Türk Tabipleri Birliği olarak mevcut sistem ve politikalara itirazlarımızın haklılığını her geçen gün yeniden görmekteyiz. 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalışma düzeniyle ilgili yaşadıklarımız, bunun son örneklerinden biri oldu.

Temmuz ayında Resmî Gazete’de yayımlanan kararda 27 bin “4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli kadro” ilan edilerek 4924 sözleşme kadrolarında yaklaşık 5 bin artış yapılmıştı.

Yaklaşık dört aydır yeni kadroların uygulamaya geçilmesi beklenirken, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden meslektaşlarımıza gönderilen yazıda ise mevcut sözleşmelerin iptal edilip, yeniden planlama yapılacağı bildirilmiştir. Bu yazı, sözleşmeleri gerekçesiz iptal edilecek olan 4924 sözleşmeli olan meslektaşlarımız başta olmak üzere hekim kitlesinde kaygıyla karşılanmıştır.

Günümüzde kamuda 4924 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli olan hekim, sözleşmesi olmayan hekimle aynı işi yapmasına karşın aylık gelirleri arasında 10 bin lirayı aşkın fark olabilmektedir. Hekimlerin yaklaşık 8'de 1'ine verilen 4924 sözleşmeli olma imkanı ile hekimler arasında eşitsizlik, rekabet ile yalnızlaştırmaya devam edilerek kötü çalışma koşullarına itirazın azaltılmasının amaçlandığı görülmektedir. Ayrıca bilinmelidir ki sözleşmeli olma hakkının bağlanabileceği şartlarla ve yapılabilecek düzenlemelerle özlük haklarına saldırı daha da yoğunlaşabilecektir.  

Hekimlerin çalışma koşullarını, çalışma barışını, toplum sağlığını bozan sözleşmeli çalışma yerine güvenceli bir şekilde hakkımızı alabildiğimiz, emekliliğe yansıyan tek ve yeterli ücretlendirmeye geçilmelidir.

Sorunlarımız, toplum sağlığını önceleyen bir sağlık sisteminde koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirilmesi ile tedavi edici sağlık hizmetlerinin olduğu kurumlardaki yük azaltılarak çözülebilir. Basamaklandırılmış sağlık sistemi hızla devreye sokulmalı; toplumu ikinci ve üçüncü basamağa yani hastanelere yönlendiren kışkırtılmış/popülist ve piyasacı sağlık yaklaşımından vazgeçilmelidir.

Dün olduğu gibi bugün de sağlıksızlık üreten bu politikalara karşı meslektaşlarımızla ve toplumla birlikte olacağız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi