Hastaların sağlık bilgileri, en katı kurallarla gizliği korunması gereken verilerdir. Bu nedenle, Anayasamızın 20. maddesiyle güvenceye alınmış, Kişisel Verilerin Korunması Yasası'yla da kişinin açık rızası olmaksızın paylaşılması ancak sağlığın korunması gibi belirli amaçlar ve kişilerle sınırlandırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yazılan bir yazıyla, hekimlerden ve sağlık kuruluşlarından, hastaların kişisel sağlık verileri istenmektedir. Bu verilerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak, kayıt dışı ekonomik etkinliklerin sınırlandırılması gösterilmektedir.

Bu talep Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na aykırıdır. Çünkü, sağlık verileri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, hastanın açık rızası olmadan paylaşılamaz. Bu amaçla yapılacak paylaşımlar da Bakanlık tarafından veri toplanması ve işlenmesi de hukuka aykırı ve Türk Ceza Yasası uyarınca suçtur.

Meslektaşlarımızın uyarılması için odalarımıza gerekli bilgilendirme yapılmış; Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıyla da bu konudaki yazılarının ivedilikle yeniden değerlendirilmesi istenmiştir.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı'na TTB tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.

Danıştay Kararı için tıklayınız.

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilmek üzere dilekçe örnekleri için tıklayınız.