Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 14 Nisan 2020 tarihli “COVID-19 Rehberi”nde yer alan COVID-19 şüpheli hastaya yaklaşımda radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımına ilişkin bazı bilgilerin uluslararası deneyimler ve literatür bilgileriyle uyuşmadığını bildirdi. 

TTB Merkez Konseyi, Türk Radyoloji Derneği'nin ve Türk Toraks Derneği'nin de görüşünü alarak hazırladığı ve Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, rehberin mevcut halinde yer alan COVID-19 şüpheli her hastaya hem akciğer grafisi hem de bilgisayarlı tomografi yapılması yönündeki önerinin bilimsel olmadığı belirtilerek, rehberde buna ilişkin olarak yer alan algoritmanın yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi gerektiği belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.