Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Mayıs-Haziran 2022 sayısı ile her yıl “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü” kapsamında hazırlanan tütün özel sayısı yayımlandı.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in Mayıs-Haziran 2022 sayısında sekiz araştırma makalesi ve bir de derleme yer alıyor.

Derginin “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü” kapsamında hazırlanan sayısında ise tütününün çevreye verdiği zararlar, pasif etkilenim, kapalı ortam hava kirliliği, tütün ürünleri için yoğunlaşan kayıt dışı işleyiş konuları yer alıyor. Beş özgün derleme ve uzmanlık derneklerinin kaleme aldığı dört yazıdan oluşan STED’in özel sayısına ve derginin arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/index.php adresinden erişilebilir.