Hollanda Krallığı Büyükelçi Yardımcısı Erik Westrate ve Birinci Sekreteri Carlijn Lubbinge, 12 Kasım 2020 günü Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Pandemi ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu’nun 8. Ay Değerlendirme Raporu ışığında bilgiler, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı tarafından aktarıldı. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve pandeminin yoğunluğunun konuşulduğu görüşmede, TTB’nin en az 14 gün olmak üzere yaşamsal olmayan alanlarda üretimi durdurma ve kentlerde kapanma önerisi, birinci basamak ve hastane hizmetleri, ambulans hizmetleri ile hastaların sağlık hizmetlerine erişme durumları ele alındı.

Hollanda Krallığı Büyükelçi Yardımcısı Westrate ve Birinci Sekreteri Lubbinge’nin sorularının da yanıtlandığı görüşmede sağlık çalışanlarının sağlığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Türkiye’de acil eylem planları ve TTB’nin çözüm önerileri de anlatıldı. TTB yöneticileri koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesi ve sağlık hizmet kapasitesinin aşılması durumuna gelindiği için acil eylem planı başlatılması gibi gereklilikleri diplomatlara aktardı.