Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu tarafından halk sağlığı araştırma görevlilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, sağlık örgütlenmesinin ve halk sağlığının sorunlarını yerinde görmek amacıyla düzenlenen Gezici Eğitim Semineri’nin 34’üncüsü “Afete Dayanıklı Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı” başlığıyla 17 Eylül 2023 günü Adana Tabip Odası’nda başladı.

Yürütücülüğünü Dr. Muzaffer Eskiocak, Dr. Tacettin İnandı ve Dr. Beyhan Özyurt’un üstlendiği seminere her biri farklı üniversitelerin tıp fakültelerinden 15 araştırma görevlisi katıldı.

Gezici Eğitim Semineri’nin ilk gününde tanışmanın ardından program paylaşıldı, amaçlar ve hedefler aktarıldı, beklentiler dile getirildi.

Deprem bölgesinde saha çalışmaları ile iç içe yapılan 34. Gezici Eğitim Semineri; Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ile devam edip 23 Eylül 2023 günü Adana’da son bulacak.