Çocuk cinsel istismarı faillerine yönelik af girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 Sayılı şiddet yasasını karalamaktan, kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin.

Türk Tabipleri Birliği çocuğun istismar edilmesinin ve cinsel istismarının, kasına yönelik şiddetin her zaman karşısında olmuştur. Çocuğun korunması ve istismarın engellenmesi, kasıma yönelik şiddetin engellenmesi için yapılan çalışmalarda yer almıştır. TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu’nun da içinde yer aldığı, 237 kadın örgütü tarafından oluşturulmuş olan, “Çocuk Cinsel İstismarı Faillerine Yönelik Af Girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasasını Karalamaktan, Kadınların Kazanılmış Haklarını Tehdit Etmekten Vazgeçin!” diyen TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu tarafından yapılmış açıklamayı TTB olarak destekliyoruz.

Basın bülteni linki için tıklayınız.