Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 14 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 400’e yakını profesör olmak üzere 407 akademik kadro ve 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 242 doçent kadrosu ilanına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörlüğü’ne birer yazı yazdı.

On gün içindeki 649 akademik kadro ilanı işleminin, 17 Kasım 2020’de duyurulan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde yer alan atama kriterlerinin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesinden hemen önce aceleyle gerçekleştirildiği belirtilen yazıda, “Aranan Şartlar” ve “Başlıca Eser” ifadelerinin de belirli bir adayı işaret ettiği ifade edildi.

Kişiye/kişilere özgü kriterlerin eşitsizlik doğurduğuna ve kamu yararına aykırı olduğuna dikkat çekilen yazıda YÖK’ün Yükseköğretim Kanunu’nun öngördüğü “bilimsel niteliği artırmayı gözeten nesnel ve denetlenebilir ölçütler içerme” konularındaki yetki ve sorumluluğu ile benzer atama işlemlerinin idare mahkemesince iptal edilmesine ilişkin geçmiş kararlara atıf yapıldı.

TTB her iki kuruma yazdığı yazıda da öznel koşullar içeren, akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakati gözetmeyen ilanların iptalini talep etti.

YÖK’e yazılan yazının tamamı için tıklayın.

SBÜ’ye yazılan yazının tamamı için tıklayın.