Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TUYEK) tıpta uzmanlık eğitiminde uzmanlık öğrencilerinin kendi eğitim süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla, eğitim programı geliştirme ve ölçme-değerlendirme konularında bir eğitim programı düzenledi.

“Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ile Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Temel Kavramlar, Yapılar Bilgi Paylaşımı- 1” eğitimi 15 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Eğitimde uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara, uzmanlık dernekleri, yeterlik kurulları, TTB Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu tanıtıldı.

Programa eğitici olarak Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Meral Demirören, Dr. Gülşen Taşdelen Teker, Dr. Bürge Atılgan ve Dr. Merih Anar Öztoprak katkı sundu.