Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Serdar Topaloğlu ameliyathane hijyen kurallarına aykırı giyinen bir intörn öğrencisinin ameliyata girmesine izin vermemiş; öğrencinin şikayeti üzerine rektörlük tarafından açılan soruşturma sonucunda üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Dr. Serdar Topaloğlu’nun uzaklaştırma kararına karşı açtığı davada Trabzon İdare Mahkemesi tarafından önce yürütmenin durdurulması, ardından da idari işlemin iptali kararı verilmişti.

KTÜ Rektörlüğü’nün bölge idare mahkemesine taşıdığı davada, Samsun Bölge İdare Mahkemesi de istinaf istemini reddederek yerel mahkemenin kararını onayladı. Kararın gerekçesinde KTÜ Rektörlüğü’nün iddialarının, kararın kaldırılmasını gerektiren mahiyette bulunmadığı belirtildi.