TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem süreci kapsamındaki talepleri TBMM gündemine taşındı. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

Soru önergesi metninde sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemisi süresince performans ücretlendirmesi, emeğin ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin değersizleştirilmesi, acil servislerin yoğunluğu gibi nedenlerle fiziksel, psikolojik ve mesleki olarak zor bir süreç yaşadığına dikkat çekildi. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığın bir metaya dönüştürülmesinden, artan performans baskısından, mobbingden, zorlu çalışma koşullarından ve dinlenme haklarının kısıtlanmasından bahsedilen metinde sağlık çalışanlarının “Geçinemiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalıştığı da aktarıldı. Metinde şu veriler de sunuldu:

 • Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2020’nin ilk 6 ayında 2 bin 412 hekim istifa etti, 522 hekim özel hastanelere geçiş yaptı.
 • TTB’nin verilerine göre; 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifa etti, 2021 yılında bine yakın hekim yurtdışında çalışmak üzere “iyi hal belgesi” aldı.
 • İzmir Tabip Odası’nın düzenlediği ankete göre acil servis hekimlerinin;
  • %35’i COVID-19 hastalığını geçirdi.
  • %86’sı acil servislerde yeterli düzenleme yapılmadığını, %80’i yeterli korunma sağlanmadığını kaydetti.
  • %65’i 24 saatlik nöbetler halinde olmak üzere %95’i haftalık 40 saatten fazla çalıştığını, %79’u acil olmayan müdahaleleri yapmaları yönünde hastane idaresinden baskı gördüğünü aktardı.
  • %50’den fazlası bir nöbette 100’den fazla, %30’u 200’den fazla hasta baktığını bildirdi.
  • %99’u çalışma ortamında güvenlik kaygısı yaşadığını, %39’u her ay 20’den fazla şiddet olayıyla karşılaştığını, %92’si bizzat şiddete maruz kaldığını dile getirdi.
  • %80’i emeklerinin karşılığını alamadıklarını, %49’u mesai ücretlerini ve %75’i COVID-19 ek ödemelerini tam alamadıklarını söyledi.

 

Pandemiyle sorunları daha da büyüyen sağlık sisteminin yönetilememesi nedeniyle sağlık emekçilerinin tükenmişlik duygu yaşadığının kaydedildiği metinde şu sorular soruldu:

 1. 2020-2021 yılları arasında istifa eden hekim sayısı kaçtır?
 2. Bakanlığınız aracılığı ile istifa dilekçelerini veren hekimlerin arandığı ve istifa etmelerindeki nedenin sorulduğu bilinmektedir. Buna göre istifa etme talebinde bulunan hekimlerin bildirdikleri gerekçelerde genel olarak istifa etmelerinin nedeni ne olarak belirtilmektedir?
 3. Bakanlığınızca acil servislerde çalışan hekimlerin çalışma koşullarına uygun şekilde yıpranma hakkı kazanmalarının sağlanmasına, çalışma saatleri ve koşulları için standartlar belirlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılması düşünülmekte midir? 
 4. Bakanlığınızın acil servislerde çalışma standartların düzeltilmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile artan şiddet eylemlerinin önlenmesi için “sağlıkta şiddeti” durdurmaya yönelik bir çalışması olacak mıdır?
 5. Bakanlığınızın acil servislerde görev yapan hekimlerin haftalık çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ödeme sağlanmasına yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır? 
 6. Hastane idaresince acil olmayan hastalara, acil olmayan müdahaleleri yapmaları yönünde baskı uygulandığı bilginiz dahilinde midir?
 7. Adaletsiz performans sisteminden vazgeçilerek hekimlerin emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri,  insanca yaşamaya uygun bir ücret ödenmesine yönelik bakanlığınızca bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?
 8. Çoğu hastanelerde birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlere COVID-19 hastalarına da hizmet vermiş olmalarına rağmen COVID-19 ek ödemesinin verilmemesinin nedeni nedir?
 9. 2020-2021 tarihleri arasında yurtdışında çalışmak amacıyla istifa eden hekim sayısı kaçtır?
 10. EYT’liler emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli edilmeyerek kanun, Anayasa’ya aykırı bir şekilde geriye doğru yürütülerek hukuki öngörülebilirlik ilkesi, eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. Bakanlığınız prim gün sayılarını doldurdukları halde EYT’lilere sağlık hizmeti için GSS primi ödeme şartı koşması hangi yasaya göre yapılmaktadır? Bu uygulamanın anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırılığı bakanlığınızca incelenmiş midir?

 

Soru önergesinin tamamı için tıklayın.İlgili İçerikler

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!”

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!”

“Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti

TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti

TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim!

TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim!