Dünya Tabipleri Birliği’nin (DTB) 5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen 73. Genel Kurulu’nda kabul edilen “Tıpta Irkçılık Üzerine Berlin Bildirgesi” yayımlandı.

Genel kurulda kabul edilen Berlin Bildirgesi’nde sağlık hizmetlerinde ırkçılığın yapısal bir sorun olduğu, bu durumun halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. Toplumsal yaşamda ötekileştirilen kesimlerin maruz kaldığı ırkçılığın sağlık alanında da gözlemlendiği belirtilen açıklamada hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve hastaların bu durumdan mustarip olduğu kaydedildi.

Bildirge, ırkçılığa karşı üyelerini ve tüm hekimleri mücadele etmeye davet ederken, ırkçılığın sadece hekimlerin sağlığını ve güvenliğini tehdit etmediğini aynı zamanda ırkçı yaklaşımların ötekileştirilen grupların tıp mesleğine girişlerinin önünde engeller yaratarak temsil eksikliğine yol açtığını vurguladı. Yapısal ırkçılığın tıp eğitiminde, tıp araştırma ve yayınlarında da gözlemlendiği kaydedilirken, tıp dergilerinin genellikle ırkçılık ve ırkçılığın sağlığa erişimde yarattığı eşitsizlikler konusuna işaret etmekte isteksiz davrandığı belirtildi.

Tıpta ırkçılıkla mücadele için önerilerde bulunan bildirge, DTB Helsinki Bildirgesi’ni hatırlatarak ırkçılığın önlenmesi için tüm hekimleri ve DTB üyelerine çağrıda bulundu.

Tıpta Irkçılık Üzerine Berlin Bildirgesi’nin İngilizce ve Türkçe metinleri için tıklayın.

Helsinki Bildirgesi için tıklayın.