Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşılama uygulamalarının başladığı ilk günden itibaren Türkiye’de en az 120 milyon doz aşının en geç 6 ay içinde uygulanması gerektiğini vurgulamış; Sağlık Bakanlığı’na karşı oluşan güvensizliğin aşı uygulamalarına da yansımaması için aşı programının, aşılamalarda yaşanan aksaklıkların ve yan etkilerin toplumla sürekli paylaşılmasının önemine değinmiştir. Ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu konular hakkında gerekli ve yeterli adımları atmamıştır.

TTB, kendisine bağlı odalar ve Sağlık Bakanlığı’na COVID-19 aşılama çalışmalarına dair bilgilerin toplumla paylaşılması amacıyla yazılar göndermiştir.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda bugüne kadar bakanlık tarafından yapılan aşılama sayısının, aşılama organizasyonunda varsa yaşanan sıkıntıların, aşılama yapılan grupların ve aşı yapılan kişilerde ortaya çıkan beklenmeyen yan etkilerin TTB ile paylaşılması talep edilmiştir.

TTB olarak daima bilimin, toplumsal koruyucu sağlık hizmetinin savunuculuğuna devam edeceğimizi, aşıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edip yurttaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanlarını bilgilendireceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Başvurunun tamamı için tıklayın.