Türkiye İşçi Partisi (TİP), 18 Nisan 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

TİP Kurumsal İlişkiler Komitesi adına Dr. Ceren Göker ve Av. Anıt Baba’nın yer aldığı heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede 14 Mayıs 2023 seçimleri ile emek hareketinin geleceği ve önümüzdeki dönem yürütülecek sağlık politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.