Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmak üzere atanacak hekimler yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu açıkladı.

TTB tarafından yeni oluşturulan OHAL/KHK portalında yer alan açıklamada, 2016 yılından bu yana hekim atamalarında, özellikle devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki atamalarda güvenlik ve arşiv araştırması dolayısıyla uzun süreli gecikmeler yaşandığı hatırlatılarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar için bu araştırmayı haklı kılacak bir neden bulunmadığı belirtildi.

TTB’nin konuyu tekraren Sağlık Bakanlığı’nın gündemine getirdiği ve bu süreçle karşı karşıya olan hekimlerin sorunlarının çözümü için çaba gösterdiğine yer verilen açıklamada, güvenlik soruşturması uzun süredir sonuçlandırılmayan hekimlerin Sağlık Bakanlığı’na ivedilikle sonuçlandırılması için başvuru yapabilecekleri, talebin kabul edilmemesi durumunda yargı yoluna başvurabilecekleri bildirildi. Güvenlik soruşturması sonucu “olumsuz” denilerek ataması yapılmayan hekimlerin de süresi içinde idare mahkemesinde iptal davası açabileceği bilgisi verildi. Her iki duruma ilişkin olarak hazırlanan örnek dilekçelerin tabip odaları ve TTB’den edinilebileceği belirtildi.

Ayrıntılara OHAL/KHK bağlantısından ulaşabilirsiniz.