Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 19 Ekim’de sona erecek olan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının beşinci kez uzatılmak üzere Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiye kararı ile TBMM Genel Kurulu’na gönderilmesine tepki gösterdi.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den yapılan ortak açıklamada, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından yasada tanımlanan gerekli koşullar olmaksızın ilan edilen OHAL’in, AKP’nin oluşturmak istediği yeni rejimin inşasının adım adım gerçekleştirilmesi için süreklileştirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada, OHAL’in gerici, mezhepçi, kadın ve emek düşmanı, tek adamın toplumun tamamının kaderini belirlemesi üzerine kurulu bu yeni rejimin inşasına karşı çıkan tüm muhalif kesimlerin tasfiyesi için sürdürülmek istendiği belirtilerek, “Keyfi, hukuksuz, anti-demokratik uygulamaların hayata geçirilmesinde gerekçe olarak gösterilen OHAL kaldırılmalı; demokrasinin, barışın ve emekten yana politikaların tesisi için gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir” denildi.

Tüm muhalefet partilerinin, MGK tavsiye kararı TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alındığında OHAL’in uzatılmasına onay vermemeye çağırıldığı açıklamada, “TTB, DİSK, KESK ve TMMOB olarak OHAL’e karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Toplumun tüm kesimlerini OHAL karşıtı mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır: 

 

OHAL Değil, Özgürlük ve Demokrasi İstiyoruz

19 Ekim’de sona erecek olan OHAL, MGK’nın tavsiye kararı ile beşinci kez uzatılmak üzere TBMM Genel Kurulu’na gönderiliyor. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından yasada tanımlanan gerekli koşullar olmaksızın ilan edilen OHAL, AKP’nin oluşturmak istediği yeni rejimin inşasının adım adım gerçekleştirilmesi için süreklileştirilmeye çalışılmaktadır. Açıktır ki OHAL gerici, mezhepçi, kadın ve emek düşmanı, tek adamın toplumun tamamının kaderini belirlemesi üzerine kurulu bu yeni rejimin inşasına karşı çıkan tüm muhalif kesimlerin tasfiyesi için sürdürülmek istenmektedir.

12 Eylül darbesi on binlerce işçinin yüzlerce iş yerinde grevde olduğu bir dönemde yükselen işçi sınıfı mücadelesine karşı gerçekleştirilmiş ve dönemin TİSK başkanı “şimdiye kadar biz ağladık, onlar güldü; artık sıra bizde” diyerek darbenin gerçekte hangi amaçla yapıldığını gözler önüne sermişti. Bugün ise darbelerle hesaplaşma söylemi ile iktidar olan, fakat 12 Eylül darbe hukukuna yaslanarak neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda oldukça saldırgan politika ve uygulamalarla 12 Eylül’ü dahi geride bırakan AKP, grev olan yerlere müdahale etmek için OHAL’i kullandığını kamuoyuna açıklamaktan çekinmemiştir. Böylece aynı zamanda patronlara OHAL’in onlar için çıkarıldığını söyleyerek gelebilecek eleştirilere yönelik gözdağı vermiştir.

OHAL süresince çıkarılan yasa, düzenleme ve KHK’ler ile yaklaşık 130 bin kişi işinden, geleceğinden, çalışma hakkından edilmekle kalmamış, 110’un üzerinde yasada değişiklik bizzat KHK’ler eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu aynı zamanda parlamentonun işlevsiz hale getirilmesi, halkın iradesinin yok sayılmasıdır; haksız, hukuksuz, keyfi uygulamaların her türlü denetimden kaçırılma çabasıdır. Çocuklarımızın gelişiminde, psikolojik durumlarında ciddi tahribatlar yaratacak yaz saati uygulaması mahkeme kararı ile iptal edildiği halde başbakan yardımcısının aynı uygulamayı KHK ile yeniden getireceklerini açıklaması, kararın tanınmaması OHAL ve KHK rejiminin mantığını, işleyişini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik bu uygulama, enerji firmalarının istekleri doğrultusunda, kamusal kaynakların bu firmalara akıtılması için düzenlenmiştir.

