Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kılavuzunda yer alan ve kamu görevinden ihraç edilen kişinin uzmanlık eğitimi hakkının engellenmesine yol açan ibarenin yürütmesinin durulması ve iptali istemiyle açılan davada TTB Hukuk Bürosu tarafından savcı düşüncesine karşı sunulan beyanda, söz konusu işlemin neden olacağı hak kayıpları bir kez daha ifade edildi.

ÖSYM tarafından yayımlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuru kılavuzunda 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılan adayların tercihlerinin değerlendirilmeye alınmayacağı ibaresine yer verilmiş; Hatay Tabip Odası, TTB Hukuk Bürosu avukatları aracılığıyla söz konusu ibarenin yürütmesinin durulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. Dava dilekçesinde KHK’nin geçici maddesinin olağanüstü geçici tedbir niteliği taşıdığı, bu nedenle maddeye dayanılarak işlem tesis edilmesi mümkün olmadığı ve düzenlemenin uzmanlık eğitimi almak için sınava giren adaylarının eğitiminin engellendiği ifade edilmişti.

Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan iptal davasında yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilirken dava konusu ve talebi aleyhinde dosyaya sunulan savcı düşüncesinde, düzenlemenin hukuka uygun olduğu ifade edildi. TTB Hukuk Bürosu avukatlarının verdiği karşı beyanda ise OHAL kapsamında yayımlanmamış olsa da OHAL devamı geçici tedbir niteliği taşıyan maddeye dayanılarak işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Kamu görevinden ihraç edilen kişilerin uzmanlık eğitimi hakkının ve tercih hakkının elinden alınmasının orantısız bir müdahale olduğu belirtilen beyanda, mesleğin gelecekte uygulanmasıyla sağlanacak avantajlarla karşılaştırıldığında, söz konusu ibarenin aşırı ya da orantısız bir yük getirdiğinin altı bir kez daha çizildi.