Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 10’uncusunu 16 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleştirilen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve tabip odalarının deprem bölgesinden ilettiği raporlarla ilgili bir sunum yaptı. Sunumunda “Kahramanmaraş Hızlı Değerlendirme Raporu”ndan bilgiler paylaşan Korur Fincancı, Kahramanmaraş’ta birinci basamak sağlık hizmetinde yaşanan sorunları dile getirirken tabip odalarının bölgede yürüttüğü çalışmaları sıraladı. Korur Fincancı deprem bölgesinde ısınma kaynağına erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle tenekeler içinde tahta parçaları kullanılmasının karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olduğunu kaydetti.

Bültende söz alan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Dr. Güleser Karakoç ise deprem bölgelerinde kadın sağlığı ile ilgili bir sunum yaptı. Bölgelerden iletilen güncel bilgileri değerlendiren Karakoç, kadın sağlığı konusunda alınacak önlemlere değindi. Karakoç konuşmasında, toplumsal cinsiyet dinamikleri göz önünde bulundurularak yardımların ihtiyaç sahiplerine iletilebilmesi ve yardımlara eşit olarak erişilmesi sağlanmalıdır dedi. Bölgede güvenli doğum için gerekli düzenlemelerin önemini vurgulayan Karakoç, temiz doğum kiti ve aşıların bir an önce bölgeye ulaştırılması, gebelik takiplerinin düzenli yapılması gerektiğini ifade etti. Karakoç, afet sonrası yaşanan travmaların kadına yönelik şiddet vakalarını artırdığına dikkat çekerek buna karşı önlemlerin kamu otoritesi tarafından hızla alınması gerektiğini vurguladı. Karakoç, deprem sonrası bakım emeği ve duygusal yükün daha çok kadın ve kız çocuklarına yüklendiğine işaret ederken, psikososyal desteğin bu guruplara sağlanmasının önemine değindi. Kadın sağlığıyla ilgili ciddi sorunlara yol açacak tuvalet ve hijyen konusundaki yetersizliğe de dikkat çeken Karakoç, buradaki ihtiyaçların acilen giderilmesi gerektiği, bu alanların güvenlik ve sayı açısından yeterli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül de bültene katılarak TMMOB’nin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hasar tespit çalışmalarının her ilde farklı ilerlediğini söyleyen Gül, bakanlığın bu konuda TMMOB ile işbirliği yapmadığını belirtti. Bölgede bilirkişilik çalışmalarına katıldıklarını, savcılık işlemi yapılmadan enkaz kaldırma faaliyetlerine müdahale ettiklerini söyleyen Gül, geçici barınma alanları için önerilerinin olduğunu ancak kamu otoritesinin bunları dikkate almadığını kaydetti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sıddık Akın ise toplu yaşam koşullarının hala uygun olmadığını söyleyerek bölge için uzun erimli bir çalışmayı başlattıklarını kaydetti.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Aydın Şirin, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz deprem bölgesinden bilgi aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • Toplu yaşam alanlarında karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşanmaktadır.
  • Temel ihtiyaçların karşılanmaması bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır.
  • Deprem bölgelerinde koruyucu sağlık hizmetleri hala yeterli düzeyde değildir.
  • Çadır kentlerde yaşanan sorunlara dair önlem alınmamaktadır.
  • Göçmenlere yönelik ırkçı söylem ve eylemlerin sürmesi endişe vericidir.
     İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri