Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 22 Aralık 2021 günü Mülkiyeliler Birliği yönetimini ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede TTB ve Mülkiyeliler Birliği’nin toplumsal sağlık mücadelesi üzerine birlikte çalışma kararı alındı.