İzmir Şanlıurfa Federasyonu (İZŞANFED) Yönetim Kurulu üyeleri, 23 Ocak 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

İZŞANFED Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Mızraklı ve Genel Sekreteri Yakup Şimşek ile Yönetim Kurulu üyeleri Ali Güzeloğlu, İdris Ortakaya, İsmet Barlas ve Hamza Kürkçü’nün katıldığı görüşmede TTB adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut yer aldı.

İZŞANFED heyeti ilk olarak TTB’ye hem sağlık emekçilerinin hakları hem de toplumun sağlık hakkı için yürüttüğü mücadelede destek ve dayanışma duygularını iletti. İzmir’de mevsimlik tarım işçilerinin yardımlarının kesilmesi, tarım alanlarındaki sanayi kirliliği ve gıda güvenliği riski, İzmir Torbalı ve Şanlıurfa Siverek’te yaşanan sağlık sorunları üzerine aktarımlar yapan İZŞANFED heyeti, sorunların çözümü için TTB ile ortak çalışma talebini iletti. Dr. Vedat Bulut da TTB ve tabip odaları olarak sahada gözlemlerde bulunarak sorunların çözümü için TBMM, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler nezdinde girişimlerde bulunabileceklerini ifade etti.