Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından olan Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin (MSG) Temmuz-Aralık 2021 tarihlerini kapsayan 73-74. sayısı yayımlandı.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili denemeleri, makaleleri, araştırmaları, bilimsel yazıları, klinik ve paramedikal haberleri, çevirileri, duyuruları ve ilginç araştırma özetlerini yayımlayan MSG, üç ayda bir; yılda dört sayı çıkıyor.

Sekiz makaleden oluşan derginin bu sayısında pandemi ve kapitalizmin krizi, pandemide işçi sağlığı ve iş güvenliği, sağlıkta dijitalleşme, mesleki kardiyovasküler hastalıklar konu ediniliyor.

Derginin internet sayısına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/MSG/ adresinden erişilebilir.