Dosya editörlüğünü Doç. Dr. Aynur Özuğurlu ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı dosyanın bu ilk bölümünde toplam altı yazı yer alıyor. Editörler dosya ile ilgili amaçlarını su cümlelerle açıklıyor:

"Akademinin yapısal sorunlarına eleştirel bir bakış sunmayı amaçlayan bu dosya, bilginin ve eğitimin metalaşması, yükseköğretimin hızla büyüyen bir ‘piyasa’ olarak kitleselleşmesi, tıp eğitiminde güncel eğilimler ve sorunlar, akademik özgürlüğün ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tahribatı, koronavirüs krizinde uzaktan öğretime geçiş gibi temel başlıkları dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimiyle birleştirerek tartışmaktadır."

İki bölüm halinde yayımlanacak dosyanın ilk bölüm yazılarina ve abonelik bilgilerine  https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/ adresinden ulaşılabilir.