OHAL süresince işçilerin grevleri yasaklanmış, halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları tutuklanmış, düşünce ve ifade özgürlüğü neredeyse ortadan kaldırılmış, AKP’nin haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarına eleştiri getiren, muhalefet eden tüm kesimlerin susturulması için OHAL seferber edilmiştir. Belediyelere atanan kayyumlara benzer şekilde özyönetim ve denetim mekanizmalarına sahip emek ve meslek örgütlerinin özerk, iktidardan bağımsız yapıları yok edilmek istenmekte, örgütlenme özgürlüğü ve hakkı gasp edilmektedir. KHK’nin kendisi iş güvencesine en büyük tehdit haline gelmiştir; esnek ve güvencesiz çalışmanın hâkim kılınması, eğitim, sağlık gibi temel kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi ve kamu personel rejiminin de bu doğrultuda dönüştürülmesi OHAL ve KHK rejimi ile hızlandırılmıştır. Bu dönemde sınav sisteminde yapılan keyfi değişikliklerle, müfredatın ve tüm bir okul hayatının dinselleştirilmesi ile çocuklarımızın geleceği ve hayatlarıyla oynanmaktadır.

OHAL’e dayanarak hayatın her alanında gerici, anti-demokratik, faşizan uygulamaların yerleşmesi için adımlar atılmakta, kadınların ve çocukların yasal kazanımları ortadan kaldırılmaktadır. Müftülere nikah kıyma yetkisi vererek medeni kanunu ortadan kaldıran, medeni kanunun düzenlediği alanları dini bakış açısı ile yeniden şekillendirmek isteyen yasa tasarısı başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin itirazlarına rağmen yasalaştırılmak istenmektedir.

10 Ekim katliamının ikinci yıldönümünde gerçekleştirmek istediğimiz anma OHAL’den alınan güçle engellenirken benzer şekilde her türlü hak arayışı baskı ve şiddetle bastırılmaktadır. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “işimizi geri istiyoruz” diyerek başlattıkları açlık grevi kritik aşamada olmasına rağmen hükümet her türlü girişime kayıtsız kalmakta, hukuka aykırı bir yargılama süreci yürütmektedir. KHK’lere ve ihraçlara karşı gerçekleştirilmek istenen açıklama, gösteri ve yürüyüşler haksız ve hukuksuz biçimde engellenmektedir. Toplu iş sözleşmesi döneminde olduğu gibi, 2018 yılı bütçesinin yasalaşması aşamasında da işçi ve emekçilerin eleştiri ve taleplerini dile getirmesi OHAL bahane edilerek engellenmekte, valiliklerin OHAL’den aldığı güçle keyfi bir biçimde getirdiği yasaklarla bastırılmaktadır. Savunma harcamalarının finansmanı için hazırlandığı ifade edilen Orta Vadeli Plan ile savaş politikaları daha da derinleştirilmektedir.

Tüm bu keyfi, hukuksuz, anti-demokratik uygulamaların hayata geçirilmesinde gerekçe olarak gösterilen OHAL kaldırılmalı; demokrasinin, barışın ve emekten yana politikaların tesisi için gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.

Tüm muhalefet partilerini, MGK tavsiye kararı TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alındığında OHAL’in uzatılmasına onay vermemeye çağırıyoruz.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak emekçilerin en temel kazanımlarını ve haklarını yok eden, toplumun dinci, gerici eksende yeniden yapılandırılması için araçsallaştırılan, AKP’nin baskı ve şiddet politikalarının temel dayanağı olan OHAL’e karşı mücadelemizi yükselteceğiz; OHAL’in kaldırılması için etkili bir mücadele yürüteceğiz.

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam rejimine terk etmeyeceğiz. Demokrasinin, barışın, laik bir düzenin kurulması için yan yana durmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini OHAL karşıtı mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

 

 İlgili İçerikler

Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor

Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor

“Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

“Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı

TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı

TTB’ye yurt içinde büyük destek

TTB’ye yurt içinde büyük destek

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da

Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi

Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi

10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi

10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi

10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak

10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması

Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması

Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri?

Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri?

10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

10 Ekim'i unutmayacağız!

10 Ekim'i unutmayacağız!

Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek

Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek

CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti

CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti

10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır!

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır!

'Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları' paneli

'Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları' paneli

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı'

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı'

Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama

Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama

10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti

10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması

Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

TTB'den 10 Ekim raporu

TTB'den 10 Ekim raporu

Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı

Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi

Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi

Mardin'de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki

Mardin'de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki

Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Ankara Katliamı 91. gününde?

Ankara Katliamı 91. gününde?