Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan Dr. Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatan “Kanun Hükmü/ The Decree” belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisi’nden kaldırılmıştır.

Kesinleşmiş bir yargı kararı olmamasına karşın festival yönetimi, belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olmasını gerekçe göstermektedir. Oysa belgesel yapım aşamasında yargıya taşınmış, Anayasa Mahkemesi ise “tartışmalı ve kamusal önemi yüksek meselelerde düşünce açıklamaları söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünün demokratik bir toplum için yaşamsal olduğunu ve demokrasinin temel değerlerini teşkil ettiğini” belirtmiştir.

Olağanüstü hal KHK’leri ile görevlerinden uzaklaştırılan emekçiler yaşadıkları hak ihlallerinin, hukuksuzlukların yedinci yılını geride bırakmaktadır. İhraç edilen iki kamu emekçisinin sivil direnişini belgeselleştiren yönetmen Nejla Demirci ise toplumsal hafızamızı sinema diliyle katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla festival yönetiminin kararı, adaletsizliğe destek vermekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Yaşanan açık bir sansürdür ve belgesel sinemaya yapılmış bir müdahaledir. Aynı zamanda iyi hekimlik mücadelesine de vurulmak istenen bir darbedir.

Yıllardır başta Antalyalılar olmak üzere toplumla bütünleşmiş olan Altın Portakal Film Festivali sanatın ve sanatçının özgürlüğünden, demokratik ilkelerden ödün vermemelidir.

İnsan haklarını ve sanatı hiçe sayan bu karara karşı festival jüri üyelerinin demokratik ilkelere, ifade özgürlüğüne sahip çıkan tutumlarını destekliyor; bir an önce Antalya Altın Portakal Festivali komitesinin kararını değiştirmesini bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi