Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen, çevre il ve ilçelerde de etkisi hissedilen deprem, hepimizi derinden üzmüştür. Depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Deprem bölgesinde sağlık hizmetleri sunumu ve koordinasyonuna katkı sunmak amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve tabip odaları tarafından kriz masası kurulmuştur. TTB Merkez Konseyi, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve tabip odalarından oluşacak heyet de halk sağlığı altyapısına ilişkin çalışmalar yürütmek üzere bir program kapsamında bölgede görev yapacaktır.

Bununla birlikte deprem bölgesinde afetten hemen sonra alınacak tedbirler can kayıplarının artmasını engelleyecektir. Öncelikle afet sonrasında yerinden yerleşme ve altyapının kurulması gibi önemli konular sağlık örgütü dışındaki örgütlerce yürütülür. Sağlık personeli ve örgütü disiplinlerarası bir çalışma gerektiren bu çabaların sadece bir parçasıdır. Kamu erkinin buradaki sorumluluğunu yeniden hatırlatıyor, afetten etkilenen yurttaşlarımızla afet yönetilemeyeceğini belirtiyoruz. Afetteki yıkım ve kaybın azalması ancak hemen her afetin ortak noktası olan gecikme, kaynak israfı, kargaşa ve paniğin önlenmesi ile olasıdır. Bu ise gerçekçi ve düzenli bir planlamanın yapılması ile sağlanır. Risk altındaki bölgelerde yerleşme yoğunluğu ve düzeni, altyapı tesisleri acil aydınlatma sistemleri, itfaiye ve hastane gibi önemli yapıların yedek su ve enerji kaynaklan afete hazır şekilde planlanıp yapılmalıdır. Binalara, iletişim ve ulaşım hatlarına, su ve yiyecek kaynaklarına ısınma ve aydınlatma sistemlerine bir deprem anında olabilecek hasarlar önceden belirlenebilmektedir.

TTB, depremin hemen ardından alınması gereken önlemlere ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Öncelikle;

 • Deprem bölgesinde yurttaşlara, gerek can güvenlikleri gerekse de arama-kurtarma-sağlık çalışmalarının etkililiği için hasarlı-riskli yapılara girmeme ve uzak durma; zorunlu olmadıkça özel araçlarını ve cep telefonlarını kullanmama çağrısını yineliyoruz.
 • Deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için; durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısını yapıyoruz.
 • Yıkımın en fazla nerelerde olduğunun bilinmesi yardımın öncelikle nereye gönderileceği açısından önem taşıdığı için afetin nereleri ve yaklaşık ne kadar nüfusu etkilediği belirlenmelidir. Ekteki tabloda da görüleceği üzere 13 milyondan fazla insanımızın mevcut afetten doğrudan etkilendiğini tahmin etmekteyiz.
   

Ayrıca afet sırasında ve hemen sonra yapılacak çalışmalar önem ve öncelik sırası ile şunlardır:

 • Afete uğrayan bölgenin ve etkilenen nüfusun belirlenmesi,
 • Enkaz kaldırma, kurtarma ve yıkıntının temizlenmesi,
 • Afetzedelerin beslenmesi,
 • Afetzedelerin barındırılması ve ısıtılması,
 • Ulaşım ve haberleşmenin sağlanması,
 • Emniyet ve güvenliğin sağlanması,
 • Koruyucu hekimlik ve çevre sağlığı hizmetleri,
 • Tıbbi bakım
   

Hekim görevlendirmesiyle ilgili olarak TTB, Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine hazırdır. TTB, kendi ilindeki tabip odalarına başvuran gönüllü hekimlerin listesini en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’na iletecektir.

 

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Ek Tablolar: İl Nüfusları, Sağlık Kuruluşu Sayılarıİlgili İçerikler

TTB Hukuk Bürosu’ndan “Depremzede Hekimler ve Yakınları İçin Hukuk Rehberi”

TTB Hukuk Bürosu’ndan “Depremzede Hekimler ve Yakınları İçin Hukuk Rehberi”

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 13: Depremzede Sağlık Çalışanlarının Hakları ile İdarenin Yükümlükleri Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 13: Depremzede Sağlık Çalışanlarının Hakları ile İdarenin Yükümlükleri Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 12: Hava Kirliliği ve Karbonmonoksit Zehirlenmesi Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 12: Hava Kirliliği ve Karbonmonoksit Zehirlenmesi Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 11: Enkaz Kaldırma Çalışmalarında Asbest Maruziyetinin Önlenmesi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 11: Enkaz Kaldırma Çalışmalarında Asbest Maruziyetinin Önlenmesi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 10: Uyuz Hastalığının Önlenmesi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 10: Uyuz Hastalığının Önlenmesi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 9: Geçici Barınma Yerlerinin Şematik Yerleşim Biçimi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 9: Geçici Barınma Yerlerinin Şematik Yerleşim Biçimi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 8: Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 8: Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 7: Afetlerde Bebeklerin Beslenmesi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 7: Afetlerde Bebeklerin Beslenmesi

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 6: Afet Bölgelerinden Çöplerin Uzaklaştırılması

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 6: Afet Bölgelerinden Çöplerin Uzaklaştırılması

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 5: Potansiyel Tuvalet Çözümleri

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 5: Potansiyel Tuvalet Çözümleri

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 4: İlk 72 Saatte Beslenme Önerileri

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 4: İlk 72 Saatte Beslenme Önerileri

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 3: Temiz Su Eldesi Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Bilgi Notu - 3: Temiz Su Eldesi Hakkında

6 Şubat 2023 Depremi Hakkında Bilgi Notu - 2

6 Şubat 2023 Depremi Hakkında Bilgi Notu - 2

TTB’den Sahada Görev Yapan Sağlık Emekçileri İçin İki Temel Başvuru Kaynağı: “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri - Sağlık Çalışanının El Kitabı” ve “Olağandışı Durumlar İçin Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Protokolleri”

TTB’den Sahada Görev Yapan Sağlık Emekçileri İçin İki Temel Başvuru Kaynağı: “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri - Sağlık Çalışanının El Kitabı” ve “Olağandışı Durumlar İçin Hızlı Sağlık Değerlendirmesi Protokolleri”