Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin (SSUK) dönem başkanlığını yürüten Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir uluslararası tütün firması yöneticisinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ticaret Bakan yardımcısı olarak atanmasına karşı çıktı.

TTB tarafından SSUK adına yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2004 yılında imzaladığı ve iç hukuk olarak benimsediği Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çevre Sözleşmesi’nin, halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını şart koştuğuna dikkat çekilerek, söz konusu atamanın, bu sözleşmeye aykırı olduğu vurgulandı. Halkın sağlığının uluslararası tütün firmalarının çıkarlarının üzerinde olduğuna yer verilen açıklamada, atamanın geri alınması istendi.

Açıklama şöyle:

 

Uluslararası Tütün Firması Yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na Atanması Kabul Edilemez

Ulusötesi sigara firmasının yönetim kurulu üyesi 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ticaret Bakan yardımcılığına atanmıştır.

Türkiye’nin 2004 yılında imzaladığı ve iç hukuku olarak benimsediği Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesi 5.3 maddesi halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını şart koşar. Buna göre devlet ve sivil toplumun tütün endüstrisi ile iletişimi, işbirliği kısıtlanmıştır. Kamu yetkilileri tütün endüstrisi ile kontrol ve denetim kapsamında görüşmenin tamamını açıklayarak  temas kurabilirler. Ticaret bakanlığına ulusötesi sigara firması üst düzey yetkilisi atanması TKÇS 5.3 maddesi ile bağdaşmamaktadır.

Adı geçen ulus ötesi sigara firması, 200 ülkede faaliyet gösteren, küresel bir grubun parçası ve Türkiye'de tütün sektörünün en büyük 3. şirketi olmakla gurur duyduğunu açıklamaktadır. Tütün ticareti ile 150 den fazla ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğunu iddia etmektedir. Yakın zamana kadar bu şirketin yönetim basamağında bulunan bir kişinin şirketin görüşleri aksine düşünmesi mümkün değildir. Ticareti yapılan meta kullanıcısının yarısını öldürmektedir. Ülkemizde her yıl  100 binden fazla vatandaşımız tütün kullanımının yol açtığı kalp, akciğer, damar hastalıkları ve kanserlerden yaşamını kaybetmektedir. 

Türkiye tütün kontrolunda önemli kazanımlar elde etmiş bir ülke iken, tütünü dünyaya pazarlamayı marifet sayan bir firma üst düzey yöneticisinin atanması en hafif tabiri ile çıkar çatışmasıdır.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi olarak bu yanlışın en kısa zamanda düzeltilmesini talep ediyoruz. Halkımızın sağlığını uluslararası tütün firmalarının üzerinde tutuyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
SSUK Dönem Başkanı