Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından "2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri" açıklandı. TTB Merkez Konseyi, yılın ikinci yarısı için ücretleri yeniden ele alacaktır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

 

2022 Yılı Asgari Ücret Listesi için tıklayın.