Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından bu yıl 6’ncı defa uluslararası ve 24’üncü defa ulusal çapta düzenlenen Halk Sağlığı Kongresi, 1-4 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Ana teması “Savaş ve Şiddet Gölgesinde Sağlık” olarak belirlenen kongrede konferans, panel, forum, sözlü ve poster bildiri sunumları formatlarında 40’a yakın oturumda 100’den fazla sunum yapıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu ise kongrede iki oturum düzenledi.

“TTB Halk Sağlığı Kolu Oturumu: Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!” başlıklı oturumda TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in kolaylaştırıcılığında Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, TTB önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Hande Arpat ve Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman konuşmacı olarak yer aldı. Yapılan konuşmalarda bölgesel ve ulusal ölçekli savaş politikaları sonucunda yaşanan halk sağlığı, toplumsal ruh sağlığı ve göç sorunları kapsamlı biçimlerde ele alındı.

“TTB Halk Sağlığı Kolu 33. Gezici Eğitim Semineri Oturumu: Sahada COVID-19 Pandemi Yönetimi ve Pandeminin Halk Sağlığı ve Çalışan Sağlığı Hizmetlerine Etkisi” başlıklı oturumda ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Burcu Tokuç’un kolaylaştırıcılığında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Reyhan Can Yıldız ve Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Tülin Çoban konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda pandeminin sağlık çalışanları üzerindeki etkisi ve sahada pandemi yönetimi üzerine aktarımlar ve değerlendirmeler yapıldı.