Editörlüğünü Dr. Peteris Apinis ve Prof. Dr. Elmar Doppelfeld’in yaptığı World Medical Journal’ın (WMJ) 67. sayısı çıktı.

Dünya Tabipler Birliği’nin yayımladığı derginin son sayısında, TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri Dr. Taner Gören, Dr. Hafize Öztürk Türkmen ve Dr. Naki Bulut’un birlikte kaleme aldığı “Türkiye’de Mesleki Özerkliğe Yönelik Tehditler Sürüyor” başlıklı bir makale de bulunuyor.

Makale, kapitalist üretim ilişkilerinin, totaliter rejimlerin, küresel ve bölgesel savaşların hekim mesleğinin bağımsızlığını nasıl tehdit ettiğini TTB’ye yapılan saldırıları odağına alarak inceliyor. Çalışma, Türkiye’de sağlık alanına yapılan saldırıları tarihsel/toplumsal bağlama oturtarak ele alıyor.

Makalenin Türkçesi için tıklayınız.

Derginin İngilizce sayısı için tıklayınız.