Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 8 Şubat 2022’de düzenlenen G(ö)REV eylemi kapsamında Van’da yapılmak istenen basın açıklaması “eylem yasağı” gerekçesiyle engellenmiş, Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve önceki dönem Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Van Şubesi yönetici ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan davanın görülmesine 2 Aralık 2022 günü başlandı. Duruşmayı Van-Hakkari Tabip Odası ve Van Barosu temsilcileri yerinde takip etti.

Duruşmada söz alan Dr. Hüseyin Yaviç, Van-Hakkari Tabip Odası’nın Anayasa’dan gücünü alan bir meslek örgütü olarak hekimlerin hakları için G(ö)REV eylemi düzenlediğini hatırlattı. Basın açıklamasının polis müdahalesiyle engellendiğini belirten Yaviç, gözaltı sırasında uygulanan polis şiddeti sonucu darp raporu aldığını kaydetti. Anayasa’da ve uluslararası sözleşmelerde tanımlanan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının Van genelinde 6 yıldır keyfi bir biçimde engellendiğini ifade eden Yaviç ve Bostan; barışçıl, şiddet içermeyen eylem ve etkinliklerin engellenmesinin suç niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Dr. Ayfer Bostan da üyesi olduğu tabip odasının ve sendikanın çağrısıyla katıldığı eylemin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu; eyleme katılanların değil, anayasal bir hakkı engelleyenlerin yargılanması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme, davayı 17 Şubat 2023 tarihine erteledi.