaret ederek yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.

Görüşmede COVID-19 süreci ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, sorunların çözümü ve talepler için ortak mücadelenin önemi vurgulandı.