Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Bürosu, 5 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen TTB-Tabip Odaları Örgüt İçi Değerlendirme toplantısında da bir ihtiyaç olarak tanımlanan, “VERBİS” adlı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtla ilgili olarak bir kılavuz hazırladı. Kılavuz 11 Aralık 2020 tarihinde tabip odalarına gönderildi.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için tıklayın.