Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Eylül-Ekim 2022 sayısı yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” başlıklı dosyanın dokuzuncu bölümünde yedi yazı yer alıyor. Dosyada pandemi sürecinde sağlık sistemleri Kazakistan, Kolombiya, Vietnam, Tayland örnekleri üzerinden inceleniyor. Bu sayıda ayrıca “Eşitsizlikler” başlığı altında pandemi döneminin eşitsizlikler üzerindeki etkisi de mercek altına alınıyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 44 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/ adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.