Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 1 yıllık süreci kapsayan değerlendirmesini, 11 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi ve COVID-19 İzleme Kurulu ile TTB’nin kollarından ve çalışma gruplarından hekimler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, COVID-19 pandemisiyle geçen bir yılda neler yapıldığını ve önümüzdeki dönem neler yapılması gerektiğini paylaşmak üzere sunumlar hazırladıklarını söyledi.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, dünyada ve Türkiye’de bir yıllık zaman zarfında yaşananları içeren “Zaman Tüneli” sunumunu yaptı.

TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirmesi’ni ise Dr. Şebnem Korur Fincancı sundu. COVID-19 hastalığının epidemiyolojik değerlendirilmesi için gereken veri ve göstergelerin Sağlık Bakanlığı tarafından ya paylaşılmadığını ya da sürekli değiştirildiğini belirten Korur Fincancı, filyasyon çalışmalarının sadece temaslı taramasıyla sınırlı tutulduğunu, yaygın bir test politikasının ise yürütülemediğini ifade etti.

Aşı çalışmalarının bir yılını da aktaran Korur Fincancı, bugüne gelindiğinde ise varyantların aşıların etkililiklerini azaltabileceği endişesinden ve buna dönük bilimsel çalışmalardan bahsetti. Pandemiyle geçen bir yılda 385 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktaran Korur Fincancı, COVID-19 geçiren sağlık çalışanlarının alanlarına, çalıştığı kurumlara, çalışma koşullarına ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler sundu. Korur Fincancı sunumu ise şu sözlerle bitirdi: “Bizim temel önerimiz veri şeffaflığı. Veriler şeffaf olmadığında bir sonuca ulaşabilme olanağı olmadığını biliyoruz.”

TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol merkezi otoritenin son bir yıldaki açıklamalarının bir bilimkurgu filmi hissi uyandırdığını, bu nedenle TTB’nin yürüttüğü çalışmaların çok değerli olduğunu ifade etti. Aşı çalışmalarının pandemiyle mücadelede büyük umut verdiğini kaydeden Şenol, “Ama aşının orada duruyor olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aşılama bir stratejidir. Stratejinin doğru kurulabilmesi önümüzdeki dönemde en önemli silahımız” dedi.

TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu tsunamiyi karşılayan noktalar olan acil servislerde yeniden yoğunlaşma olduğuna dikkat çekerken pandeminin hastanelerden karşılanmasının acil servisleri ve yoğun bakımları birer savaş alanına çevirdiğini dile getirdi.

TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Uzm. Dr. Nasır Nesanır da COVID-19 pandemisinin, kapitalizmin yol açtığı eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğine vurgu yaptı. Nesanır, fazladan ölümlerle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerdeki çelişkilere dikkat çekti.

Basın toplantısı, Dr. Müge Bozkurt’un COVID-19 pandemisiyle mücadele sırasında yaşamını yitiren babası Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü anlattığı ve yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını andığı videosuyla son buldu.

TTB COVID-19 Pandemisi Zaman Tüneli sunumu için tıklayın.

TTB COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirmesi sunumu için tıklayın.