Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi bir bildiri yayınlayarak taraf devletlerin halen sürmekte olan COVID-19 pandemisi sırasında hükümetlerin eylemlerine yol gösterici bir kaynak olarak İstanbul Sözleşmesi standartlarına uygun hareket etme istek ve kararlılığını dile getirdi. 

Taraflar Komitesi’nin açıklamasında pandeminin sonucu olarak kadınlara yönelik şiddet ve/veya aile içi şiddet niteliğindeki kayda geçen olay sayısında tüm dünyada ve Avrupa Konseyi üyeler arasında alarm verici bir artış yaşandığına dikkat çekilerek, bugünkü istisnai koşullarda önleme, koruma, kovuşturma ve entegre politikalar gibi alanlarda İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan ilkelerin ve zorunlulukların taşıdığı önemin altı çizildi.

Taraflar Komitesi’nin İstanbul Sözleşmesi standartlarını gözetmek ve sözleşmenin devletler tarafından her durumda uygulanmasını sağlamakla görevli hükümetler arası bir organ olarak bu bildirgenin yayınlanmasını uygun gördüğü belirtildi.

Taraflar Komitesi’nce hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına dair bildirgenin Türkçesi için tıklayınız.

Bildirgenin orijinali için tıklayınız.