Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip hastaneler zincirinin sömürüsüne terk eden düzenlemeye karşı hekimler, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla 8 Ocak 2023 günü Kadıköy’de bir araya geldi.

“Sağlık, hastane patronlarının insafına bırakılamaz”, “Hastane patronu tarafından seçilmiş hekim olmak istemiyoruz”, “Ya sermayeden yana ol ya halktan yana”, “Halkın sağlığından, hekimin emeğinden elini çek”, “Muayenehaneme dokunma”, “Mesleki bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde “Emek bizim söz bizim”, “Hekimlik hakkımız engellenemez”, “Serbest meslek hakkımız kısıtlanamaz” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

İTO Özel Hekimlik Komisyonu üyesi Dr. Güray Kılıç’ın basın açıklamasını okumasının ardından TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten söz aldı. Mesleki bağımsızlığı ortadan kaldıran “Medipol Yönetmeliği”nin kabul edilemez olduğunu söyleyen Ökten, yasanın hekimlerin haklarından neler götürdüğünü aktardı. Ökten şöyle konuştu: “Bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir bilimsel ve akılcı gerekçesi yoktur. Herhangi bir kamu yararı da içermemektedir. Hekimlerin serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığı ellerinden alınamaz. Hekimlik mesleği özel sağlık sermayesine peşkeş çekilemez. TTB olarak bu düzenleme ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.”

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin ise iktidarın hekimleri veya toplumu değil, sermaye kesimlerini gözetmesinin Medipol Yönetmeliği ile bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Hekim sorumluluğu gereği ve hekim örgütleri ile bir arada mücadele ettiklerini belirten Şahin, “Biz bu topraklarda hekimlik yapmak, halkımıza sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Biz hekimliği ne patronların ne de iktidarın söylediği şekilde yapacağız. Ne köle ne de ucuz işgücü olacağız. Hekimler kamuda beş dakikada hasta muayenesiyle; özelde ise bir yıllık sözleşmeler ve ciro baskılarıyla cendereye sokulamaz. Mücadelemizi inatla, bir arada, dayanışmayla sürdüreceğiz” dedi.

Muayenehaneler Derneği’nden Dr. Selçuk Söylemez hekimlerin haklarını gasp eden ve kölelik sistemi dayatan yönetmeliklere karşı mücadele ettiklerini söylerken; İTO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu’ndan Dr. Betül Kaygusuz da “Sağlık Bakanlığı bir kez daha asıl derdinin bu ülkede verilen sağlık hizmetlerinin özel hastane patronlarının sermayesine sermaye katmak olduğunu gösterdi” diye konuştu.