Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sağlıkçı kimliğe sahip Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl, Murat Emir, Servet Ünsal, Gamze Taşçıer ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’den oluşan bir heyeti Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Genel Sekreter Vedat Bulut ile Merkez Konseyi üyeleri İbrahim Akkurt, Deniz Erdoğdu, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği, Çiğdem Arslan, Onur Naci Karahancı ve Halis Yerlikaya görüşmeye katıldı.

Görüşmede salgının geldiği aşama, sağlık kurumlarının doluluk oranları, filyasyon adı altındaki çalışmaların gerçek bir tarama niteliğinde olmaması, filyasyon ekiplerinin işyükünün artmış olması, sağlık çalışanlarının tükenmesi ve COVID-19’un meslek hastalığı olması için yasa önerisi konularında fikir alışverişlerinde bulunuldu.