COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesine dönük mücadelesini sürdüren Türk Tabipleri Birliği (TTB) meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin hazırladığı soruları hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na yanıtlanması istemiyle gönderdi hem de ilgili bakanlara yöneltilmesi amacıyla TBMM’deki hekim milletvekillerine iletti.

Hekim milletvekillerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle sunduğu önergelerde şu sorular yer aldı:

  • Sosyal Güvelik Kurumu’na 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sağlık çalışanları tarafından COVID-19 kaynaklı yapılan başvuru sayısı kaçtır?
  • Sosyal Güvenlik Kurulu incelemesi sonucunda illiyet bağı belirlenerek vazife malullüğü veya meslek hastalığı kararı verilen sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Reddedilen başvuru sayısı kaçtır? Reddedilen başvuruların gerekçesi nelerdir?
  • Vazife malullüğü maaşı bağlanan memur statüsündeki sağlık çalışanlarının sayısı kaçtır?
  • Halihazırda SGK’ye taleplerinin reddi nedeniyle dava açan sağlık çalışanı sayısı kaçtır?
  • SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun COVID-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmesinin önünde yasal bir engel var mıdır? Varsa bunun giderilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
  • Sosyal Güvenlik Kurumu iş müfettişliği tarafından kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında COVID-19 pandemisine uygun çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığına dair denetimler yapılmakta mıdır? Denetimler yapılmış ise belirlenen uygunsuzluklar hakkında işlem tesis edilmiş midir? Bir işlem tesis edilmedi ise SGK’nin görevi ihmaline ilişkin herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker’in sunduğu soru önergesi için tıklayın.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Tekin Bingöl’ün sunduğu soru önergesi için tıklayın.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Yüksel Özkan’ın sunduğu soru önergesi için tıklayın.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap’ın sunduğu soru önergesi için tıklayın.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dr. Semra Güzel’in sunduğu soru önergesi için tıklayın.

HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik’in sunduğu soru önergesi için tıklayın.

HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz’ün sunduğu soru önergesi için tıklayın.