Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimleri, 4 Nisan 2022 günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) bir ziyarette bulundu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın katıldığı ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

Görüşmede söz alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB'nin taleplerini ve eylemlilik sürecini CHP heyetine iletirken, sağlıkta yaşanan şiddeti, malpraktis ve özel hekimlik vergilendirmesine dair yasa teklifi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ayrıca son dönemde TTB'nin görevini yerine getirmesi nedeniyle hedef gösterilmesi de konuşuldu.