Ekonomik krizin tüm emekçilerle birlikte kamu emekçilerini de derinden etkilediği bu günlerde yapılan bu göz altınların gerçek amacının sendikal mücadeleye gözdağı vermek olduğunun farkındayız. 

Kamu emekçilerinin haklarını demokratik bir ülke talebi ile birlikte korumak için 30 yıla varan bir mücadele birikiminin temsilcisi olan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticisi mücadele arkadaşlarımızın;

Sağlık alanında “herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık” talebindeki ısrarın, sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarındaki kararlılığın adı olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının eş başkanı Gönül Erden’in derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. 

Bütün yetkilileri hukuka, adalete ve demokrasiye davet ediyoruz.

TTB Merkez Konseyi