Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 günü yaşanan ve 41 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan patlama üzerine 16 Ekim 2022 günü bölgeyi ziyaret etti.

Heyette TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Ahmet Karer Yurtdaş, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi ve Karabük Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Berkay Uzuncu ve Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ercan Yavuz yer aldı.

Maden ocağının olduğu bölgeye giden heyet Bartın Tabip Odası Başkanı Dr. Uğur Saçu, Genel Sekreteri Dr. Zeynep Balım ve önceki dönem başkanı Dr. Ahmet Çatı ile birlikte ilk olarak maden işçilerinin yemek, hazırlık ve dinlenme için kullandığı alanlarda ve sendika odalarında incelemelerde bulundu. Maden ocağında çalışan işçilerle de görüşen heyet, patlamanın öncesi ve sonrasının nasıl yönetildiğine ilişkin aktarımlar aldı.

TTB heyeti ardından madendeki işçi sağlığı birimi, revir ve alanda kurulu 112 çadırını ziyaret ederek sağlık emekçileriyle görüştü. Görüşmede yaralıların durumlarına ilişkin bilgi alındı ve alandaki sağlık hizmetleri değerlendirildi.

TTB heyeti, alanda yaptığı görüşmeler ve incelemeler ışığında önümüzdeki günlerde bir hızlı değerlendirme raporu hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacak.