TTB Heyeti, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile dayanışma amacıyla başlatılan Umut Nöbeti'nin 40. gününde Silivri Cezaevi önünde... 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelen Umut Nöbeti'ne TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB eski Başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Eriş Bilaloğlu, Prof. Dr. Özdemir Aktan ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez katıldılar. 

TTB Heyeti, Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, bir kez daha basın özgürlüğüne, gazetecilere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik baskıları kınadı ve ülkenin hak ettiği demokrasiye ulaşması için mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı. 

TTB Heyeti'nin Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamanın tam metni aşağıdadır: 

 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Can Dündar ve Erdem Gül’ün Yanındayız

Bugün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. İki değerli gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluluklarının da 45. günü.

Türk Tabipleri Birliği Heyeti olarak, çalışan gazetecilerin dayanışmasının simgesi olan bu günde, cezaevinde tutulan Can Dündar ve Erdem Gül ile ve onların nezdinde haksız ve hukuksuz olarak hapse atılan tüm gazetecilerle dayanışma amacıyla buradayız. 

6 Ocak 2016 itibarıyla Türkiye’de cezaevinde bulunan gazetecilerin sayısı 31 olarak belirtilmektedir. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye her yıl daha da gerilemektedir.

Can ve Erdem’e reva görülenler, bu ülkede geçerli olan yargı sisteminin, Saray iktidarının emrinde acımasız bir zulüm aracı haline geldiğini gösteren yüzlerce örnekten biridir.

Basın özgürlüğünün ve yargı bağımsızlığının böylesine zedelendiği, kurumlara güvensizliğin böylesine pekiştiği bir ortamda hiçbir özgürlükten söz edilemez.

Onlar geceleri soğuk hücrelerinde tertemiz yürekleriyle çile çekerken bilsinler ki, günümüz muktedirleri kuştüyü yataklarında uyurken bile, tırlar dolusu suç ve günahla örülmüş kabuslar içinde  kıvranıyorlar.

Can ve Erdem’i binlerce meslektaşımız adına sevgiyle kucaklıyor, dik duruşlarıyla demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesine kattıkları paha biçilmez değerler nedeniyle kutluyoruz.

Bir kez daha basın özgürlüğüne, gazetecilere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik baskıları kınıyor, bu ülkenin hak ettiği demokrasiye ulaşmak için mücadelemizin süreceğini tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği