Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum:

Kronik hastalarda grip aşılaması;

İzleyen hekimin reçete etmesi durumunda, SGK tarafından ödenmektedir. İlk kez, 2020 grip mevsiminde aşılanması uygun bulunanlar e-nabız üzerinden tanımlandı ve grip aşıları Sağlık Bakanlığı eliyle aile hekimlerine dağıtıldı. Hedef grupta kaç kişinin olduğuna dair bilgiye erişilemese de COVID-19 pandemisinde eşlik edecek hastalığın varlığı (komorbidite) nedeniyle riskin yüksek olduğu bu grup için e-nabız üzerinden kaç kişiye aşılanmaya uygunluk tanımlandığı ve aşılanma oranı çıkarılabilir.

Yaşlılara grip aşılaması;

65 yaş ve üstündeki gruba yılda 1 kez mevsimlik grip aşısı, izleyen hekimin reçete etmesiyle SGK tarafından ödenmektedir. İlk kez 2020 grip mevsiminde aşılanması uygun bulunanlar e-nabız üzerinden tanımlandı ve grip aşıları Sağlık Bakanlığı eliyle aile hekimlerine dağıtıldı (Hedef nüfus 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişiydi; ancak bu grubun ne kadarının aşılandığı açıklanmadı). 

Gebelere grip aşılaması;

Gebeliğin 2. ve 3. üç ayı grip mevsiminde (ekimde başlar-mart sonunda biter) geçecek gebelikler, grip açısından yüksek riskli kabul edilir. İzleyen hekimin reçete etmesi durumunda SGK, grip aşısı bedelini öder. Hedef grubun büyüklüğü ve erişilen aşılama oranı hakkında bilgiye erişilememiştir.

Sağlık çalışanlarına grip aşılaması;

Her yıl, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılarla aşılama yapılmaktadır. Hedef grubun büyüklüğü, COVID-19 aşılaması sürecinde 1.300.000 dolayında açıklanmıştır; ancak erişilen aşılama oranı hakkında bilgiye erişilememiştir.

Bakım merkezlerindekilere grip aşılaması;

Huzurevi, palyatif bakım merkezi gibi yaşlı bakımı verilen yerlerde barındırılan yaşlı sayısı ve aşılanma durumu hakkında bilgiye erişilememiştir.

Çocuklara grip aşılaması;

Kronik hastalık nedeniyle risk altındakiler dışında ülkemizde çocuklara yönelik grip aşılaması yoktur.

Tablo 1: Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum

Grup

Aşılanma Önerisi

Aşılanma Durumu

Kronik hastalıkları olanlar

Var

Veri yok

65 yaşından büyükler/yaşlılar

Var

%7 (2018)

Gebeler

Var

Veri yok

Sağlık çalışanları

Var

%10 (2014)

Bakım merkezindekiler

Var

Veri yok

Çocuklar

Yok

Veri yok

15+

 

%2,2 (2019)

Sağlık Bakanlığı’na Öneriler:

 1. Bağışıklama Danışma Kurulu’ndan COVID-19 pandemisi sürecinde grip aşılamasıyla ilgili tutum kararı açıklayınız.
 2. Grip aşılamasıyla ilgili güncel verileri, endikasyon gruplarına göre açıklayınız.
 3. Aşılamaya artan talep ve COVID-19’a karşı alınan önlemlerde gevşemenin arttıracağı riski gözetiniz. Geçen sene yaptığınız hataları tekrarlamayarak; eylül ayına kadar sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar gibi risk grupları için yeterli grip aşısı sağlayınız.
 4. Hastanelerde aşılama hizmeti sunmaya -grip aşılamasını da katarak- devam ediniz.
 5. Grip aşısı uygulanmasını destekleyecek kamuya yönelik eğitici, farkındalık geliştirici programlar hazırlayınız.

 

Sağlık Çalışanlarına Öneriler:

 1. Mevsimlik grip aşılarınızı zamanında yaptırınız.
 2. Endikasyonu olan yakınlarınızı aşılatınız.
 3. Sağlık hizmeti verdiğiniz bireyleri grip aşılaması açısından değerlendiriniz ve uygun olanlara aşı yaptırınız.
 4. Grip morbidite ve mortalitesinin boyutunun, ülkemizdeki durumunun saptanmasına katkı bağlamında tanılama ve bildirim süreçlerini eksiksiz yerine getiriniz.

 

Topluma Öneriler:

 1. COVID-19’dan korunma önlemlerini sürdürünüz. Bu önlemler sizi grip hastalığından da koruyacaktır.
 2. COVID-19’a karşı aşılanarak, grip dâhil, hastalıklara karşı direncinizin düşmesini engelleyiniz.
 3. Grip aşılaması başladığında, aile hekiminizden, sizi izleyen uzman hekimlerden grip hastalığına karşı aşılanma ihtiyacınız hakkında görüş alınız.
 4. Sağlığınızı korumak için aşılar en yüz güldürücü katkıyı sağlayan girişimlerden biridir. Sizin için uygun aşıları yaptırınız. 

 

Türk Tabipleri Birliği Aşı Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi