Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Acımız büyük Yine bir sağlık çalışanı öldürüldü! 30.12.2015
2 Yılbaşı gecesi Diyarbakır'da meslektaşlarımızla nöbetteyiz! 29.12.2015
3 Diyarbakır'da sağlıkçılar savaşa karşı beyaz eylemde! 28.12.2015
4 Hekimler ve sağlık çalışanları beyaz önlükleri ve beyaz bayraklarıyla barış istedi 28.12.2015
5 YAŞATMAK İÇİN BARIŞA SES VER 27.12.2015
6 Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız 25.12.2015
7 6645 Sayılı Yasa ile 5510 Sayılı Yasaya Eklenen 'Ek 10. madde' ve Sonuçlarını Değerlendirme Anketi 23.12.2015
8 Tehlikeli bir 'kudurma' olayı hakkında bilgilendirme 23.12.2015
9 Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları 23.12.2015
10 TTB'den Alsancak Devlet Hastanesi hekimlerine destek 22.12.2015
11 TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 36. Genel Kurulu yapıldı 22.12.2015
12 Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi yapıldı 21.12.2015
13 Aile Hekimlerinin 'Bittik' Feryadına; Bakanın 'Butik' Yanıtı Pes Dedirtti? 21.12.2015
14 Barışa çağırıyoruz! 21.12.2015
15 Cinsiyetçi, çocuk istismarını hoş gören zihniyete protesto 21.12.2015
16 5. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri 18.12.2015
17 36. TTB - UDEK Genel Kurulu 19 Aralık Cumartesi günü yapılacak 18.12.2015
18 Sağlık kurumlarına ve sağlık emekçilerine yönelik saldırılar durdurulsun! 18.12.2015
19 Sağlığa, barışa, insan haklarına sahip çıkıyoruz! 18.12.2015
20 Yaşam hakkını savunuyoruz! 16.12.2015
21 TTB'den Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşme 16.12.2015
22 Tüm sağlık çalışanlarına güvenceli iş, güvenceli ücret, güvenceli gelecek! 16.12.2015
23 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na ve Hükümet'e çağrı 16.12.2015
24 Reklam ve haksız rekabet içeren yayınlar mercek altında! 15.12.2015
25 TTB, İzmir'de kapatılan hastanelerin temsilcileriyle görüştü 15.12.2015
26 Tüberküloz ile mücadele sürmelidir! 14.12.2015
27 Diş teknisyenleri TBMM önünde basın açıklaması yaptı 14.12.2015
28 Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de yapıldı 14.12.2015
29 Toplum ve Hekim Dergisi yeni web sayfası ve arşivi yayında! 14.12.2015
30 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu yayımlandı 11.12.2015
31 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül töreni gerçekleştirildi 10.12.2015
32 10 Aralık İnsan Hakları Günü 10.12.2015
33 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 08.12.2015
34 TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması 20 Aralık'ta Gaziantep'te 08.12.2015
35 Paris İklim Konferansı'nda 'Küresel İklim ve Sağlık Zirvesi' 05.12.2015
36 Paris İklim Konferansı COP21'de 'Sağlıkçılar Sağlıklı Enerji ve İklim İçin Eylemde' paneli gerçekleştirildi 04.12.2015
37 Hekimler iklim değişikliği ve fosil yakıtlar sorununu ele alıyorlar 04.12.2015
38 TTB Heyeti Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti 03.12.2015
39 TTB Paris İklim Konferansı COP21'de 02.12.2015
40 64. Hükümet Programı'nda Tek Temel Kamu Hizmeti Güvenlik, Sağlık Hakkından Eser Yok! 02.12.2015
41 TTB Halk Sağlığı Kolu'ndan IARC'ın kırmızı ve işlenmiş etlerle ilgili açıklaması hakkında bilgilendirme 01.12.2015
42 7 Kent 7 Matine etkinliği Ağrı'da başladı 01.12.2015
43 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz'a destek 01.12.2015
44 IV. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum?un bu yılki konusu ?sağlık ve sağlık hakkı' 01.12.2015
45 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları iş bıraktı 30.11.2015
46 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 30.11.2015
47 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-3 30.11.2015
48 BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ TÖRENİ 30.11.2015
49 TTB Heyeti Tahir Elçi'nin cenaze törenine katıldı 29.11.2015
50 Asistan eyleminin yanındayız 29.11.2015
51 Tahir Elçi'nin ölümünün ardından... 28.11.2015
52 TTB'den Cumhuriyet Gazetesi'ne ziyaret 27.11.2015
53 Aile hekimleri Sağlık Bakanı'nı bir kez daha düşünmeye davet ediyor! 27.11.2015
54 DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Sıra kimde? Türkiye nereye? 27.11.2015
55 Döner Sermaye Ek Ödemesinde Neler Oluyor? 27.11.2015
56 Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla katliam soruşturması hakkında görüşme 27.11.2015
57 Gazetecilerin Hapse Atıldığı Ülkede Demokrasiden de Sağlıktan da Söz Edilemez 27.11.2015
58 TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de 27.11.2015
59 AHEF Yönetim Kurulu'ndan TTB Merkez Konseyi'ne ziyaret 26.11.2015
60 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları G(ö)REV'e hazırlanıyor 26.11.2015
61 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı Denizli'de yapıldı 26.11.2015
62 Erdoğan'lı paylaşıma ceza yağdı 26.11.2015
63 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet sona ersin! 24.11.2015
64 Dr. Kamil Furtun cinayetinin zanlısı İsmail Koyun'a ağırlaştırılmış müebbet cezası 24.11.2015
65 TTB'den ÖSYM'ye yeniden çağrı: TUS sonuçlarının açıklanmasını geciktirecek neden kalmadı! 24.11.2015
66 Sağlık meslek örgütlerinden Samsun Adliyesi önünde açıklama 24.11.2015
67 Sınır Tanımayan Doktorlar İstanbul'da 24.11.2015
68 10 Ekim Ankara Katliamı Davası hesapsız kapanmayacak! 23.11.2015
69 Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesi Samsun'da yürüyüşle protesto edildi 21.11.2015
70 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet sona ersin! 21.11.2015
71 Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) için Asgari Sağlık Hizmeti Paketi (MISP) Kursu 20.11.2015
72 Acımız büyük? Meslektaşımız Aynur Dağdemir'i toprağa verdik 20.11.2015
73 Eş durumu mazeretinde hekimlere iyi haber 20.11.2015
74 Dr. Aynur Dağdemir bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi 19.11.2015
75 XXI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 19.11.2015
76 TTB’den Gezi Hekimlerine ’Cesaret ve Onur Ödülü 18.11.2015
77 Ege Tabip Odaları bölge toplantısı yapıldı 18.11.2015
78 TTB-HUV 2016 katsayı listesi belirlendi 17.11.2015
79 2015 Eylül TUS İle İlgili Gelişme 16.11.2015
80 Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası 16.11.2015
81 Ankara katliamında yaralananların sağlık giderlerine dair bilgi 16.11.2015
82 TTB'den Fransız Tabipler Birliği'ne taziye mesajı 16.11.2015
83 Aşılama Konusunda Basın Açıklaması/ Kamuoyunu Bilgilendirme 14.11.2015
84 2015 Eylül TUS ile ilgili bilgilendirme 13.11.2015
85 Giresun'da aile hekimi kıyımına son verilsin! 13.11.2015
86 TTB ? HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 13.11.2015
87 Doktorlar taşeronluğa zorlanamaz 13.11.2015
88 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 13.11.2015
89 Danıştay konaklama tesislerinde hekim dışı kişilerce sağlık kuruluşu açılmayacağına karar verdi 13.11.2015
90 Dr. Ulaş Yılmaz'ın anayasal hakkına saygı gösterilmesini bekliyoruz 13.11.2015
91 'Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Durumu' Yunanistan Tabipler Birliği'nin 'Iatriko Vima' Dergisi'nde? 12.11.2015
92 TTB, Ankara Katliamı'nda yaralananların tedavi giderleriyle ilgili olarak Başbakanlık'a başvurdu 12.11.2015
93 Türkiye'de sağlık tesislerine ve çalışanlarına yönelik saldırılar CPME Newsletter'da 11.11.2015
94 TTB ve TPD'den Dr. Ulaş Yılmaz'a destek açıklaması 11.11.2015
95 Açıklanması Geciken Eylül 2015 TUS Sonuçları ile İlgili ÖSYM'ye Çağrı 11.11.2015
96 Bu çığlığı duyun! 10.11.2015
97 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri 10.11.2015
98 Ankara Katliamı'nın birinci ayı dolayısıyla Ankara Garı önünde anma düzenlendi 10.11.2015
99 Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 10.11.2015
100 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 09.11.2015
101 ÇTÖ eski Genel Sekreteri Dr. Arıkan bir hasta tarafından ağır şekilde darp edildi 07.11.2015
102 Kamu sağlık hizmetlerinde hekimleri taşeron işçisi haline dönüştüren genelgenin iptali istendi 07.11.2015
103 Avustralya Tabip Birliği, 'Cami Davası'nda iki hekime verilen hapis cezasının kaldırılmasını istedi 06.11.2015
104 ÖSYM ile Eylül 2015 TUS sonuçlarına ilişkin görüşme 06.11.2015
105 KKTC'de hekimlerle buluşma 05.11.2015
106 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 04.11.2015
107 KKTC'de İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Kursu yapılıyor 04.11.2015
108 TTB Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu'na katıldı 04.11.2015
109 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu için ikinci duyuru 03.11.2015
110 Aile hekimlerinden erken çağrı! 03.11.2015
111 ÖSYM Başkanı'ndan randevu talebi 03.11.2015
112 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 02.11.2015
113 Dr. Özgür Özerdoğan'a şiddet kınandı 02.11.2015
114 TOBAV: Yasımızı sanatımızla birlikte tutalım 30.10.2015
115 Dünya Tabipleri Birliği iki genç hekimin hapis cezası almasını şiddetle kınadı 30.10.2015
116 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, European Junior Doctors'a üye oldu 28.10.2015
117 Emek ve meslek örgütü temsilcileri ifade verdi: 1 Mayıs'ta yine Taksim'de olacağız! 28.10.2015
118 TTB’den Cumhuriyet Bayramı mesajı 28.10.2015
119 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Alper Beşe'nin 28.10.2015
120 TTB'den Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret 28.10.2015
121 Kayıtsızlığınıza karşı öfkemiz büyüyor! Bu böyle gitmez! 28.10.2015
122 1 Kasım'da tatilde değil görev başındayız 27.10.2015
123 Çanakkale'de 'Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi' toplantısı 27.10.2015
124 ÖSYM'ye çağrı: TUS sonuçlarını açıklayın 27.10.2015
125 TTB'den Sağlık Bakanlığı ve SGK'ye Ankara Katliamı'nda yaralananların tedavi giderleriyle ilgili yazı 26.10.2015
126 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 26.10.2015
127 Katip Çelebi Üniversitesi'ndeki üzücü olaya ilişkin açıklama 26.10.2015
128 Biz camiyi kirletmedik, siz hukuku kirlettiniz! 25.10.2015
129 Katliamda yaralananlardan tedavi gideri istenemez 25.10.2015
130 UTANIN! 23.10.2015
131 'Saraylar, saltanatlar çöker...' 23.10.2015
132 Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz: Sağlık çalışanlarının 830 milyon (trilyon) lirası nerede? 23.10.2015
133 Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yapılan saldırılar kabul edilemez 22.10.2015
134 Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi'nde GöREV etkinliği ikinci gününde! 22.10.2015
135 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 22.10.2015
136 Sınır Tanımayan Doktorlar grubundan destek talebi 22.10.2015
137 TTB'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor 21.10.2015
138 Bolu Ruh Sağlığı Hastanesi'nde hekimler GöREV'de! 21.10.2015
139 CHP Heyeti TTB'yi ziyaret etti 21.10.2015
140 DTB Türkiye'de sağlık hizmetlerine ve çalışanlara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu 21.10.2015
141 Dr. Füsun Sayek anıldı 20.10.2015
142 Psikososyal Dayanışma Ağı - İstanbul çalışmalarına başladı 20.10.2015
143 TTB-Kültür ve Sanat Çalışma Grubu 1. Çalıştayı yapıldı 20.10.2015
144 Bolu'da meslektaşlarımızın mağduriyeti derhal giderilmelidir 20.10.2015
145 TTB'ye sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar hakkında 20.10.2015
146 Dünya Tabipler Birliği'nden devletlere çağrı: Biber gazı kullanmayın! 20.10.2015
147 Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız! 16.10.2015
148 Kocaeli'de kadın hekime tehdit ve hakaret 15.10.2015
149 İsviçre-Türkiye Hekimler ve Akademisyenler Derneği'nden TTB'ye taziye mesajı 14.10.2015
150 HEAL'den TTB'ye taziye mesajı 14.10.2015
151 Norveç Tabip Birliği'nden TTB'ye taziye mesajı 14.10.2015
152 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden taziye ve geçmiş olsun mesajı 13.10.2015
153 Sınır Tanımayan Doktorlar'dan taziye ve geçmiş olsun mesajı 12.10.2015
154 Tüm Türkiye yasta, grevde, isyanda! 12.10.2015
155 12-13 Ekim 2015 iş bırakmasında uyulacak kurallar 11.10.2015
156 Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız, İsyandayız! 11.10.2015
157 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde sağlık hizmeti sunamıyoruz! 11.10.2015
158 Yastayız, isyandayız, barışta ısrarcıyız! 11.10.2015
159 Ölü Sayısı 105'e Yükseldi 10.10.2015
160 Yastayız! İsyandayız! Barışta Israrcıyız! 10.10.2015
161 Ankara Katliamı - TTB Anlık Sağlık Raporu - 10.10.2015 Saat 23:00 10.10.2015
162 Avrupa Özel Hekimlik Federasyonu Taziye Mesajı İletti 10.10.2015
163 Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 12-13 Ekim günleri grevdeyiz! 10.10.2015
164 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN ANKARA'DAKİ KATLİAMA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA 10.10.2015
165 SAĞLIK BAKANI'NA, MÜSTEŞARINA, ACİL HİZMET MÜDÜRÜ'NE ACİL ÇAĞRI 10.10.2015
166 Prof. Dr. Aziz Sancar'ı yürekten tebrik ediyoruz 09.10.2015
167 Sanatçılar 10 Ekim'de Ankara'ya çağırıyor! 08.10.2015
168 TTB ve TMMOB Heyeti Soma'da 07.10.2015
169 Türkiye'de, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı konusunda daha güçlü yasalara ihtiyaç var 07.10.2015
170 Dr. Füsun Sayek'i anıyoruz 07.10.2015
171 Çalışma Hakkını Kısıtlayan İki Düzenleme Daha Hukuka Aykırı Bulundu 07.10.2015
172 Dr. Özge Saraçlı'ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi 06.10.2015
173 Sınır Tanımayan Doktorları Hedef Alan Saldırıları Kınıyoruz! 06.10.2015
174 Demokratik Hak Arama Özgürlüğünü Üniversitede Kullanmak Disiplin Suçu Değildir 06.10.2015
175 Şehir Hastaneleri Temeli Atılmadan Borç Doğurdu. 05.10.2015
176 TTB GYK Diyarbakır'da toplandı 05.10.2015
177 Kadınlar barışa çağırıyor! 05.10.2015
178 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı Eskişehir'de yapıldı 05.10.2015
179 Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Çalışanları Tehdit Altında 04.10.2015
180 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ne davet ziyaretleri 02.10.2015
181 TTB Cizre Raporu açıklandı 02.10.2015
182 10 Ekim'de hep birlikte Ankara'dayız! 01.10.2015
183 10 EKİM MİTİNG BAŞVURUSU ANKARA VALİLİĞİ'NCE UYGUN GÖRÜLDÜ 01.10.2015
184 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü 30.09.2015
185 SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ! 29.09.2015
186 Aşı, Antiserum, Soğuk Zincir ve Stok Takip Sistemi Abonelik Sözleşmesi hakkında 29.09.2015
187 TTB adını kullanan dolandırıcılar hakkında uyarı 29.09.2015
188 Hekimlerin çalışma haklarını sınırlandıran yönetmelik hükümleri hakkında iptal kararı 28.09.2015
189 'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!' Demek İçin 10 Ekim'de Ankara'da Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ndeyiz! 21.09.2015
190 Dr. Kamil Furtun cinayeti davasının ilk duruşması yapıldı 18.09.2015
191 Dr. Remzi Uysalgenç yalnız değildir! 17.09.2015
192 TTB - STED Fotoğraf Yarışması - 2015 17.09.2015
193 Cerrahpaşa'da öğretim üyesinden şiddete uğrayan hekimlere mobbing 16.09.2015
194 DTB: Temel sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi bir skandaldır! 15.09.2015
195 TTB Isparta'ya çağırıyor! 15.09.2015
196 Darbeciler yenilecek, halklarımız kazanacak! 12.09.2015
197 Şiddet dili sağlık ortamına da yansıyor 12.09.2015
198 Dr. Kamil Furtun cinayeti göz göre göre geldi 11.09.2015
199 TTB Cizre'de yaşanan hak ihlallerini Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarına taşıdı 11.09.2015
200 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
201 Tabip Odası Başkanı'nın memuriyet görevinden uzaklaştırılması yargıya taşındı 10.09.2015
202 Cizre'de ciddi bir halk sağlığı sorunu vardır 10.09.2015
203 DTB'den hükümetlere çağrı 10.09.2015
204 TTB 2015 Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri başladı 07.09.2015
205 Hekimler barış için yürüdü 07.09.2015
206 TTB'den Dağlıca açıklaması 07.09.2015
207 Güvenlik güçlerince sağlık personellerine karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz 05.09.2015
208 'Seyhan'daki Sığınmacılar Durum Tespiti ve Acil Çözüm Önerileri' raporu 04.09.2015
209 Ağrı'da hukuksuz şekilde görevden alınan sağlık emekçileri görevlerine iade edilmelidir 04.09.2015
210 TTB Başkanlarından Biroğul Ailesine Taziye Ziyareti 04.09.2015
211 Bakırköy'de yağmaya geçit yok! 04.09.2015
212 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz bir an evvel görevine iade edilmelidir. 03.09.2015
213 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı: 'Sağlıkta Dönüşümün Toplum Sağlığına Etkileri' 03.09.2015
214 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!' Çağrısı 02.09.2015
215 Lüleburgaz barışa ses verdi 02.09.2015
216 Acımız derin, öfkemiz büyük! Bir terör eylemine kurban verdiğimiz meslektaşımız Dr. Abdullah Biroğul'a veda ettik 02.09.2015
217 Sağlıklı Yarınlar için Nitelikli Tıp Eğitimi 01.09.2015
218 Danıştay'dan beklenen karar: Stratejik personel de eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunabilir 01.09.2015
219 Sağlık çalışanları nöbette 01.09.2015
220 Yaşatmak için var olduğumuz topraklarda öldürülmek istemiyoruz! 01.09.2015
221 Sağlık çalışanlarından Diyarbakır'da barış eylemi 31.08.2015
222 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ve İHD'den Hakkâri ve Yüksekova İnceleme Raporu 31.08.2015
223 Bakanlığın İkinci e-Nabız Genelgesinin de İptali İstendi 28.08.2015
224 Otuz Yılı Aşan Çalışma Süresi Olan Meslektaşlarımız İçin Duyuru 28.08.2015
225 'Sinirimizi Bozmayın' 28.08.2015
226 Cizre'de Katledilen Hemşire Eyüp Ergen İçin Yastayız İsyandayız? 28.08.2015
227 Savaş Öldürür Biz Yaşatacağız... 27.08.2015
228 Hopa Sel Felaketi Doğal Afet Değildir! 26.08.2015
229 Cumhurbaşkanı erken seçim zorlamasından vazgeçmeli ve Hükümet kurulmasının önünü açmalıdır 21.08.2015
230 Barışın dili savaşı susturmalı! 21.08.2015
231 DSÖ Dünya İnsanlık Günü'nde sağlık çalışanlarına teşekkür etti 19.08.2015
232 Füsun Sayek IX. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi de tartışıldı 18.08.2015
233 Çevre Sorunları ve Sağlık Arsuz'da Ele Alındı 18.08.2015
234 Hatay'da Tıp Öğrencileri ve Hekimlerle Buluşma 18.08.2015
235 Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları 17.08.2015
236 Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan ile ilgili inceleme raporu açıklandı 15.08.2015
237 Petrol Ofisi, TTB logolu Positive Card % 5 indirim kampanyası devam ediyor 14.08.2015
238 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Meclis'i Göreve Çağırıyor: Saray Ülkeyi Yakarken Meclis Tatil Yapamaz 14.08.2015
239 TTB, TMMOB, DİSK ve KESK CHP'yi ziyaret etti 12.08.2015
240 Açlık Grevindeki Mahpusların Zorla Beslenmeleri Kabul Edilemez 11.08.2015
241 İşçi Ölümlerinden Bu Karara İmza Atanlar Sorumludur 11.08.2015
242 Atanamayan Sağlık Çalışanları Ankara'da 10.08.2015
243 Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı kuruldu 10.08.2015
244 AİLE HEKİMLERİ UYARIYOR! 10.08.2015
245 Ambulanslarla IŞİD Militanlarının Taşındığı İddiaları Derhal Aydınlatılmalı, Sorumlular Cezalandırılmalıdır 09.08.2015
246 Sıcak Havalar, Sağlık Riskleri ve Korunmaya İlişkin Bilgiler 08.08.2015
247 Silahlı Çatışma ve Diğer Şiddet Durumlarına ilişkin Dünya Tabipler Birliği Kuralları 07.08.2015
248 Çatışmalı ortamda dahi acil sağlık hizmetleri aksatılamaz! 07.08.2015
249 Biz sağlıkçılar, bu ülkede daha fazla ölüm, daha fazla yaralanma istemiyoruz! 07.08.2015
250 Savaş ve baskı politikalarına inat barışı savunacağız! 05.08.2015
251 GÜTF bahçesindeki yeşil alanın ranta kurban edilmesine tepki 04.08.2015
252 Sağlık bilgilerimizin SGK ile imtihanı 04.08.2015
253 Sağlık çalışanlarına, sağlık hizmetlerine ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılar kabul edilemez 03.08.2015
254 Nitelikli uzmanlık eğitimi adına TUK'tan önemli karar 31.07.2015
255 Danıştay: 'SGK Sağlık Bilgilerini İşleyemez, Paylaşamaz, Satamaz!' 30.07.2015
256 Aile hekimlerimizin üyelik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor 30.07.2015
257 Taşeron hekimlik 30.07.2015
258 112 Ekiplerine, Ambulanslara Yönelik Saldırılar Derhal Durmalıdır. 30.07.2015
259 DİSK'in kapısına zincir vurulması, yöneticilerinin tehdit edilmesi hak arama mücadelesi olamaz! 29.07.2015
260 HDP Heyeti'nden TTB'ye ziyaret 29.07.2015
261 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 10-11 Ekim'de Çanakkale'de 28.07.2015
262 Konya-Karatay Sağlık Tesisi Hakkında TTB Değerlendirme Raporu 24.07.2015
263 Suruç katliamında yaralananların son durumu 24.07.2015
264 Mecburi hizmet uygulamasında soru ve yanıtlar 23.07.2015
265 Biyometrik veri verme dayatması hâlâ hukuka aykırıdır! 23.07.2015
266 TTB-DİSK-KESK-TMMOB Heyeti Suruç'ta 21.07.2015
267 Suruç katliamını lanetliyoruz! 20.07.2015
268 Gaziantep şehir hastanesi hakkında değerlendirme raporu 15.07.2015
269 Keyfi uygulama olan ikamet zorunluluğu iptal edildi 15.07.2015
270 Barış Bloku kuruldu 13.07.2015
271 İnsan sağlığı için kullanılan tıbbi ürünlerin tanıtımına ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi 10.07.2015
272 İşyeri hekimliği için tabip odalarının çalışma onayı gerekliliğini Danıştay da tespit etti 10.07.2015
273 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı yapıldı 10.07.2015
274 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı 10.07.2015
275 Bülent Ecevit Üniversitesi yönetimi baskı ve yıldırmaya devam ediyor? 08.07.2015
276 Kocaeli'de sağlıkçılara şiddet protesto edildi 08.07.2015
277 TTB PHK toplandı 08.07.2015
278 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan ile görüştü 08.07.2015
279 Evrensel Gazetesi ve Hayat Televizyonu'na yapılan saldırıları kınıyoruz 07.07.2015
280 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan ile görüşecek 06.07.2015
281 Yine kadınlar, yine emekçiler öldü! 06.07.2015
282 Öldürülmemiz yakındır! 06.07.2015
283 TTB İsrail Başbakanı ve Başbakan Yardımcısına mektup gönderdi 06.07.2015
284 TTB üyeleri için indirimli Samsung ürünleri kampanyası 06.07.2015
285 Türk Tabipleri Birliği 66. Büyük Kongresi yapıldı 06.07.2015
286 TTB ve TVHB: 'TEK SAĞLIK' konusunda birlikte çalışmaya devam 03.07.2015
287 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları hak mücadelesinde 03.07.2015
288 TTB'den Sivas Katliamı'nın 22. yılı dolayısıyla anma mesajı 02.07.2015
289 Artık yeter! Susmayacağız, seyirci kalmayacağız! 02.07.2015
290 LÖSEV Başkanı'ndan TTB'ye ziyaret 01.07.2015
291 'Acil servisler çalışanlar için acilen iyileştirilmelidir' 01.07.2015
292 Savaşa heveslenmeyin! Savaş öldürür! 01.07.2015
293 'Barbarlık bu olsa gerek!' 01.07.2015
294 Sivas katliamında yaşamını yitirenler çeşitli etkinliklerle anılıyor 30.06.2015
295 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 30.06.2015
296 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü için son başvuru tarihi 15 Ağustos 30.06.2015
297 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 29.06.2015
298 AYM, 6514 Sayılı 'Sağlık Torba Yasası' ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı 25.06.2015
299 TTB Heyeti Dr. Kamil Furtun'un öldürülmesi ile ilgili olarak Samsun'da temaslarda bulundu 25.06.2015
300 Hastane güvenlik görevlisine şiddet, sağlıkta şiddet sayılmadı! 25.06.2015
301 Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hekime şiddet 24.06.2015
302 Saraçlı'ya verilen maaş kesme cezasına tepki 24.06.2015
303 TTB Özel Hekimlik Kolu toplandı 24.06.2015
304 Akçakale Sınırı'ndan Türkiye'ye Sığınmacı Geçişi Hızlı Değerlendirme Raporu 22.06.2015
305 Dr. İlhan Diken Diyarbakır'da anıldı 22.06.2015
306 Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi'ne suç duyurusu!.. 22.06.2015
307 Ağrı'da başhekimden hekime şiddet 21.06.2015
308 Dr. İlhan Diken'i özlemle anıyoruz 19.06.2015
309 Tıbbi laboratuvarlardan kişisel veri toplanması durduruldu 19.06.2015
310 Sağlıkta şiddet akıl almaz hale geldi! 19.06.2015
311 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne dava açıldı 17.06.2015
312 Doktora saldıran hastane müdürüne başhekimden savunma 16.06.2015
313 Balıkesir Tıp Fakültesi'nin ilk mezuniyet töreninde tıp eğitiminin durumu ve şiddet protesto edildi 16.06.2015
314 Avrupa Tabip Birlikleri Başkanları'ndan Prag Bildirgesi 16.06.2015
315 Avrupa Tabip Birlikleri Başkanlar Toplantısı Prag'da yapıldı 15.06.2015
316 Ege Bölge Tabip Odaları toplantısı yapıldı 15.06.2015
317 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti Diyarbakır'daydı 15.06.2015
318 Halkın iradesine saygı, provokasyonlara hayır! 12.06.2015
319 Türk Toraks Derneği'nden 'Sağlıkta Şiddetin Analizi' paneli 10.06.2015
320 Diyarbakır'da hekime şiddet! 10.06.2015
321 Doktora saldıran hastane müdürü görevden alınmalıdır! 08.06.2015
322 HDP Diyarbakır Mitingine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! 06.06.2015
323 Kişisel sağlık verileri kişinin rızası olmadan paylaşılamaz! 05.06.2015
324 Can güvenliğinin olmadığı bir ortamda seçimin ve sandığın güvenliği olmaz 05.06.2015
325 Mersin'de sağlıkçılar sağlıkta şiddeti yaratan politikalara sırtını döndü! 05.06.2015
326 ÇTO'dan açıklama: Kınıyoruz ve özür bekliyoruz! 05.06.2015
327 TTB Heyeti'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne destek ziyareti 04.06.2015
328 Ali İsmail Korkmaz anıldı 03.06.2015
329 Kadınlar Doğum Kontrol Yöntemleri ve İsteğe Bağlı Düşük İçin Sağlık Hizmetine Erişebiliyor mu? 03.06.2015
330 Ethem Sarısülük anıldı 02.06.2015
331 Cumhuriyet Gazetesi'ne Tehdit Halkın Haber Alma Hakkına Saldırıdır 02.06.2015
332 Yastayız, isyandayız! 01.06.2015
333 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 01.06.2015
334 1 Haziran'da Yas Tutmak, Can Güvenliği İstemek Suç Değil Haktır 31.05.2015
335 1 Haziran'da Yas Tutmak, Can Güvenliği İstemek Suç Değil Haktır 31.05.2015
336 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı 31.05.2015
337 Görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun son yolculuğuna uğurlandı 31.05.2015
338 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 30.05.2015
339 YASTAYIZ! 29.05.2015
340 STED Özel Sayısı çıktı 29.05.2015
341 Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi ile ilgili inceleme raporu açıklandı 29.05.2015
342 Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, Kurumu Hekimi ve Grup Sigortasında Değişiklik 28.05.2015
343 5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ULUSAL KONGRESİ 28.05.2015
344 Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi Genel Kurulu 22-23 Mayıs'ta yapıldı 27.05.2015
345 Haklı eylemimiz ses getirdi 26.05.2015
346 Ordu'da sağlık çalışanlarıyla buluşma 26.05.2015
347 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'ndan forum 26.05.2015
348 'TEK SAĞLIK' kavramı İspanya'nın Madrid kentinde gündeme taşındı 25.05.2015
349 Aile hekimleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin yarısını ödeyecek 25.05.2015
350 Antalya Tabip Odası'ndan 'kraldan çok kralcı' başhekime uyarı 25.05.2015
351 Birinci basamak G(ö)REV etkinliği yüksek katılımla gerçekleşti 25.05.2015
352 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne dava açıldı 25.05.2015
353 TTB ODSH Organizasyonu Kursu 23-24 Mayıs'ta Van'da gerçekleştirildi 25.05.2015
354 Sevinç Özgüner'i saygı ve özlemle anıyoruz... 23.05.2015
355 Özel hastanelerin muayene ve kontrol birimi açmasına yargı dur dedi 22.05.2015
356 Birinci basamak sağlık çalışanlarının GöREV'inde üçüncü ve son gün 22.05.2015
357 Batman'da GöREV eyleminin üçüncü gününde 'şiddet' protestosu vardı 22.05.2015
358 TTB GPE 5. Genel Kurulu yapıldı 21.05.2015
359 Birinci basamak G(ö)REV etkinliği ikinci gününde... 21.05.2015
360 AKP ve Cumhurbaşkanı seçim güvenliğini tehdit ediyor! 21.05.2015
361 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi yapıldı 20.05.2015
362 CHP Heyeti'nden TTB'ye ziyaret 20.05.2015
363 Dikkat: Kömürlü termik santrallerin ödenmeyen bir sağlık faturası var! 20.05.2015
364 Birinci basamak sağlık çalışanlarının en uzun süreli GöREV'i başladı 20.05.2015
365 Arkadaşımız Uğur Okman'ı yitirdik 20.05.2015
366 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız 19.05.2015
367 TTB Düzce'de 6. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi'ndeydi 18.05.2015
368 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Soma Mitingi 18.05.2015
369 Şiddetsiz, Provakasyonsuz, Hilesiz Bir Seçim ve Özlenen Barış ve Huzura Kavuşmuş Bir Toplum İstiyoruz! 18.05.2015
370 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı özlemle anıyoruz... 18.05.2015
371 20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği basında 18.05.2015
372 Bezm-i Alem Üniversitesinde işten çıkarılan Dr. Hatice Özçelik'in yanındayız 18.05.2015
373 Dr. Çağdaş Balcı hakkındaki soruşturma geri çekilsin! 18.05.2015
374 20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği hakkında kamuoyuna açıklama 15.05.2015
375 İfade hakkı özgür toplumun temelidir 15.05.2015
376 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı'ndan randevu istedi 15.05.2015
377 20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği hakkında TTB Merkez Konseyi kararı 15.05.2015
378 Soma maden faciasında yaşamını yitirenler anıldı 14.05.2015
379 Birinci basamak sağlık çalışanları 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş üretmeyecek 14.05.2015
380 Memnun musun gerçekten? 14.05.2015
381 İzmir'den Soma Mitingi'ne ulaşım otobüslerle sağlanacak 14.05.2015
382 Aciller içinden çıkılmaz hal aldı 14.05.2015
383 Eczacılar Günü kutlu olsun 14.05.2015
384 Soma maden katliamının yıldönümü 13.05.2015
385 AYM: Toplumsal olaylarda polis müdahalesi Anayasa ihlali 13.05.2015
386 20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği için radyo spotu hazırlandı 13.05.2015
387 AİHM: Sağlık sistemindeki aksaklık yaşam hakkı ihlalidir 13.05.2015
388 Radyo Spotu 13.05.2015
389 TTB Merkez Konseyi Başkanı İlhan, Almanya Tabipleri Birliği'nin Genel Kurul toplantısına katıldı 13.05.2015
390 Çıplak Arama İşkencedir ve Biz İşkenceyle Mücadele Etmekte Israrcıyız! 13.05.2015
391 Birinci basamak sağlık çalışanlarının eylemi büyüyor 12.05.2015
392 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz 12.05.2015
393 Diyarbakır'da mobbing protestosu 12.05.2015
394 'Bursa Şehir Hastanesi'nin temel atma töreni seçim şovudur' 12.05.2015
395 20-21-22 Mayıs ve Cumartesi Günleri Hizmet Üretmeyeceğiz 12.05.2015
396 Reyhanlı'nın failleri hala bulunamadı! 11.05.2015
397 20-21-22 Mayıs GöREV etkinliği hakkında 10 soru-10 yanıt 11.05.2015
398 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e dava 11.05.2015
399 Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin iptali istendi 11.05.2015
400 Binlerce sağlık çalışanını işsiz bırakabilir misiniz? 11.05.2015
401 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun Seçim Mesajı 08.05.2015
402 İnsanca Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi İçin 20-21-22 Mayıs'ta G(ö)REV'deyiz! 07.05.2015
403 16 Mayıs Soma Mitingi'ne davet... 07.05.2015
404 SOMA MİTİNGİ 07.05.2015
405 Yaşamı savunmak için 16 Mayıs'ta Soma'dayız 07.05.2015
406 İş cinayetlerini durduralım: Bir imza da sen ver! 07.05.2015
407 Kaza Değil Cinayet! 06.05.2015
408 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 06.05.2015
409 GınaGeldi 06.05.2015
410 1 Mayıs ve devamında yaşanan hukuksuzlukları protesto ediyoruz! 05.05.2015
411 Tabip Odaları Dr. Yener Bakan'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı 05.05.2015
412 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı yapıldı 05.05.2015
413 Yüreğimiz Soma'da, öfkemiz sokakta! 05.05.2015
414 ASM ve TSM'lerde 20-21-22 Mayıs'ta Hizmet Üretmeyeceğiz! 05.05.2015
415 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs'ta 04.05.2015
416 1 Mayıs yasaklanamaz, yasaklayamayacaklar! 04.05.2015
417 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yine Valilik terörü 04.05.2015
418 1 Mayıs'ta yine polis müdahalesi 01.05.2015
419 Petrol Ofisi, TTB logolu Positive Card yaz kampanyası için indirim oranını % 5'e çıkarttı. 30.04.2015
420 Birinci basamak sağlık çalışanlarından en uzun süreli iş bırakma kararı! 30.04.2015
421 Salihli'de hekime silahlı saldırı 30.04.2015
422 I. Aile Hekimleri Buluşması Antalya'da yapıldı 30.04.2015
423 Gezi Parkı Davası'nda tüm sanıklara beraat 29.04.2015
424 Aile hekimlerinin nöbete gitmeme ceza puanının artırılması değerlendirildi 29.04.2015
425 1 Mayıs 1977 ve 1 Mayıs 1996'da katledilenler anıldı 29.04.2015
426 Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle.... 28.04.2015
427 Haydi Taksim 1 Mayıs Alanına! 27.04.2015
428 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 27.04.2015
429 Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yılında Hekimler Barış İçin Bir Araya Geldiler 25.04.2015
430 Son torbadan da çalışanlara hak kaybı çıktı! 24.04.2015
431 Eskişehir'de 'Ata Soyer'le Buluşma' 23.04.2015
432 TTB'den 1915 olaylarının 100. yılında Ermenistan Tabipler Birliği'ne mektup 23.04.2015
433 Sağlık Bakanlığı aile hekimlerini işsiz bırakmakla tehdit ediyor! 22.04.2015
434 TTB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması 22.04.2015
435 Çocuk Güvenliği Sempozyumu yapıldı 22.04.2015
436 STED'in yeni sayısı çıktı 22.04.2015
437 Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yılında 'Hekimler Barış İçin Bir Araya Geliyor' 22.04.2015
438 Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı çıktı 21.04.2015
439 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili reklamlar yayından kaldırılmalıdır! 21.04.2015
440 GOP Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'acil' sorunları tartışıldı 21.04.2015
441 Son torbadan da çalışanlara hak kaybı çıktı! 20.04.2015
442 Alanında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulmasın 20.04.2015
443 Dünya Tabipleri Birliği Konseyi'nden 'Biber Gazı' İle İlgili Önemli Karar 20.04.2015
444 DTB, TTB'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele önerisini benimsedi 20.04.2015
445 Dünya Tabipler Birliği tütün kontrolü amacıyla 'Düz Paket Uygulaması'nı desteklediğini bir kez daha açıkladı 20.04.2015
446 Dr. Coşkun Canıvar'a işçi sağlığını koruduğu için kademe durdurma cezası veriliyor! 20.04.2015
447 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
448 Dr. Ersin Arslan anıldı 17.04.2015
449 Dr. Ersin Arslan anısına Dostça Bir Sağlık Ortamı Kısa Film İçin Öykü Yarışması sonuçlandı 17.04.2015
450 Dünya Tabipler Birliği'nden 17 Nisan açıklaması 17.04.2015
451 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik 16.04.2015
452 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
453 TTB ve NÜSED'den Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreni hakkında açıklama 15.04.2015
454 AB Türkiye Delegasyonu Heyeti TTB'yi ziyaret etti 14.04.2015
455 TTB, Sağlık Bakanlığı'na başasistanlık sözlü sınavı hakkında yazı gönderdi 14.04.2015
456 I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 14.04.2015
457 Soma Davası 15 Nisan'a ertelendi 13.04.2015
458 Uşak Tek Sağlık Platformu'ndan şiddete tepki 13.04.2015
459 Atanamayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı 11.04.2015
460 13 Nisan'da Akhisar'dayız! 10.04.2015
461 Antalya Tabip Odası, yetkilileri her alanda şiddeti önlemeye çağırdı 09.04.2015
462 e-Nabız Genelgesi'nin iptali istendi 08.04.2015
463 ?Dostça Bir Sağlık Ortamı Kısa Film İçin Öykü Yarışması' başvuruları sona erdi 07.04.2015
464 ?Üniversitemizi savunuyoruz' 07.04.2015
465 TTB ve TPD'den 'Medya ve Psikiyatri' açıklaması 07.04.2015
466 TSM Yönetmeliği'ne dava açıldı 06.04.2015
467 Eş durumu mazereti atamalarında sözde değişiklik 06.04.2015
468 Sandığa saygı dedikleri kocaman bir yalanmış 06.04.2015
469 Sağlık Çalışanları; Çalışma Koşulları ve Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 06.04.2015
470 AB Heyeti'nden TTB'ye işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ziyaret 03.04.2015
471 TTB'den Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın vefatıyla ilgili açıklama 02.04.2015
472 Batman Tabip Odası Ezidi sığınmacılara yönelik ayrımcılığın sonlandırılmasını istedi 01.04.2015
473 TTB TÖK'ten İşçi Sağlığı Sempozyumu 01.04.2015
474 Yabancıların çalışmasıyla ilgili yasa tasarısı 01.04.2015
475 Umut 1 Mayıs'ta, Umut 1 Mayıs Meydanı'nda 01.04.2015
476 TTB-UDEK-UYEK 'Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları' Çalıştay Raporu 30.03.2015
477 Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi toplandı 30.03.2015
478 Londra'da sağlıkta eşitsizlikleri önlemede tabip birliklerinin rolü tartışıldı 30.03.2015
479 SGK'nin izinsiz veri paylaşımına karşı çıkıldı 27.03.2015
480 Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımına dair görüşler TİTCK'na iletildi 27.03.2015
481 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplandı 27.03.2015
482 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı 27.03.2015
483 HEKİMLER BARIŞ İÇİN BİR ARADA 26.03.2015
484 TTB-UDEK-UYEK'ten Yeterlik Sınavları Çalıştayı 26.03.2015
485 İstanbul Üniversitesi bileşenleri, 'üniversite iradesi' için birarada 25.03.2015
486 Çanakkale Tabip Odası'ndan sağlık yöneticilerine ve politikacılara çağrı 25.03.2015
487 Asistan hekimlere 'gına geldi' 25.03.2015
488 1 Mayıs Davası'nda tüm yöneticilere beraat 24.03.2015
489 Süreyyapaşa Hastanesi'nde şiddet olayları protesto edildi 20.03.2015
490 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2015
491 Dr. Ata Soyer anılıyor 18.03.2015
492 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afiliasyon ve Tıp Eğitimi' Paneli 18.03.2015
493 İşkencenin tedavisine ambargo konulamaz 18.03.2015
494 Sağlık alanında çalışan kadınlar sorunları konuştu 17.03.2015
495 Üniversitelerinde demokrasi işletilmiyorsa, demokratik bir ülkeden bahsedilemez! 16.03.2015
496 Dr. Ersin Arslan Anısına Kısa Film İçin Öykü Yarışması 16.03.2015
497 Türk Tabipleri Birliği Samsun'da hekimlerle Türkiye'de sağlığı değerlendirdi 13.03.2015
498 Sağlıkçılar tüm yurtta GöREV'deydi! 13.03.2015
499 Danıştay bir kez daha hekimlerin dinlenme haklarını ihlal edici düzenlemeleri hukuka aykırı buldu! 13.03.2015
500 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın 14 Mart mesajı 13.03.2015
501 Başbakan'ın 'müjde'sine TTB'den yanıt 12.03.2015
502 Radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerin artırılması hukuka aykırıdır 12.03.2015
503 İstifa eden hekimin görev süresi zorunlu hizmet süresinden sayılır 12.03.2015
504 Denizli'de hekimlerle toplantı 11.03.2015
505 Danıştay: Branşında tek olan hekime icap nöbeti tutturulamaz 11.03.2015
506 13 Mart G(ö)REV'i TBMM'den duyuruldu 11.03.2015
507 TTB Merkez Konseyi, Batman'da hekimlerle buluştu 10.03.2015
508 Hekimler 4924 Sayılı Yasa kapsamında güvencesiz çalışmaya zorlanamaz 10.03.2015
509 TTB Tabela Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı 09.03.2015
510 Böyle sağlık hizmeti olmaz. 13 Mart 2015 Cuma günü tüm yurtta g(ö)revdeyiz! 09.03.2015
511 Kaza değil, cinayet! 09.03.2015
512 Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın Afiliasyon Uygulamaları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tartışıldı. 09.03.2015
513 Sağlıkta dönüşümün çok kısa özeti. 13 Mart 2015 Cuma günü tüm yurtta g(ö)revdeyiz! 07.03.2015
514 Bu 8 Mart'ta hayatlarımıza sahip çıkıyoruz! 06.03.2015
515 Hekimliği yargılayanları tarih yargılayacak! 06.03.2015
516 13 Mart'ta tüm yurtta G(ö)REV'deyiz! 05.03.2015
517 Çanakkale Tabip Odası'ndan 'İnsancıl Bisiklet Turu' 05.03.2015
518 14 Mart Yayınlar (2015) 05.03.2015
519 İş cinayetlerini ve işçi katliamlarını durduralım 04.03.2015
520 Bursa Tabip Odası'ndan 'Nasıl Bir Sağlık Sistemi' paneli 04.03.2015
521 200 gündür direnişte olan BEDAŞ işçilerine destek 03.03.2015
522 Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu 64. Genel Kurulu Antalya'da Yapılıyor 03.03.2015
523 Dr. Nevzat Eren Sempozyumu 03.03.2015
524 Kapadokya'da sağlık öğrencileriyle toplantı 03.03.2015
525 İş cinayetlerini ve işçi katliamlarını durduralım 03.03.2015
526 Bir seçim yatırımı: Çat kapı sağlık! 03.03.2015
527 Yaşar Kemal için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde anma düzenlendi 02.03.2015
528 Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! 02.03.2015
529 Tabip Odasına üye ol! 02.03.2015
530 G(ö)revdeyiz! 02.03.2015
531 Türkan Saylan Bilim Ödülü'nün konusu halk sağlığı olarak belirlendi 02.03.2015
532 TTB, Dr. Ersin Arslan anısına kısa film öykü yarışması düzenliyor 02.03.2015
533 Ortadoğu Barış Konferansı 28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi 01.03.2015
534 Ölümsüzlüğünün İlk Gününde Türkiyeli Hekimler Olarak Saygıyla Önünde Eğiliyoruz 01.03.2015
535 Ölümsüzlüğünün ilk gününde Türkiyeli hekimler olarak saygıyla önünde eğiliyoruz 01.03.2015
536 Zorla gebelik olmaz! 28.02.2015
537 Sağlık meslek örgütleri 13 Mart'ta sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı 27.02.2015
538 DTB'den ATO davası ile ilgili kutlama mesajı 27.02.2015
539 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
540 Sağlık Bakanlığı görüşmeleri 27.02.2015
541 Defin nöbetlerine iptal kararı 25.02.2015
542 Dr. Arzu Çerkezoğlu ve Maltepe Üniversitesi işçileri serbest bırakıldı 25.02.2015
543 TTB, Adalet Bakanlığı'ndan Şakran Cezaevi'nde inceleme talebinde bulundu 25.02.2015
544 İşçilerin örgütlenme haklarını gözaltılarla gaspedemezsiniz! 25.02.2015
545 13 Mart'ta g(ö)revdeyiz! 25.02.2015
546 Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri ve DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu gözaltında 25.02.2015
547 e-Nabız Hakkında Önemli Uyarı 25.02.2015
548 ?İç güvenlik' yasasına tepkiler sürüyor 23.02.2015
549 Şiddet, tecavüz ve cinayetlere karşı deklerasyon 23.02.2015
550 Ne idam, ne hadım! Eşitlik ve özgürlük istiyoruz! 23.02.2015
551 Hekim örgütleri hava kirliliği konusunda alarmda! 23.02.2015
552 ATO davası reddedildi: İnsanlık yararına hekimlik görevde! 20.02.2015
553 DTB hekimlere yöneltilen suçlamaların kaldırılması için çağrıda bulundu 19.02.2015
554 TMMOB, TTB ve Ankara Tabip Odası ile dayanışma içindedir! 19.02.2015
555 Kadınlar Özgecan için yürüdü 19.02.2015
556 İç Güvenlik Yasası geri çekilsin! 18.02.2015
557 Özgecan Aslan'ın ailesine taziye ziyareti 17.02.2015
558 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı: Bir Sömürü Projesi 17.02.2015
559 Toplum ve Hekim'in yeni sayısı çıktı: Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık 17.02.2015
560 Ankara Tabip Odası yargılanıyor! 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 09.00'da Ankara Adliyesi'ndeyiz! 17.02.2015
561 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 16.02.2015
562 Akkuyu Nükleer Santrali'ne bir kez daha hayır! 16.02.2015
563 STED Türkiye Atıf Dizini'nde 16.02.2015
564 Yasta değil, isyandayız! 16.02.2015
565 TTB'den Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret 13.02.2015
566 Şanlıurfa'da Afiliasyon Paneli Yapıldı 13.02.2015
567 Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 13.02.2015
568 Tıp Öğrencileri Sempozyumuna Katılım Sağlandı 12.02.2015
569 TTB Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi 12.02.2015
570 Fazla Çalışma - Angaryaya Karşı G(ö)revdeyiz 11.02.2015
571 Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek 11.02.2015
572 Güney Kore Türkiye'ye Gaz İhracatını Durdursun! Türkiye'de Biber Gazı Yasaklansın... 10.02.2015
573 Emekli Hekimler Kolu TBMM'ye ziyarette bulundu 10.02.2015
574 Hekimlere ?Olağandışı Durumda Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi Kursu' Düzenlendi 10.02.2015
575 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Basın Açıklaması 10.02.2015
576 Çanakkale Tabip Odası sağlık çalışanlarının sağlığı paneli düzenledi 09.02.2015
577 Laik, Bilimsel, Demokratik, Anadilde Eğitim İçin Alanlardaydık 09.02.2015
578 Eskişehir'de Asistan Hekimlerden Birlikte Mücadele Çağrısı 09.02.2015
579 YDUS sınav sonuçları neden açıklanmıyor? 09.02.2015
580 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davası başladı 06.02.2015
581 İşçi sağlığında son düzenlemeler 06.02.2015
582 Hazine'den muayenehane hekimlerinin mesleki sorumluluk sigortası hakkında duyuru 06.02.2015
583 TTB Heyeti ÖSYM'yi Ziyaret Etti 05.02.2015
584 Tıp öğrencilerinden 'açık uçlu TUS' eylemi 05.02.2015
585 Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan hekimlerin talepleri Sağlık Bakanlığı'na iletildi 04.02.2015
586 SES'in 11 Şubat'taki iş bırakma eylemini destekliyoruz 03.02.2015
587 17 Ocak 2015 tarihli GYK kararları 03.02.2015
588 Mersin Tabip Odası'ndan nöbet yerine eğitim etkinliği 03.02.2015
589 Grev haktır yasaklanamaz! 02.02.2015
590 TTB PHK toplandı 02.02.2015
591 Açık uçlu TUS'a karşı imza kampanyası 02.02.2015
592 Edirne Tabip Odası'ndan Aile Hekimliği toplantısı 01.02.2015
593 'Çocuklara kıymayın efendiler!' 31.01.2015
594 TTB, Bilkent Entegre Sağlık Kampusu ÇSED Raporu'na ilişkin görüşlerini hazırladı 28.01.2015
595 TUS ile ilgili sorunları görüşmek üzere ÖSYM'den randevu istendi 27.01.2015
596 TTB Heyeti'nden Kobani ziyareti 27.01.2015
597 Birleşik Metal İş'e dayanışma ziyareti 27.01.2015
598 Osmaniye'de aile hekimleri nöbet dayatmasına karşı çıkıyor 27.01.2015
599 Taksim 1 Mayıs alanıdır, yargılanamaz! 26.01.2015
600 ASM ve TSM çalışanlarının mücadelesi kararlılıkla sürdürülecek! 22.01.2015
601 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
602 CEO'lar yine sınıfta kaldı! 21.01.2015
603 Aile hekimlerinin dikkatine! 20.01.2015
604 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi KHDK Asistanlarından süresiz grev uyarısı 20.01.2015
605 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü başvuruları başladı 19.01.2015
606 Hastanelere din görevlisi uygulaması kabul edilemez! 19.01.2015
607 TTB GYK toplandı 17.01.2015
608 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs'ta 16.01.2015
609 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti'nden Cumhuriyet'e destek ziyareti 16.01.2015
610 TTB Heyeti Yaşar Kemal'i hastanede ziyaret etti 15.01.2015
611 TTB'nin desteğine Fransa'dan teşekkür 15.01.2015
612 Maltepe Üniversitesi işçilerine dayanışma ziyareti 14.01.2015
613 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 14.01.2015
614 Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu 12.01.2015
615 Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçilerine destek 12.01.2015
616 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
617 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na İlişkin TTB Değerlendirmesi 12.01.2015
618 Sahipsiz hayvanların deneylerde kullanılmasına karşı Meclis'te basın toplantısı düzenlendi 12.01.2015
619 TTB'den Charlie Hebdo'ya destek 09.01.2015
620 TTB'den Fransa Ulusal Hekimler Birliği'ne mektup 09.01.2015
621 Kayseri Şehir Hastanesi'ne dair gerçekler 09.01.2015
622 Bakırtepe'de siyanürle altın aranmasına yargı engeli 08.01.2015
623 Toplum ve Hekim'in yeni sayısı çıktı 08.01.2015
624 Asistan hekimler İzmir'de toplanıyor 08.01.2015
625 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Asistanları sorunlarına çözüm istiyor 07.01.2015
626 TTB, AFAD, SGK ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı 06.01.2015
627 Birinci basamak çalışanlarının kararlı duruşu umut oldu 06.01.2015
628 Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasa teklifi ilgili yerlere iletildi 05.01.2015
629 Kamuoyuna Zorunlu Bir Açıklama 02.01.2015
630 Aile hekimlerinin nöbet görevine gitmemelerinin hukuksal sonuçları 31.12.2014
631 Sağlık emek ve meslek örgütleri dişhekimlerinin yanında 30.12.2014
632 XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 30.12.2014
633 Dr. Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi 30.12.2014
634 Halkın sağlığı, çalışanların hakları için mücadeleye devam! 30.12.2014
635 TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Hakkında Önemli Duyuru 30.12.2014
636 Yeni Yıl Videosu - 2015 30.12.2014
637 Roboski katliamında yaşamını yitiren yurttaşlar anıldı 29.12.2014
638 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
639 Aile Hekimleri Cumartesi Günleri Halkla Buluşuyor, Sağlık Eğitimi Veriyor... 27.12.2014
640 Soru hatalıysa herkes için hatalıdır! 26.12.2014
641 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesine Dava Açıldı! 25.12.2014
642 İşyeri cinayetleri ve meslek hastalıkları bu düzenlemelerle önlenemez 25.12.2014
643 İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlığına yargıdan destek 25.12.2014
644 Sağlık emek ve meslek örgütlerinden fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 24.12.2014
645 Emekli Hekimler Komisyonları Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi 24.12.2014
646 Dr. Esra Yakar'a özgürlük! 23.12.2014
647 DOSAB Termik Santrali'ne hayır! 23.12.2014
648 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı yapıldı 22.12.2014
649 TTB-STED Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları belli oldu 22.12.2014
650 Aile hekimleri Cumartesi günleri ASM'lere gitmeli mi? 22.12.2014
651 2014 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü için başvuru süresi başladı 19.12.2014
652 Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına bıçaklı-satırlı saldırı 19.12.2014
653 Nöbet dayatmasına karşı, 'Halk Sağlığı Eğitimleri' 19.12.2014
654 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları İle İlgili İllere Ait Katsayılar Belirlendi 19.12.2014
655 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde usulsüz ihale iddialarına soruşturma izni 18.12.2014
656 TTB, TMMOB'un yanında 18.12.2014
657 Sağlık Meslek Örgütlerinin Sağlık Bütçesi Eleştirisi 18.12.2014
658 Bakırköy Ruh ve Sinir EAH asistanlarının eylemi kazanımla sonuçlandı 17.12.2014
659 TTB'den TMMOB'a destek 17.12.2014
660 ABD'li Hekimler İşkenceyi Kınıyor 17.12.2014
661 Dünya Tabipler Birliği: İşkenceyi ve Bu Olaylara Sağlıkçıların Karışmasını Kınıyoruz 17.12.2014
662 Dr. Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Gerçekleştirildi 16.12.2014
663 XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Gerçekleştirildi 16.12.2014
664 Bir Kez Daha Hem Kendi Haklarımız, Hem de Toplumun Sağlık Hakkı İçin Ses Veriyoruz! 13.12.2014
665 Hindistan'da Yürütülen Toplu Sterilizasyon Kampanyası Karşısında Kaygılıyız! 12.12.2014
666 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yürütmeyi durdurma 12.12.2014
667 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yürütmeyi durdurma 12.12.2014
668 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 12.12.2014
669 TTB, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı 12.12.2014
670 Aile hekimliği sözleşmeleri için dilekçe örneği 11.12.2014
671 Çanakkale Tabip Odası 'Savaş, Göç ve Sağlık' paneli düzenledi 11.12.2014
672 HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 10.12.2014
673 10 Aralık İnsan Hakları Günü 10.12.2014
674 Çanakkale Tabip Odası'ndan 'Afiliasyon' konferansı 09.12.2014
675 Sayıştay Raporu: Paralar CEO'lara, artan iş yükü sağlık çalışanlarına 08.12.2014
676 12 Aralık'ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık'ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
677 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 06.12.2014
678 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları toplantısı yapıldı 05.12.2014
679 ÖSYM'den e-YDS yanıtı 04.12.2014
680 TTB Özel Hekimlik Kolu toplandı 04.12.2014
681 Batman Tabip Odası'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması 03.12.2014
682 İşlev kayıplarının engel olmadığı bir dünya istiyoruz! 03.12.2014
683 Dr. Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 12 Aralık'ta Ankara'da 03.12.2014
684 XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 13 Aralık'ta Ankara'da 03.12.2014
685 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplandı 03.12.2014
686 Antalya'da TÖK Şenliği 02.12.2014
687 TTB ve TMMOB 2015 Bütçesi'ne karşı 13 Aralık'ta DİSK ve KESK'in yanında olacak 02.12.2014
688 WMA ve TTB Bahreynli meslektaşlarının koşulsuz serbest bırakılması için çağrı yaptı 01.12.2014
689 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumu-2 01.12.2014
690 Yüksek Öğrenim Tazminatında Adalet Istiyoruz 01.12.2014
691 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 29.11.2014
692 Dr. Melike Erdem anıldı 28.11.2014
693 Şiddet önlenebilir! Programınızın bir parçası değilse eğer! 28.11.2014
694 Şiddetin olduğu yerde hekimlik yapılamaz 27.11.2014
695 Aile hekimleri 29 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde olacak 27.11.2014
696 Göztepe EAH'de 'sahte doktor skandalı' 27.11.2014
697 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının 'g(ö)rev' eylemine ara verildi 27.11.2014
698 TTB Merkez Konseyi Trabzon'da hekimlerle buluştu 27.11.2014
699 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları g(ö)revde! 26.11.2014
700 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı'na açık mektup 25.11.2014
701 25 Kasım etkinlikleri kapsamında kadınlar Ankara'da biraraya geldi 25.11.2014
702 Batman Tabip Odası'ndan bölgedeki göçmenler için yardım kampanyası 25.11.2014
703 Emekli hekimler Ankara'da buluştu 25.11.2014
704 Muğla Tabip Odası'ndan ?Afiliasyon ne getirdi, ne götürdü?' paneli 25.11.2014
705 Ege Bölge Tabip Odaları toplantısı yapıldı 24.11.2014
706 TTB Suruç Hekimler ve Hızlı Değerlendirme Raporu açıklandı 24.11.2014
707 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni yok sayan girişimler kabul edilemez 24.11.2014
708 Halk Sağlığı Kurum Başkanı'na Hekimlerden Mektup Var 22.11.2014
709 Sağlık Bakanı'na hekimlerden Mektup Var 22.11.2014
710 Hamile hekime şiddet 21.11.2014
711 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni yapıldı 21.11.2014
712 TTB ODSH Kolu hekimlerle buluşmaya devam ediyor 20.11.2014
713 Sağlık bütçesi protesto edildi 20.11.2014
714 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni bugün 20.11.2014
715 Sağlığın ve bilimin ticarileştirilmesinde yeni aşama: TÜSEB 19.11.2014
716 Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü 19.11.2014
717 İş Bankası'ndan Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlara özel kart 19.11.2014
718 Sağlığın ve bilimin ticarileştirilmesinde yeni aşama: TÜSEB 19.11.2014
719 TTB'den Prof. Rennan Pekünlü'ye destek 18.11.2014
720 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'lu kadınlar Yalvaç'taydı 18.11.2014
721 H20 Uluslararası Sağlık Zirvesi 13-14 Kasım 2014'de Melbourne'de yapıldı 18.11.2014
722 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
723 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu yapıldı 17.11.2014
724 Dr. Nejat Yazıcıoğlu anıldı 17.11.2014
725 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 17.11.2014
726 TÜSEB tasarısı halkın sağlığı için mi? 17.11.2014
727 WMA, doktorlara yönelik suçlamaların düşürülmesi talebini yineledi 17.11.2014
728 Gezi'de direnenler de, tedavi eden hekimler de bu ülkenin vicdanıdır! 14.11.2014
729 Diyabeti durdurmak için, diyabete karşı birleşin! 14.11.2014
730 Antalya Tabip Odası'ndan TÜSEB Konferansı 14.11.2014
731 22 Kasım Ankara Kadın Mitingi'ne çağrı 13.11.2014
732 Mersin Tabip Odası'ndan 'Göç ve Sağlık' paneli 13.11.2014
733 'İş güvenliği paketi' iş cinayetlerini durduramaz 13.11.2014
734 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı 13.11.2014
735 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz 13.11.2014
736 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 20 Kasım'da 12.11.2014
737 TTB 65. Büyük Kongre Kararları 12.11.2014
738 255 sanıklı Gezi Davası 14 Kasım'da 12.11.2014
739 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'a destek çağrısı 11.11.2014
740 SGK biyometrik kimlik uygulamasını durdurdu 11.11.2014
741 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Aile Sağlığı Merkezleri Forumu' 11.11.2014
742 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 11.11.2014
743 Manisa Tabip Odası Yırca köylüleriyle dayanışma içinde 10.11.2014
744 Anayasa Mahkemesi Sunuşlarından Notlar 10.11.2014
745 TTB'den Halk Sağlığı Kurumu'na aile hekimliği sözleşmeleriyle ilgili yazı 10.11.2014
746 Anayasa Mahkemesi gönüllü sağlık hizmetlerini suç ilan eden yasayı iptal etmedi 10.11.2014
747 Aile hekimlerine ceza vereceğinize güven duyun! 10.11.2014
748 Hekimler hasta yararını gözetir biçimde mesleklerini icra etmeye devam edecekler! 08.11.2014
749 Anayasa Mahkemesi'nin Sağlık Torba Yasası Hakkında Kararı 07.11.2014
750 DTB'nin 200. Konsey Toplantısı Nisan 2015'te 07.11.2014
751 Denizli'de görev yapan Dr. Hava Cilan Hayatını Kaybetti 07.11.2014
752 Sendikalar ve meslek örgütleri maden iş kolundaki sorunları değerlendirdi 06.11.2014
753 TTB Heyeti Anayasa Mahkemesi'ne sözlü sunum yaptı 06.11.2014
754 ’Umut tacirliği’ ahlaki de, hukuki de değildir 05.11.2014
755 Abdullah Cömert davasına destek 05.11.2014
756 Diyarbakır Tabip Odası'ndan bölgedeki göçmenler için yardım kampanyası 05.11.2014
757 Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık çalışanlarından şiddet protestosu 04.11.2014
758 Sığınmacıların sorunlarına acil çözüm getirilmeli 04.11.2014
759 Elazığ şehir hastanesi hukuka ve sağlığa zararlıdır 04.11.2014
760 TTB, 6552 Sayılı Yasa'ya ilişkin görüşlerini CHP'ye iletti 04.11.2014
761 TTB Heyeti Ermenek'te incelemelerde bulundu 04.11.2014
762 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2014
763 ÖSYM'ye 'E-YDS' sorusu 03.11.2014
764 TTB 65. Olağanüstü Büyük Kongresi gerçekleştirildi 01.11.2014
765 Anayasa Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği'ni dinleyecek 31.10.2014
766 Sözlü ve fiziksel şiddeti kınıyoruz! 31.10.2014
767 Başasistanlık Sınavı'nda Neler Oluyor? 31.10.2014
768 Şiddete tolerans yok! 30.10.2014
769 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 30.10.2014
770 Soma'dan ders yok, iş cinayetleri devam ediyor! 30.10.2014
771 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu Toplantısı ve Kararlar Hakkında Duyuru 27.10.2014
772 Emekli hekim maaşlarına iyileştirme talep edildi 24.10.2014
773 Hatay Tabip Odası davası reddedildi 24.10.2014
774 Kömürlü termik santraller çevreye ve sağlığa zararlıdır. 24.10.2014
775 Hollanda Kraliyet Tabipler Birliği, Türk hekimlerle/meslektaşlarıyla dayanışma içinde 23.10.2014
776 Gezi Protestolarında Yaralanan Yurttaşlara Yardım Eden Genç Hekimlerin Davası Hakkında Bilgi Notu: 'Cami Davası' 22.10.2014
777 Taksim Dayanışması Davası 20 Ocak 2015'e ertelendi 22.10.2014
778 Adana’da Şehir Hastaneleri Paneli düzenlendi 22.10.2014
779 'Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım' Konulu Sempozyumu Gerçekleşti 22.10.2014
780 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 22.10.2014
781 Cumartesi Anneleri'ne destek 21.10.2014
782 Sigara bağımlılığı tedavisinde ilaç kullanımı sosyal yardım veya eşantiyon mantığıyla pazarlama malzemesi yapılamaz 21.10.2014
783 TTB Asistan Hekim Kolu Ankara'da toplandı 20.10.2014
784 TTB Asistan Hekim Kolu, Avrupa Genç Hekimler Toplantısı'na katıldı 20.10.2014
785 Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği kuruldu 20.10.2014
786 Kadınsız ve 'sağlık'sız barış olmaz! 20.10.2014
787 Barış ve Demokrasi Kurultayı gerçekleştirildi 19.10.2014
788 Ebola Virüsü Hastalığı dünyayı tehdit ediyor 17.10.2014
789 Sayıştay: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu verileri güvenilir değil 16.10.2014
790 Gaziantep'te hekimi yaralayan kişiye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi 16.10.2014
791 ODSH organizasyonu kursu 11-12 Ekim'de İstanbul'da yapıldı 16.10.2014
792 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu için ikinci duyuru 16.10.2014
793 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2014
794 Hatay Tabip Odası'nın yargılandığı dava 24 Ekim'e ertelendi 15.10.2014
795 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'lu kadınlar savaşı ve eril şiddeti protesto etti 15.10.2014
796 Hekimler barışa ışık yakıyor 13.10.2014
797 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu tamamlandı 13.10.2014
798 Laboratuvarlar Yönetmeliği'nde kısmen yürütmenin durdurulması kararı verildi 13.10.2014
799 Hekimlerden Suruç'ta barış zinciri 13.10.2014
800 ASM-TSM nöbetleri ve performans kesintileri aile hekimlerini endişelendiriyor 11.10.2014
801 Aciller ve ASM'ler tahrip ediliyor, sağlık çalışanları şiddete uğruyor 11.10.2014
802 Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmaya devam ediyoruz 11.10.2014
803 Hekimler Yaşamı ve Barışı Savunmaya Sınıra Gidiyor! 11.10.2014
804 Hatay Tabip Odası yargılanıyor! 10.10.2014
805 IŞİD'i durduralım, Kobane'ye sahip çıkalım! 10.10.2014
806 TTB: İnsan yaşamı siyasi pazarlık aracı olamaz 10.10.2014
807 Doktora tacize hapis cezası 09.10.2014
808 DTB: Ebola küresel bir 'kriz' olarak kabul edilmeli 09.10.2014
809 TTB, Suruç'a yönelik öneri ve taleplerini Sağlık Bakanlığı'na iletti 08.10.2014
810 DTB Genel Kurulu başladı 08.10.2014
811 ATO'nun yargılandığı dava BMJ'de... 08.10.2014
812 Sağlık Bakanlığı'nı hekim ölümlerinin acısını hissetmeye davet ediyoruz! 08.10.2014
813 TTB'den Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Gönüllüsü Çağrısı 08.10.2014
814 Artık 'YETER!' TTB Merkez Konseyi Ulusal ve Uluslararası Kamuoyunu Bu Katliama Karşı Ses Çıkartmaya Çağırıyor 07.10.2014
815 Bir Hekimin Çığlığı 07.10.2014
816 Savaş koşullarında bayram yapamıyoruz! 04.10.2014
817 IŞİD'e destek tezkeresi tüm Türkiye çapında protesto edildi 03.10.2014
818 TTB, DİSK, KESK, TMMOB Heyeti Suruç'taydı 02.10.2014
819 4+4+4 protestosuna ilişkin mahkeme kararı: Gösteri yürüyüşleri AİHS güvencesindedir 02.10.2014
820 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 31 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde yapılacak 02.10.2014
821 Dr. Füsun Sayek'i anıyoruz 02.10.2014
822 IŞİD'e destek tezkeresine hayır! 02.10.2014
823 Kömürlü termik santralden vazgeçin! 01.10.2014
824 Tabip Odası Başkanları Toplantısı yapıldı 30.09.2014
825 'Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Bonzai Kullanımı' Paneli Eskişehir'de gerçekleştirildi 30.09.2014
826 AKP Hükümeti'nin IŞİD'e destek tezkeresine hayır! 30.09.2014
827 Hekimliğe dokunma! 30.09.2014
828 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 29.09.2014
829 2013 Sağlık Uygulama Tebliğinde iki maddeye yürütmeyi durdurma 29.09.2014
830 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Hakkı Paneli İstanbul'da gerçekleştirildi 29.09.2014
831 Danıştay Kararı: Mecburi hizmette uzman kadrosuna atanma hukuka aykırıdır 29.09.2014
832 Çocuk ve Ergenlere Başörtüsü Düzenlemesi Bir Özgürlük Konusu Değildir, Önemli Sakıncaları Vardır 29.09.2014
833 Dr. Dilek Tucer'e destek 29.09.2014
834 Dünya Tabipler Birliği Başkanı'ndan Türkiye'deki hekimlere destek mesajı 27.09.2014
835 Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu 26.09.2014
836 Hekimliğime Dokunma! 26.09.2014
837 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Heyeti Sağlık Bakanı'yla görüştü 25.09.2014
838 Hekimliğime Dokunma! 25.09.2014
839 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi'nde görev değişimi? 25.09.2014
840 Sağlık Emekçileri Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Önünde Basın Açıklaması Yaptılar 25.09.2014
841 TMMOB 'Diren Doktor!' Diyor 25.09.2014
842 İnsan Hakları için Hekimler Örgütü Gezi nedeniyle yargılanan Ankara ve Hatay Tabip Odalarına Destek Veriyor 24.09.2014
843 Tıp Camiasının Önde Gelen Kuruluşları Türk Tabipleri Birliği'ne Yönelik Suçlamaların Geri Alınmasını Talep Ediyor 24.09.2014
844 Özbekistan Tabipler Birliği Başkanı Antalya Tabip Odası'nı Ziyaret Etti 24.09.2014
845 Ankara Tıp 'Hekimliğime Dokunma!' Diyor 24.09.2014
846 Şengal'den Gazze'ye Dayanışma! 23.09.2014
847 Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı 23.09.2014
848 Hacettepe 'Hekimliğime Dokunma!' Diyor 23.09.2014
849 Çanakkale 'Hekimliğime Dokunma!' Diyor 23.09.2014
850 EZİDİ SIĞINMACILARIN DURUMU 23.09.2014
851 Batman Devlet Hastanesi Acil Serviste Yaralıyı Silahla Öldürdüler! 22.09.2014
852 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı 22.09.2014
853 Ergene Nehri ve Derin Deşarj Projesi İle İlgili Basın Açıklaması 22.09.2014
854 Asistan Hekimlerin Mücadelesi Birleşiyor, Büyüyor 22.09.2014
855 Aile Hekimleri Uzun Ve Esnek Çalışmaya Hayır Diyor! 21.09.2014
856 301 Maden işçisinin iş cinayetinde öldürüldüğü SOMA unutulmamalı! 20.09.2014
857 Dr. Dilek Tucer'e Tabip Odalarından Destek 19.09.2014
858 Ezidi Sığınmacılar İçin Acil Çağrı 19.09.2014
859 Bolu Cezaevlerindeki Mahkumların Sağlık Hakları İçin Girişim 17.09.2014
860 Göç Ve Sağlık Paneli Ankara'da Düzenlendi 17.09.2014
861 Hrant Dink Ödülü Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya Verildi 17.09.2014
862 Hekimliğime Dokunma! 17.09.2014
863 Hekimliğime Dokunma 17.09.2014
864 Anayasa Mahkemesi Aile Hekimlerinin İzinlerine İlişkin İptal Kararı verdi ! 16.09.2014
865 Değişen yöneticiler değişmeyen davranışlar! 16.09.2014
866 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu İstanbul'da Yapılacak 16.09.2014
867 TUS İçin Ne Zaman Mezun Olmak Gerekir? 16.09.2014
868 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasıyla İlgili Soru ve Yanıtlar 15.09.2014
869 Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantısı Yapıldı 15.09.2014
870 Bursa'nın Havasını Bozacak Termik Santrali Önleme Mücadelesi'ne Greenpeace'den Destek 12.09.2014
871 İşçi ölümleriyle akla gelen: İşçi sağlığı ve iş güvenliği 11.09.2014
872 Batman Tabip Odası Heyeti'nin Şengal ve Rojova Ziyaretleri Sonrası Basın Açıklaması 11.09.2014
873 Bursa Tabip Odası'ndan Önemli Uyarı: Hem Bursa'nın Göbeğine Termik Santrali Destekleyip Hem de Sağlıklı Kentlerden Söz Edemezsiniz! 11.09.2014
874 Biyometrik Veri Zorunluluğuna Karşı Açılan Davalar 11.09.2014
875 Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Çalışması Hakkında Duyuru 11.09.2014
876 Uluslararası Genç Hekim Mücadelesine Önemli Ödül 10.09.2014
877 İş Cinayetleri Güvencesiz, Kuralsız Çalıştırmanın Bir Sonucu 10.09.2014
878 Toplum ve Hekim'in 2014 Yılı 3. Sayısı Çıktı 09.09.2014
879 İş Cinayetleri Ankara'da Protesto Edildi 09.09.2014
880 Alman Tabipleri Birliği'nden TTB'ne Dayanışma Mektubu 09.09.2014
881 TTB'nin Sığınmacıların Sorunlarıyla İlgili Uluslararası Girişimine BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Yanıt 09.09.2014
882 Diyarbakır'da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu Düzenlendi 08.09.2014
883 Çalışma Bakanı Derhal İstifa Etmeli, Hükümet Hesap Vermelidir! 08.09.2014
884 Denizli'de Hekime Yönelik Şiddet 05.09.2014
885 Sigarayı Bırakınca Neler Oluyor? 04.09.2014
886 Dünya Tabipleri Birliği de e-sigaraların bir tuzak olduğunu ve yasaklanması gerektiğini vurguladı 04.09.2014
887 Şiddeti Doğuranları ve Şiddet Uygulayanları Bir Kez Daha Şiddetle Kınıyoruz! 04.09.2014
888 Ücretsiz Sağlık Hizmeti Hakkı Ezidilere de Tanınmalıdır 03.09.2014
889 Göç ve Sağlık 03.09.2014
890 TTB, Diyarbakır'da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu Düzenliyor 01.09.2014
891 Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Süreleri İle İlgili Mağduriyetleri Giderilmelidir 01.09.2014
892 Bursa Devlet Hastanesi Turistik Tesis Yapılamaz! Otosansit'e Taşınamaz! 29.08.2014
893 Avustralya Büyükelçisi Türk Tabipleri Birliği'ni Ziyaret Etti 29.08.2014
894 I. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ 28.08.2014
895 Afiliasyon Kervanına Edirne de Katılıyor 28.08.2014
896 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'li Kadınlardan Barış Çağrısı 27.08.2014
897 Eş Durumu Mazeretinde Değişiklik 26.08.2014
898 Türk Eczacılar Birliği TTB'yi Ziyaret Etti 25.08.2014
899 Emperyalizmin Ve İktidarın Savaşına Karşı Halklar Barışın Barikatını Kuruyor 25.08.2014
900 Bir Derleme: Hekimler, TTB Organları ile Yöneticileri Hakkında Gezi Parkı Olayları Nedeniyle Açılan Soruşturma ve Davalar 22.08.2014
901 Ebola Hastalığı Görülen Ülkelere Ve/Veya Ülkelerden Havayolu Seyahatleri Olduğunda Nelere Dikkat Etmek Gereklidir? 22.08.2014
902 Ortadoğu'da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım! 22.08.2014
903 TTB'den Sınırlarımızdaki Sığınmacıların Sorunları İle İlgili Uluslararası Girişim 21.08.2014
904 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 21.08.2014
905 Şengal Katliamı Sonrası Silopi Çadır Kentinde Durum Raporu 20.08.2014
906 Sağlık Dağıtan Kurum, Çalışanlarını Hasta Edemez! 19.08.2014
907 Halklar; İnancı, Mezhebi, Kökeni Farklı Diye Yok Ediliyor! İnsanlık Suçu İşleniyor! İnsanlığın Test Edildiği Zamanlarda Yaşıyoruz? 18.08.2014
908 Ezidi Milletvekili Vian Dakhil, TTB ve İTO Heyetince Ziyaret Edildi 18.08.2014
909 TTB Merkez Konseyi'nden Kızılay'a Ziyaret 14.08.2014
910 Şiddete Maruz Kalan Dr. Aksu'ya Meslektaşlarından Destek 11.08.2014
911 TUS Başvuruları Hakkında TTB'nin Önemli Girişimine Yanıt Geldi 08.08.2014
912 Suriye'de ve Irak'ta Yapılan Katliamdır, Vahşettir 08.08.2014
913 Direnen Ortadoğu Halkları Yalnız Değildir! 08.08.2014
914 8. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 06.08.2014
915 Potansiyel Pandemik Patojenlerin Yaratılması Hakkında Cambridge Çalışma Grubunun Ortak Görüş Bildirisi 05.08.2014
916 Sağlık Bakanı'na Çağrı: Dayakçı Müdür Derhal Görevden Alınmalıdır 05.08.2014
917 'Ortadoğu ve Türkiye'de ABD ve AKP eliyle tırmandırılan Mezhepçilik ve Aleviler; Ne Yapmalı?' 04.08.2014
918 Dünya Tabipler Birliği'nden Uyarı: Batı Afrika'daki Genç Hekimler Ebola İçin Risk Altında 04.08.2014
919 Filistin Sağlık Bakanlığı Acil İşlemler Merkezi Gazze Durum Raporu 01.08.2014
920 Dünya Tabipler Birliği Gazze'de Sağlıkçıları da Hedef Alan Saldırıları Kınadı 25.07.2014
921 Tus Başvuruları Hakkında TTB'den Önemli Girişim 25.07.2014
922 Türkiye'nin Dört Bir Yanında Sağlık Emekçileri Gazze Halkı Ve Sağlık Çalışanlarıyla Dayanışma İçin Eylemdeydi 25.07.2014
923 Filistin Halkına Destek Eylemleri Sürüyor 24.07.2014
924 Yeni Bir Hızlı Tren Faciasına Davetiye Çıkarılıyor 24.07.2014
925 Gazze'de Saglık Kuruluşlarına Saldırılara Uluslararası Tepki Var 23.07.2014
926 TTB ve Sağlık Örgütleri IŞİD Terörüne Dikkat Çekti 21.07.2014
927 TTB ve TİHV Filistin Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti 21.07.2014
928 TTB Gazze'deki İsrail Saldırısı Nedeniyle Dünya Tabipler Birliği'ne Başvurdu 21.07.2014
929 Halkevleri Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Öğrenci Yurdu 21.07.2014
930 Gazze'den Bir Çığlık: Bu Devam Edemez! 21.07.2014
931 Hekime Şiddete Hapis Cezası 21.07.2014
932 Tüm Kadın Hekimlere Davetimizdir 18.07.2014
933 Susuzluk Kapımızda. Hastalıklar ve Dertler de 17.07.2014
934 17 Nisan Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü İlan Edilmelidir 16.07.2014
935 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri Bugün İş Bıraktı! 16.07.2014
936 Şehir Hastaneleri Yönetmeliğine Dava Açıldı 16.07.2014
937 Rojava ve Filistin için süresiz adalet nöbeti 16.07.2014
938 Sütçü İmam Üniversitesi Asistan Hekimlerinin Grevi Başarıya Ulaştı! 16.07.2014
939 Sağlık Çalışanları Ücretlerindeki Erimeye Karşı Eylemde 15.07.2014
940 Kahramanmaraş'ta Direnen Asistan Hekimlerin Yanındayız 15.07.2014
941 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Asistan Hekimleri Bugün Grevde! 14.07.2014
942 Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TTB'yi ziyaret etti. 11.07.2014
943 Ortadoğu: Yine Katliam, Yine Sivillere, Sağlıkçılara ve Hastanelere Saldırı 11.07.2014
944 Nükleere İnat Yaşasın Hayat ! 11.07.2014
945 Büyük Pastadan Pay ! İçin Büyük Proje : TÜSEB 10.07.2014
946 Sivas'ta Hekime Şiddet 10.07.2014
947 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
948 Adıyaman'da Hekime Şiddet 09.07.2014
949 Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi'ne Uygun Olarak Okunmalıdır 07.07.2014
950 TTB Merkez Konseyi'nin Görev Dağılımı Belirlendi 04.07.2014
951 Sivas Katliamı 21. Yılında Unutulmadı 03.07.2014
952 TTB Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi İle Görüştü 03.07.2014
953 Angarya Çalışmayacak, Angarya Nöbet Tutmayacağız! 01.07.2014
954 Hipokrat'ın Yeminine Sadık Kalarak Mesleğimize Ve İşimize Sahip Çıkacağız! 30.06.2014
955 TTB 64. Seçimli Büyük Kongresi Yapıldı 30.06.2014
956 Evrensel Hekimlik Değerlerine Gerici Müdahalelerin Karşısındayız 26.06.2014
957 Tokat'ta Hekime Yönelik Şiddet 26.06.2014
958 Meclis Kapısında İşçilere Saldırı ve Gözaltı Protesto Edildi 26.06.2014
959 Kırşehir'de Hekime Şiddet! 24.06.2014
960 SSPE Derneği, Ölüme Terk Edilen Çocukları İçin Eylem Yaptı 24.06.2014
961 Soma Faciasını Protesto Eden Hekimler Hakkında Soruşturma Açıldı 23.06.2014
962 Sağlığa ve Tıp Eğitimine Bir Darbe Daha 22.06.2014
963 GİTO Toplantısı Hatay'da Yapıldı 20.06.2014
964 TTB 64. Büyük Kongresi 20.06.2014
965 Acımız Büyük, Dr. İlhan Diken'i Kaybettik 19.06.2014
966 Göğüs Hastanesi'nin Geleceğine Çalışanlar Karar Veriyor 19.06.2014
967 Büyüklerimize Sorumuzdur: Türkiye'de İnsanlar Ölürken Geceleri Nasıl Uyuyorsunuz? 19.06.2014
968 ASM'ler ATM Değildir! 19.06.2014
969 Yeni Bir Torba Daha: Dayatma, Taşeronlaştırma, Güvencesizleştirme 18.06.2014
970 Edirne'de Hekimler Ve Sağlık Çalışanları İş Bıraktı 18.06.2014
971 ASM ve TSM Çalışanı Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru 17.06.2014
972 Soma'da TMMOB'dan Dayanışma Eylemi 17.06.2014
973 Şehir Hastanelerine Hazine Garantisi Getiren Yönetmeliğe Dava Açıldı 17.06.2014
974 Bir Çocuğumuzu Daha Polis Şiddetine Kurban Verdik 16.06.2014
975 TTB Fransız Tabipler Birliği'ni Ziyaret Etti 13.06.2014
976 Taşeron Ölümdür, Yasaklansın! 13.06.2014
977 Taksim Dayanışması Davası Başladı 12.06.2014
978 Hastanemizin Kapatılmasına İzin Vermeyeceğiz! 12.06.2014
979 Hayat Nefesle Başlar, Hastanemizin Nefesini Kesmeyin! 11.06.2014
980 TTB ve Adana Tabip Odası Genç Hekimlerle Buluştu 11.06.2014
981 Bu Ülkede Barış İçinde Yaşamak İstiyoruz 11.06.2014
982 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Açılan Davalar ve Danıştay Kararları Hakkında 11.06.2014
983 Taksim Dayanışması Yargılanamaz! 10.06.2014
984 Emekli Hekimler Kolu Kuruldu 09.06.2014
985 Lice'de İki Yurttaşımızın Öldürülmesini Kınıyoruz 09.06.2014
986 Taşeron Ölümdür 09.06.2014
987 Herkesi Uyarıyoruz! 06.06.2014
988 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TTB ve İTO Yöneticileriyle Görüştü 06.06.2014
989 Edirne'de Hekimler Ve Sağlık Çalışanları İş Bıraktı 05.06.2014
990 Gezi'den Soma'ya Çanakkale Dayanışması 02.06.2014
991 Gezi Direnişinin Yıldönümünde Yaşanan Saldırılar Kınandı 02.06.2014
992 TTB Asistan Kolu EJD Genel Kurulu'nda 02.06.2014
993 ATO Yöneticileri Gözaltına Alındı 01.06.2014
994 Gözaltına Alınan Meslektaşlarımız Derhal Serbest Bırakılsın 31.05.2014
995 Şişli Fransız Lape Hastanesindeki Polis İşgalini Derhal Kaldırın 31.05.2014
996 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Nedeniyle TTB-UDEK Üyesi Derneklerin Söyleyecekleri Var ! 30.05.2014
997 Acımız ve Öfkemizle Birlikte Somayı Unutturmayacağız 30.05.2014
998 Avustralya Tabipler Birliği Türkiye'deki Hekimlere Desteğini Açıkladı 30.05.2014
999 Biber Gazı Bir Canımızı Daha Aldı! 31 MAYIS'TA MEYDANDAYIZ 30.05.2014
1000 Kadınlar Arasında Tütün Kullanımı -Sorular ve Yanıtları- 29.05.2014
1001 Avrupa Konseyi TTB ve İnsan Hakları Örgütleri İle Görüştü 29.05.2014
1002 Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 28.05.2014
1003 Soma'da Ruh Sağlığı Yönünden Yapılması Gerekenler var: 28.05.2014
1004 Soma İçin Vicdan Nöbeti Sürüyor 27.05.2014
1005 Taşeron Ölüm Demektir, Yasaklansın Mitingi 23.05.2014
1006 İzmir Valiliği Önünde Soma İçin Vicdan Nöbeti 23.05.2014
1007 ATO'dan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'e Verilen İşgöremezlik Raporu İle İlgili Açıklama 21.05.2014
1008 TTB, Soma'da Ziyaretlerde Bulundu 15.05.2014
1009 Kaza Ve Kader Değil Katliam! 15.05.2014
1010 Soma Eynez Maden Faciası TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Hızlı Değerlendirme Raporu 15.05.2014
1011 Bu Bir İş Kazası Değil, Cinayet! Öfkeliyiz, Hesap Soruyoruz, İş bırakıyoruz! 14.05.2014
1012 TTB Heyeti Maden Faciasının Yaşandığı Soma'da 14.05.2014
1013 Meslek Örgütleri Yaşamı Savunur Barınma Hakkı Yaşam Hakkıdır 14.05.2014
1014 Aile Hekimliği Acil Nöbetlerine İtiraz Dilekçesi 13.05.2014
1015 Hacettepe Sağlık Zirvesi Başladı 13.05.2014
1016 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
1017 Sağlık Hizmetini Birlikte Ürettiğimiz Dostlarımız, Tüm Hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü'nü Kutlarız 12.05.2014
1018 Reyhanlı Katliamının Açıklığa Kavuşturulmasını Bekliyoruz! 12.05.2014
1019 Şehir Hastanesi Yönetmeliği: Çok bilinmeyenli denklem 10.05.2014
1020 1 Mayıs'ta Taksim'i Yasaklamak Suçtur! 09.05.2014
1021 Sağlık Politikaları Acil Servislerde Duvara Çarptı 09.05.2014
1022 TTB ve ATO'dan Yatağan işçilerine ziyaret 08.05.2014
1023 Hekimliği Yargılayanları Tarih Yargılayacaktır 08.05.2014
1024 İstanbul'da Cami'de Yaralı Yurttaşlara Yardım Ettiği İçin Yargılanan Hekimlere Büyük Uluslararası Destek Var 07.05.2014
1025 Mersin Üniversitesi Asistan Hekimlerinden Mesaj Var 07.05.2014
1026 Mesai Dışı Çalışma Konusunda Değerlendirme ve Önerilerimizi Sağlık Bakanlığı'na İlettik 05.05.2014
1027 Asistan Hekimlere Gün Aşırı Nöbet Tutturulamaz 05.05.2014
1028 Sağlık Çalışanlarının İnsani Haklarına ve İnsanların Sağlık Hakkına Saygı Duyun! 03.05.2014
1029 Emekçilere ve İstanbullular'a 1 Mayıs İşkencesi 02.05.2014
1030 Öğretim Üyesinin Düşünce Özgürlüğünü Kullanması Disiplin Suçu Değildir 02.05.2014
1031 TTB, Avrupa Konseyi Parlamanterler Asamblesi İnsan Hakları Ödülüne Aday Gösterildi 30.04.2014
1032 Akıl Dışı, Hukuk Dışı Yasağa Karşı Taksim'deyiz 30.04.2014
1033 Tıbbın Duayenlerinden Prof. Dr. Semih Baskan Emekli Oldu 30.04.2014
1034 TTB, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İle Görüştü 29.04.2014
1035 13. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi Yapıldı 29.04.2014
1036 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
1037 Panel: Sağlık Hukuku'nda Sağlık Çalışanlarının Hakları 29.04.2014
1038 Sağlık Hukuku'nda Sağlık Çalışanlarının Hakları Paneli 29.04.2014
1039 Toplum ve Hekim'in 2014 yılı 2. Sayısı Çıktı 29.04.2014
1040 Hekimler camide, sokakta, hastanede nerede ihtiyaç varsa oradadır 28.04.2014
1041 Dolmabahçe Bezmi-Alem Valide Sultan Cami Davası 7 Mayıs’ta 28.04.2014
1042 Şehir Hastaneleri: Eşsiz Hazine Garantisi Kıyağı ve Cevaplanması Gereken Sorular 25.04.2014
1043 From Médecins Sans Frontières (MSF) : We are in need of Medical Doctors, Surgeons, Anesthetists and Gynecologists for our missions abroad 25.04.2014
1044 Danıştay: SGK'ya Sağlık Verileri Konusunda Geniş Yetki Verilemez 25.04.2014
1045 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Çağrımızdır 24.04.2014
1046 Anestezi Çalışanları Yoğun İş Riskleri Altında Çalışıyor 24.04.2014
1047 Diyarbakır'da Hekime Yönelik Şiddet Bitmek Bilmiyor 24.04.2014
1048 TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Kuruldu 24.04.2014
1049 Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Vekaleten Eğitim Görevlisi Atamaları Hakkında Önemli Duyuru 24.04.2014
1050 TTB, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin Uluslararası Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı 24.04.2014
1051 Bugün 23 Nisan 23.04.2014
1052 Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Vekaleten Eğitim Görevlisi Atamaları Hakkında Önemli Duyuru 22.04.2014
1053 TÖK Ata Soyer Tıp Eğitim Sempozyumu Ankara'da Düzenlendi 21.04.2014
1054 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 2014 21.04.2014
1055 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Şanlıurfa'da Yapıldı 20.04.2014
1056 Diyarbakır'da Hekime Silahlı Saldırı 18.04.2014
1057 Danıştay: Aile Hekiminin Dinlenme Hakkı Gözardı Edilemez 17.04.2014
1058 Dr. Ersin Arslan Ölüm Yıldönümünde Anıldı 17.04.2014
1059 Adil, Güvenli Koşullarda Çalışmak Haktır, Mesai Dışı Fazla Çalışma Buna Göre Düzenlenmelidir 17.04.2014
1060 17 Nisan'ın 'Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü' İlan Edilmesi İçin Çabalarımız Sürüyor 17.04.2014
1061 Hayvan Deneyleri Hakkındaki Yönetmeliğe Dava Açıldı 16.04.2014
1062 Toplum ve Hekim'in 2014 Yılı Birinci Sayısı Çıktı 16.04.2014
1063 Gezi Hekimliği Yargılanamaz! 16.04.2014
1064 İHAM'nin Taksim'in 1 Mayıs Alanı Olduğunu Tescil Eden Kararı Bağlayıcıdır... 15.04.2014
1065 TTB Samsun'da Hekimlerle Buluştu 15.04.2014
1066 Devlet Hastanelerinde Çalışan Meslektaşlarımızın Ek Ödemeleri İle İlgili Danıştay'dan Önemli Karar 11.04.2014
1067 Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Hukuksuzluk Dayatılamaz! 11.04.2014
1068 Emek ve meslek örgütleri 1 Mayıs'ta Taksim'de 10.04.2014
1069 Bu Şiddet Sona Ersin 10.04.2014
1070 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2014 10.04.2014
1071 Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgilendirme (6514 Sayılı Kanun) 09.04.2014
1072 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Şiddet Sınır Tanımıyor! 09.04.2014
1073 Ege Bölge Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 09.04.2014
1074 'Anayasa Mahkemesi Tam Günü Durdurdu' Haberleri Hakkında 09.04.2014
1075 Halkın Sağlık Hakkı İçin Mücadele Eden Sağlık Emekçileri Köle Değildir! 09.04.2014
1076 Dr. Gültekin Palabıyık'ı Kaybettik 09.04.2014
1077 Sağlık Torbası Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüyor 07.04.2014
1078 Türk Tabipleri Birliği Halkın Sağlığına Zararlı Talepte Bulunmaz 07.04.2014
1079 Bugün Asistan Hekim Günü! 05.04.2014
1080 Hekimlere Yönelik Hukuk Dışı Baskılar Son Bulmalıdır 03.04.2014
1081 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları Sempozyumu 03.04.2014
1082 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risk Değerlendirmesi 03.04.2014
1083 Eğitsel Hukuksal ve Yönetsel Eğitim Semineri 01.04.2014
1084 Resmi Tatillerde Tüm Branşlardan Provizyon Verilmesi Uygulaması Kaldırıldı 28.03.2014
1085 Ata Soyer Tıp Eğitimi Sempozyumu 28.03.2014
1086 Fethiye'de Seçimler Ertelensin Talebi 28.03.2014
1087 Çocuklara Uzanan Polis Şiddeti Canımızı Yakmaya Devam Ediyor 28.03.2014
1088 Özelde Çalışma Koşullarında Yeni Düzenlemeler Var 27.03.2014
1089 Avrupa Tütünü Sıfırlamak İçin Taksim'de Buluştu 26.03.2014
1090 Türk Tabipleri Birliği Heyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı İle Görüştü 25.03.2014
1091 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı 25.03.2014
1092 Danıştay: 'Uzman Tabipler, Mecburi Hizmette Uzman Tabip Kadrosuna Atanır' 24.03.2014
1093 Dr. Ata Soyer Mezarı Başında Anıldı 21.03.2014
1094 Sağlık, Hukuk ve Medya Boyutu ile 'İleri Demokrasi' Tartışıldı 21.03.2014
1095 Dr. Ata Soyer İzmir'de Düzenlenen Sempozyumla Anıldı 21.03.2014
1096 İnsan Hakları Heyeti Fethiye'de İncelemelerde Bulundu 20.03.2014
1097 Zafer Direnen Asistan Hekimlerin Oldu 20.03.2014
1098 Akademik Meslek Örgütleri'nden Ankara ve Hatay Tabip Odası'na Destek 20.03.2014
1099 Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları 18 Nisan'a Kadar Uzatıldı 18.03.2014
1100 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları - VIII 17.03.2014
1101 Diplomalar artık alınabilecek 17.03.2014
1102 Göztepe EAH Asistanları Süresiz G(ö)revde! 17.03.2014
1103 Kazdağları'nda Hırsız Var, Suyumuzu da Çalacak! 17.03.2014
1104 EJD Başkanı Carsten Mohrhardt Ankara'da Asistan Ve Öğrencilerle Buluştu 17.03.2014
1105 TTB'den Göztepe EAH Asistanlarının Direnişine Destek 17.03.2014
1106 Başbakan Erdoğan'ın Duygu Durumundan Endişe Duyuyoruz! / We Are Worried About The Emotional State Of Prime Minister Erdoğan! 17.03.2014
1107 Tıp Bayramı'nda Kadın Hekime Şiddet 15.03.2014
1108 Tıp Bayramında Kadın Hekime Şiddet 14.03.2014
1109 Katil Var, Hırsız Var, Sağlık Yok! 14.03.2014
1110 Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan 14 Mart Mesajı 14.03.2014
1111 Sağlık Çalışanları 14 Mart İçin 10 Acil Taleplerini Açıkladılar 13.03.2014
1112 Sağlık Hizmetine Erişimin Önündeki 'Asıl' Engel Sizsiniz! 13.03.2014
1113 Aile Hekimleri Sarı Zarfları Çöpe Attı 13.03.2014
1114 Batman'da Sağlık Hakkı Paneli 13.03.2014
1115 Bir Kez Daha Gördük: Biber Gazı Öldürür! 13.03.2014
1116 Adana Tabip Odası Kuruluşunun 60. Yılını Kutladı 13.03.2014
1117 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
1118 Ankara Tabip Odası'na Yönelik Baskılara Karşı Uluslararası Tepki: BMJ Dergisi'nde Mektup ve İmza Kampanyası 11.03.2014
1119 Ankara Tabip Odası'na Yönelik Baskılara Tepki: BMJ Dergisi'nde Mektup ve İmza Kampanyası 11.03.2014
1120 Faşizme geçit vermeyeceğiz! 11.03.2014
1121 Balıkesir'de Yerel Yönetimler Ve Sağlık Politikaları Tartışıldı 11.03.2014
1122 TTB'den Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na Mektup 11.03.2014
1123 Berkin Elvan'ı Kaybettik 11.03.2014
1124 Cezaevi Hekimleri İle Buluşma 10.03.2014
1125 Cezaya Büyük Tepki 10.03.2014
1126 TTB, Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan Randevu Talep Etti 10.03.2014
1127 Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı Hakkındaki TTB Görüşü Bakanlığa İletildi 10.03.2014
1128 Tüm Sağlık Çalışanları 14 Mart'ta İş Bırakacak 10.03.2014
1129 Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar 10.03.2014
1130 Hekimlere Uluslararası Destek: Mesleğinin Gereğini Yerine Getiren Hekimleri Cezalandıramazsınız! 08.03.2014
1131 Ata Soyer Sağlık Ve Politika Sempozyumu Ankara'da Düzenlendi 07.03.2014
1132 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun 07.03.2014
1133 Hekimler, Sözleşmesi Feshedilen Meslektaşlarına Sahip Çıktı 07.03.2014
1134 14 Mart 05.03.2014
1135 Şehir Hastaneleri: Yasa rüzgar gibi geçince madde unutuldu 05.03.2014
1136 Kaymakamın Ayağına Gitmeyen Aile Hekiminin Sözleşmesi Feshedildi! 04.03.2014
1137 Talepleri Kabul Edilen Asistan Hekimler G(ö)REV Eylemine Ara Verdi 03.03.2014
1138 Eskişehir Tabip Odası Başkanı'na Gezi Cezası! 03.03.2014
1139 Sağlık Bakanı itiraf etti: Yasayı TTB’nin davalarını aşmak için yaptık 03.03.2014
1140 Asistan Hekimler Haklarının Takipçisi Olmakta Kararlı 01.03.2014
1141 Sağlıkta Şiddet Cinnete Dönüştü 28.02.2014
1142 Ata Soyer Sağlık Ve Politika Sempozyumu Ankara'da Düzenlenecek 28.02.2014
1143 Nitelikli Bir Sağlık Hizmeti İçin Nitelikli Eğitim Gerekir 28.02.2014
1144 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Kitaplaştırıldı 28.02.2014
1145 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları ile İlgili Katsayı ve Veritabanı Toplantısı Yapıldı 27.02.2014
1146 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 26.02.2014
1147 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği 26.02.2014
1148 Asistan Hekimler Tüm Yurtta Eylemdeydi 26.02.2014
1149 Balıkesir Tabip Odası'ndan 'Yerel Yönetimler ve Balıkesir Sağlık Ortamı Raporu' 26.02.2014
1150 Avrupa'da Asistan Hekimlik 26.02.2014
1151 Avrupa'da Asistan Hekimlik 26.02.2014
1152 İzmirli Asistanlara Tüm Yurtta Büyüyen Destek 25.02.2014
1153 Türk Tabipleri Genel Pratisyenlik Enstitüsü Çalıştayı Yapıldı 25.02.2014
1154 Şehir Hastanesi Yasaları: Öyle bir mücbir sebep ki bilen yok! 25.02.2014
1155 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu-13 25.02.2014
1156 Aile Hekimliği Bu Mudur? 25.02.2014
1157 Nasıl Sağlıklı Olursunuz? 25.02.2014
1158 Mersin'de Hekimler Nükleere Karşı Yürüdü 25.02.2014
1159 İzmir'deki Asistanların Direnişi Hepimizin Direnişidir! 23.02.2014
1160 Kamuoyuna Açık Çağrı: İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır! 22.02.2014
1161 Kırklareli'ndeki Rekor Gezi Davası Başladı 21.02.2014
1162 Sağlık Bakanlığı ve Gezi Davalarına Karşı Tabip Odası Dayanışması 21.02.2014
1163 Anadilde sağlık hizmeti verilmeli' 21.02.2014
1164 Türkiye'de Genel Sağlık Kapsamı: Hakkaniyette (equity) Artış 20.02.2014
1165 Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu Tahliye Edildi 20.02.2014
1166 İzmir'de Asistan Hekimler Süresiz İş Bıraktı 20.02.2014
1167 Sağlığımız İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz! 20.02.2014
1168 Muharrem Bebeğin Ölümünün Faturası Sağlık Çalışanlarına Kesildi! 20.02.2014
1169 Bu Kez Batman'da Bir Yurttaşımız Gözünü Kaybetti 20.02.2014
1170 Gezi Yargılamalarında Kırklareli Rekor Kırdı! 19.02.2014
1171 İzmir Katip Çelebi Asistan Hekimleri Süresiz Grevde! 18.02.2014
1172 Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları 15 Mart'a Kadar Uzatıldı 18.02.2014
1173 Asistan Hekimlerinin Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi 17.02.2014
1174 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplandı 17.02.2014
1175 Ankara Tabip Odası'na Büyük Destek 17.02.2014
1176 Norveç Hekimler Birliği: Bırakın doktorlar hastalarını tedavi etsinler 15.02.2014
1177 TTB Dozerlerin, Kamyonların Değil Sağlık Hakkının Takipçisidir 14.02.2014
1178 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 13.02.2014
1179 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I 13.02.2014
1180 Sağlık Bakanlığı ATO Yönetiminin Görevden Alınması İçin Dava Açtı! 13.02.2014
1181 Biyometrik Veri Zorunluluğuna İptal Davası 12.02.2014
1182 Sağlıkta Çağ Atlayan Türkiye: Yolsuzluk, Vicdansızlık, Manipulasyon! 11.02.2014
1183 Sağlık Bakanlığı'nı Açıklama Yapmaya Davet Ediyoruz 10.02.2014
1184 Sağlık Torba Yasası Anayasa Mahkemesi'ne Gidiyor 10.02.2014
1185 TTB ve ATO Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İle Görüştü 08.02.2014
1186 Sağlık Hakkını İhlal Eden Sağlık Torba Yasası İptal Edilmelidir 07.02.2014
1187 Aile Hekimlerine Yönelik Düzenlemelere Tepkiler Sürüyor 07.02.2014
1188 Kaymakamın Ayağına Gitmeyen Doktordan Savunma İstenmesi Protesto Edildi 07.02.2014
1189 TTB, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun Tahliyesini İstedi 06.02.2014
1190 Amerikan Acil Tıp Akademisi: Bağımsız Acil Sağlık Hizmetlerini Suç İlan Edemezsiniz 06.02.2014
1191 ÇED Raporu Olmadan Nükleer Santral İnşaatı Yapılmaz 06.02.2014
1192 Ali İsmail Korkmaz'ın Ölümüyle İlgili Hekim Hatası İddialarının Soruşturması Devam Etmektedir 04.02.2014
1193 Ali İsmail Korkmaz Davası 12 Mayıs'a Ertelendi 04.02.2014
1194 Sağlık İşçileri Hakları İçin Direniyor: Taşeron Değil Sağlık İşçisiyiz! 03.02.2014
1195 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Kaya Güvenç TTB'yi Ziyaret Etti 03.02.2014
1196 Türkiye'de Çocuk Felci Tehdidi: Arınmayı Başarmıştık, Salgını Önlemeliyiz! 31.01.2014
1197 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimler TTB'de Bir Araya Geldiler 31.01.2014
1198 TTB Bilimsel Araştırma Kurulu Fatih Hilmioğlu Raporunu Açıkladı 30.01.2014
1199 İzmir'de Asistan Hekimler Taleplerinin Peşini Bırakmıyor 29.01.2014
1200 İzmir'de Asistanlar Yine Eylemde 28.01.2014
1201 Dr. Cem Coşkun serbest 28.01.2014
1202 Aile Sağlığı Merkezleri Hekimlerin En Sık Şiddete Uğradığı Hastane Acillerine Rakip Olacak! 25.01.2014
1203 Aile Sağlığı Merkezleri Hekimlerin En Sık Şiddete Uğradığı Hastane Acillerine Rakip Olacak! 25.01.2014
1204 Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu Açıklandı 25.01.2014
1205 21. Adalet ve Demokrasi Haftası başladı 24.01.2014
1206 Hekime Yönelik Şiddet İnsanlığa Yönelik Şiddettir 23.01.2014
1207 TTB Polio (Çocuk Felci) Tehlikesi ile İlgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile Görüştü 23.01.2014
1208 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Adana'da Yapıldı 21.01.2014
1209 Sağlık Torba Yasası'nın Cumhurbaşkanı'nca Onaylanmasına Uluslararası Tepki 20.01.2014
1210 Çanakkale'de Yolsuzluğa Karşı Miting 20.01.2014
1211 Cizre'de Doktorlar Şiddete Karşı İş Bıraktı 20.01.2014
1212 Dr. Şahut Duran'ın duruşması 17.01.2014
1213 ATO’dan sembolik mezuniyet töreni? 17.01.2014
1214 TTB ve İstanbul Tabip Odası Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nu Ziyaret Etti 16.01.2014
1215 Acil Nöbeti ve Uzmanlık Eğitimi Zorlamalarına, Hak Kayıplarına Boyun Eğmeyeceğiz! 16.01.2014
1216 Sağlık Alanında Şiddetin Arkası Kesilmiyor! 15.01.2014
1217 Dr. Ersin Arslanı Öldüren Kişiye 24 yıl Hapis Cezası Verildi 14.01.2014
1218 TTB, Şakran ve Maltepe Cezaevlerinde İnceleme Talep Etti 14.01.2014
1219 Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz, Bu Pisliği Halk Temizler! 13.01.2014
1220 Adıyaman'da Sağlık Çalışanlarına Şiddet! 13.01.2014
1221 TTB Avrupa Tıp Etiği Haftasında Öğrencilerle Buluştu 13.01.2014
1222 Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Cumhurbaşkanı Gül'e Çağrı: Torba Yasası'nı Onaylamayın 09.01.2014
1223 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Torba Yasası İle İlgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Görüştü 09.01.2014
1224 TTB, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin 57. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı 09.01.2014
1225 Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz! Bu Pisliği Halk Temizler! 09.01.2014
1226 TTB, 9 Ocak 2014 Perşembe Günü Cumhurbaşkanı İle Görüşecek 08.01.2014
1227 Ağır Hasta Tutuklu Ve Hükümlülere Karşı İşlenen Suçlara Son Verilmelidir! 08.01.2014
1228 Bellagio Konferansının Eylem Çağrısı 06.01.2014
1229 İnsan Hakları için Hekimlerden Cumhurbaşkanı Gül'e Çağrı 06.01.2014
1230 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde bazı yükümlülükler 03.01.2014
1231 TBMM 'Sağlık Torbasını' kabul etti. 03.01.2014
1232 'Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştay' Kitabı yayınlandı 03.01.2014
1233 Sağlık Torba Yasası Çiğnendi! 02.01.2014
1234 Tüm Meslektaşlarımıza Çağrımızdır: 02.01.2014
1235 Dr. Cem Coşkun'dan yılbaşı mesajı geldi 31.12.2013
1236 Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı: 30.12.2013
1237 Sağlık Çalışanları Notlarını Verdi 30.12.2013
1238 Roboski Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız! 30.12.2013
1239 DTB Başkanı'ndan Türkiye'deki Hekimlere Destek Vurgusu İçeren Yeni Yıl Mesajı 27.12.2013
1240 Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingine Çağrı 26.12.2013
1241 Kırk Günlük Ayaz Bebek Ayazdan Öldü! 25.12.2013
1242 TTB Merkez Konseyi Sivas'ta Hekimlerle Buluştu 25.12.2013
1243 İşyeri sağlık ve güvenlik hizmetlerine SGK ayda 15 lira destek olacak 25.12.2013
1244 Hekimler Sağlık Torba Yasa Tasarısı'nın Peşini Bırakmıyor! 24.12.2013
1245 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Sağlık Torba Yasa Tasarısı'nı Oybirliğiyle Reddetti 23.12.2013
1246 Türkiye Büyük Hekim Meclisi, Sağlık Torba Yasa Tasarısını Oybirliğiyle Reddetti 22.12.2013
1247 Türk Tabipleri Birliği İnceleme Heyeti Yüksekova'da 19.12.2013
1248 Tabipler Birliği Tarihinde Bir İlk: Haysiyet Divanı Üyelerinden Sağlık Bakanı'na Uyarı Mektubu 18.12.2013
1249 DTB Helsinki Bildirgesi, Türk Tabipleri Birliği'nin de katkısıyla güncellendi 18.12.2013
1250 TTB-UDEK Olağan Genel Kurulu 18.12.2013
1251 Sağlık Torba Yasasına Uluslararası Bir Tepki Daha: 17.12.2013
1252 Bursa 1 Mayıs Düzenleme Kurulu beraat etti 17.12.2013
1253 Balıkesir Tabip Odası Tarafından 'Türkiye Barışını Arıyor' Konulu Panel Düzenlendi 17.12.2013
1254 Türkiye Büyük Hekim Meclisi 16.12.2013
1255 Sağlık Hizmeti Almak İçin Avuç İçi Taraması Yaptırmak Zorunda Değilsiniz! 16.12.2013
1256 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin iptali için Danıştay'a başvuruldu 16.12.2013
1257 TBMM'de Dördüncü Kez Ertelenen 'Sağlık Torbası'nı TBHM'de Tek Celsede Oylayıp Kararımızı Veriyoruz! 13.12.2013
1258 Kamu Emekçilerinin Talepleri Bizim de Taleplerimizdir 13.12.2013
1259 Kırklareli Tabip Odası Başkanı Beraat Etti 12.12.2013
1260 Dr. Ersin Arslan Cinayeti Davası'nda Karar 14 Ocak 2014 Tarihine Kaldı 12.12.2013
1261 Kırklareli Tabip Odası Başkanı Beraat Etti 12.12.2013
1262 Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları Kazandı! 12.12.2013
1263 Dr. Ersin Arslan Cinayeti Duruşması 12 Aralık Günü Gaziantep'de Görülecek 11.12.2013
1264 Sağlık Torbası'nın Görüşmeleri Bitmedi 10.12.2013
1265 İleri Demokrasi Geldiysen İnsana da Uğra? 10.12.2013
1266 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları G(Ö)REVDE! 10.12.2013
1267 TTB: Asistan Hekimlerin Eylemini Destekliyoruz! 10.12.2013
1268 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve WMA Sağlık Hizmeti Verilmesini Suç Sayanları Uyardı! 09.12.2013
1269 Torba Yasa'yı Protesto Eden Hekimlere Polis Müdahale Etti 09.12.2013
1270 Hekimler Olarak Bizlere İhtiyaç Duyulan Her Yerde Vardık, Varız, Varolacağız! 09.12.2013
1271 Sağlık Personelinin Afetlerde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Çözüm Önerileri 09.12.2013
1272 Hekimlik Mesleğinin Onurunu Korumaya Devam Edeceğiz! 09.12.2013
1273 Halka ve Hekimlere Şiddet Kullanan Emniyet Güçlerini Uyarıyoruz 08.12.2013
1274 Böylesi Savaşta Bile Yapılmaz 07.12.2013
1275 Gaziantep'te ''İpek Yolu Barış Yolu Olsun'' Yürüyüşü 07.12.2013
1276 Dr. İsmail Vesek'i Kaybettik 06.12.2013
1277 Süresiz G(ö)REVE giden ADÜ Hastanesi Asistan Hekimlerin Talepleri Büyük Oranda Kabul Edildi 06.12.2013
1278 Türkiye'de Akıl Dışı İlaç Kullanımı Yaygın mı? Sorumlusu Hekimler ve Hastalar mı? 05.12.2013
1279 Sağlık Torbası'nın İlk 20 Maddesi Kabul Edildi 05.12.2013
1280 Sağlık Torba Yasası Tüm Yurtta Protesto Edildi 05.12.2013
1281 Prof. Dr. Leziz Onaran'ı Kaybettik 05.12.2013
1282 Aile Hekimleri Yurt Genelinde İş Bıraktı 04.12.2013
1283 Sağlık Torbası Görüşmeleri Bugüne Ertelendi! 04.12.2013
1284 İpek Yolu Barış Yolu Olsun 04.12.2013
1285 Birleşe Birleşe Kazanacağız! 04.12.2013
1286 Hekimlerden Mesaj Var: Sağlığımız Tehlikede 04.12.2013
1287 Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Hemşirelerinin Haklı İsyanı Tüm Türkiye'ye Yayılıyor 03.12.2013
1288 Menemen Devlet Hastanesi çalışanları baskıları protesto etti 03.12.2013
1289 KEP, Hacettepe'de İşten Çıkarılan Kadın İşçileri Ziyaret Etti 03.12.2013
1290 Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Bir Haktır 03.12.2013
1291 TTB: Özel Hastanelerden Sağlık Hizmeti Alırken Avuç İçi, Parmak İzi Vermek Zorunda Değilsiniz! 03.12.2013
1292 Uçaklarda da 'business class', 'economy class' var! 02.12.2013
1293 Mezhep Gerilimi Çıkarma Çabaları Çok Tehlikelidir! 02.12.2013
1294 Camide İçki İçildiği İddiasının İftira Olduğu Bir Kez Daha Ortaya Çıktı 02.12.2013
1295 TTB: Aile Hekimlerinin İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz 02.12.2013
1296 Aydın'da Asistan Hekimler Süresiz G(Ö)REVDE! 02.12.2013
1297 Bir yıl oldu, Melike 'Artık Yeter' deyip kendini boşluğa bırakalı! 02.12.2013
1298 Aydın'da Asistan Hekimler G(Ö)REVE Gidiyor! 01.12.2013
1299 İzmir'de Sağlık Çalışanları İş Bıraktı 30.11.2013
1300 Manisa Devlet Hastanesi'nde Hekime Şiddet! 29.11.2013
1301 İşçi Cinayetlerinin Sorumlusu; Kapitalist Üretim İlişkileri 29.11.2013
1302 XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.11.2013
1303 Dr. Cengiz Ünal Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 28.11.2013
1304 İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nden Açıklama: 27.11.2013
1305 Serbest Çalışan Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru 27.11.2013
1306 Sağlık Torbası Komisyondan Nasıl Geçti? 27.11.2013
1307 Silifke'de hekimlerle buluşma, Mersin'de Şehir Hastaneleri paneli 27.11.2013
1308 BMJ'de Türkiye'deki Sağlık Torba Yasası Hakkında Yazı 27.11.2013
1309 Hekimlik Uygulamasını Suç İlan Eden Tasarıya Uluslararası Tepki 27.11.2013
1310 Yeni Sağlık Torbası'na Karşı Önemli İtirazlarımızı TBMM'de Dile Getirdik 27.11.2013
1311 Bölge Tabip Odaları Toplantısında Hasta Mahpuslara Dikkat Çekildi 26.11.2013
1312 'Şehir Hastaneleri' İngiliz Sağlık Sistemini Çökertti! 26.11.2013
1313 Aile Hekimleri Bakanlık Önünde Eylemdeydi 25.11.2013
1314 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü Çağrısı 25.11.2013
1315 Pratisyen Hekimler Hiç Bir Zaman Kimliksiz Değildirler! 23.11.2013
1316 Hekimlik Uygulamasını Suç İlan Eden Tasarıya Uluslararası Tepki 22.11.2013
1317 Ağız Diş Sağlığı Haftası Kutlu Olsun..! 22.11.2013
1318 Aile Hekimlerinin Haklı Mücadelesi Sürüyor! 22.11.2013
1319 Aile Hekimleri 23 Kasım'da Ankara'da Eylem Yapacak 22.11.2013
1320 Kurşunlu Köylüsü Açlık Grevine Son Verdi 21.11.2013
1321 TTB Uşak'ta Hekimlerle Buluştu 21.11.2013
1322 'İş Teftiş Tüzüğü Tasarısı' ve 'İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tasarısı' oldu bittiye getirilemez 21.11.2013
1323 YÖK Yürütme Kurulu Anayasa ve TBMM'nin üzerinde midir? 20.11.2013
1324 Sağlık Torbası İçin TBMM Başkanlığı'na Sesleniyoruz: 19.11.2013
1325 DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ FİLM GÖSTERİMİ - DİYARBAKIR: HUKUKÇULUĞUMDAN UTANIYORUM 18.11.2013
1326 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Yapıldı 18.11.2013
1327 Hekime Yönelik Şiddet Durmak Bilmiyor 14.11.2013
1328 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
1329 İşyeri hekimliğinde süre uzatımı talep edildi 13.11.2013
1330 Dr. Füsun Sayek Anıldı 13.11.2013
1331 Ankara Kadın Emeği Forumu Hazırlık Toplantısı Çağrısı 12.11.2013
1332 TTB ve Çanakkale Tabip Odası Kurşunlu Köyü'ndeydi 12.11.2013
1333 ALTINcı FiLO Kazdağından Defol! 12.11.2013
1334 Dr. Füsun Sayek'i Anma Toplantısı 12.11.2013
1335 AKP'nin Kadın İstihdamı Paketini Kabul Etmiyoruz 11.11.2013
1336 Behçet Aysan Şiir Ödülü 08.11.2013
1337 Savaş Bulaşıcı Hastalıklarla da zarar veriyor 08.11.2013
1338 Dünya Radyoloji Günü 'Buruk' Kutlanıyor 08.11.2013
1339 Batman Demokrasi Platformu Özcan Temel Cinayetinin Faillerinin Bulunmasını İstedi 07.11.2013
1340 Behçet Aysan Şiir Ödülü Törenle Sahibine Verildi 07.11.2013
1341 Tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımıza duyuru! 07.11.2013
1342 Emniyetin Gezi'de Gözünü Kaybedenlerin Listesini İstemesinin Nedeni Ortaya Çıktı! 06.11.2013
1343 TTB Heyeti'nin Ölüm Orucundaki Nusaybin Belediye Başkanı'nı ziyareti engellendi 06.11.2013
1344 Modern Kölelik: Taşeronlaşma 05.11.2013
1345 Acı Kaybımız: Prof.Dr. Hilmi Sabuncu Vefat Etmiştir 05.11.2013
1346 Nusret H. Fişek Anıldı 05.11.2013
1347 TTB Toplumsal Barışı Tartışıyor 05.11.2013
1348 Dünya Çocuk Hakları Günü Yaklaşırken: 03.11.2013
1349 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı Yapıldı 01.11.2013
1350 Kamu Hastane Birliklerinin Birinci Yılı Usulsüzlüklerle Tamamlandı 01.11.2013
1351 Kadın Emeği Platformu Tüm Kadınları Foruma Davet Ediyor 01.11.2013
1352 Aile Hekimliği Kongresi Antalya'da yapıldı 31.10.2013
1353 KHB Karne Değerlendirmesi 31.10.2013
1354 Kimyasal silahlar ve gösteri kontrol ajanları Dünya Tabipler Birliği'nin Gündeminde 30.10.2013
1355 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 30.10.2013
1356 Bayram Gibi Bayramlar Görecek miyiz? 28.10.2013
1357 Gündemdeki Sağlık Torba Yasası'na İlişkin Öğretim Üyelerimize Önemli Duyuru 28.10.2013
1358 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na Kırmızı Kart 28.10.2013
1359 Bir Torba, Bir Torba Daha, Düşer Sağlık Ortamına! 22.10.2013
1360 Prof. Dr. Nusret Fişek 3 Kasım'da Anılıyor 22.10.2013
1361 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp Eğitimi Skandalı 22.10.2013
1362 ODTÜ Katliamı Kente, İnsana, Yaşama Saldırıdır 21.10.2013
1363 Hükümet'ten Hastane Patronlarına Bayram Hediyesi: Fark Ücretleri İki Kattan Fazla Arttı! 13.10.2013
1364 Bu da Oldu: Hekim Olmayan Başhekim 13.10.2013
1365 Basın Açıklamasına Katılmak Suçu Beraat Etti! 11.10.2013
1366 Kızamık Hala Kontrol Altında mı? 11.10.2013
1367 Vekaleten Eğitim Görevlisi Nasıl ve Neden Olunuyor? 11.10.2013
1368 Yine Hekime Şiddet... 11.10.2013
1369 Gezi Parkı Olayları, Polis Şiddeti ve Sağlık Konuları Avrupa Konseyi'nde Değerlendirildi 10.10.2013
1370 Selanik Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan Ziyaret 10.10.2013
1371 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı 08.10.2013
1372 Dinlenmek Hekimlerin de Hakkıdır! 08.10.2013
1373 Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp'i kaybettik 07.10.2013
1374 Meslekten men ve sağlık verilerinin toplanması Anayasa Mahkemesinde 03.10.2013
1375 Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 03.10.2013
1376 Türkiye'de Sağlığın Durumu, Gezi Olayları ve Sağlık 02.10.2013
1377 Uluslararası Af Örgütü 'Gezi' Raporu yayımladı 02.10.2013
1378 '3 Ekim Tezkeresine Hayır' 02.10.2013
1379 'Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Ankara'da yapılacak 01.10.2013
1380 TTB'nin Biber Gazı Raporu New York Times'da Yer Buldu 01.10.2013
1381 TUS soruları açıklanmalıdır 01.10.2013
1382 'Göçmenler ve Sağlık Hakkı' Çalıştayı İstanbul'da yapıldı 01.10.2013
1383 Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu 27.09.2013
1384 İnsan Hakları Savunucusu Hekimler: Türkiye'de Biber Gazı Yasaklanmalı 26.09.2013
1385 Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Taslağı Çıkarılmasın, Acil Yönetmeliği Geri Çekilsin! 26.09.2013
1386 Terör Sağlık Çalışanlarını da Vurdu 25.09.2013
1387 Çöken Sağlık Sistemini Niteliksiz Doktor Yetiştirerek Düzeltemezsiniz! 24.09.2013
1388 TTB Kollar ve Komisyonlar Toplantısı Yapıldı 23.09.2013
1389 TTB GYK Toplandı 23.09.2013
1390 Prof. Dr. İzzettin Barış Hocamızı Kaybettik 23.09.2013
1391 TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri Önceki Dönem Yöneticileri İle Buluştu? 23.09.2013
1392 Aydın Tabip Odası 60. Yılını Kutladı 19.09.2013
1393 İşyeri Hekimliği Yönetmeliğinin iptali istendi 18.09.2013
1394 Tabip Odaları Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı 18.09.2013
1395 'TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü' Kutlu Olsun 18.09.2013
1396 'Gezi' şiddetinin En Yakın Tanıkları Hekimlerdir 18.09.2013
1397 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptali İstendi 18.09.2013
1398 Başsağlığı 17.09.2013
1399 Başbakan’ın Dokuz Yıllık Rüyası, Rüya Olarak Kalsın 17.09.2013
1400 Hekimlik Değerleri Medya ve Emniyetin Hedefinde 16.09.2013
1401 Savaş karşıtı hekimler Mardin'de buluştu 16.09.2013
1402 Yapboz 'Oyunu' Yönetmelikler: 11 Temmuz 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin İptali İstendi 14.09.2013
1403 Danıştay Hekimlerin Çalışma Yasaklarının Yürütmesini Durdurdu 14.09.2013
1404 İngiliz Parlementosu'nda Türkiye Sağlık Sistemi Tartışıldı 13.09.2013
1405 12 Eylül Darbesinin Yıldönümünde Sağlık Konsorsiyumlara Kurban Ediliyor! 12.09.2013
1406 Suriye Tabipler Birliği'nden TTB'ye Mektup: 'Ülkemize Yapılması Planlanan Saldırıya Karşı Sesinizi Yükseltin!' 11.09.2013
1407 Kızamık Evden Çıkmadan Gerekli Tedbirler Alınmalıdır! 10.09.2013
1408 Toplum ve Hekim'in Yeni Sayısında 'Gezi Direnişi ve Sağlık' Konusu Ele Alındı 09.09.2013
1409 Sağlıkta Şiddete Hayır! 07.09.2013
1410 Sağlıkta Şiddete Hayır! 06.09.2013
1411 Gezi Direnişi ve Sağlık 06.09.2013
1412 Torba Yasa Eylemine Katılanların Yargılanmasına Başlandı 04.09.2013
1413 18. Pratisyen Hekimlik Kongresi 01.09.2013
1414 Ortadoğu'da Emperyalist Savaşa Hayır! Ortadoğu'da Yaşanan Sorunların Çözümü Ortadoğu Halklarındadır 01.09.2013
1415 Suriye'ye Emperyalist Saldırıya Hayır! Basın Açıklaması 29.08.2013
1416 Savaş Bahaneleriyle Kamuyu Tasfiye Edemezsiniz! 29.08.2013
1417 Suriye'ye Emperyalist Saldırıya Hayır! 28.08.2013
1418 TTB ve Uzmanlık Dernekleri Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Kamu Spotu Hazırladı 26.08.2013
1419 Suriye'de Kimyasal Silah Kullanıldığı İddiaları Titizlikle Araştırılmalı Ve Sorumluları Açıklanmalıdır 23.08.2013
1420 Anestezi Çalışanlarının Mesleki Risk Durumlarının Değerlendirilmesi Yönünde Oluşturulan Komisyon İlk Toplantısını Gerçekleştirdi 22.08.2013
1421 Öğretim Üyelerinin Döner Sermaye Ek Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru 21.08.2013
1422 TTB, Mısır Tabipler Birliği'ne Mektup Gönderdi 21.08.2013
1423 Suriye ile Sınır Bölgelerimizde Sağlık Hizmetinde Yaşanan Sorunlar ve Sağlık Çalışanları 21.08.2013
1424 Kişisel Sağlık Verilerin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi Ve Paylaşılması İle İlgili Toplantı Yapıldı 21.08.2013
1425 Asistanların Acil Nöbetleri Hakkında TTB'den Girişim 20.08.2013
1426 AİHM Biber Gazı Kullanımını İşkence Saydı, TTB'nin Çalışmasına Atıf Yaptı 15.08.2013
1427 Sağlıkta Şiddet Durmuyor, 50 Kişi Birleşip Bir Doktoru Dövüyor, Önlemler 'Yetişmiyor'! 14.08.2013
1428 BMJ Dergisi'nde Gezi Olaylarında Türkiye'deki Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Baskılara Dikkat Çeken Makale 10.08.2013
1429 Hukuk Devleti Özlemimiz Sürüyor 07.08.2013
1430 AHEF Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden TTB'ye Ziyaret 05.08.2013
1431 Iğdır'da Hekime Saldırı 05.08.2013
1432 Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi alanların kadrolarıyla ilişkilerinin sürdürülmesi hakkında YÖK'e yazı yazıldı 02.08.2013
1433 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
1434 TTB Gaziantep-Kilis-Hatay İlleri Raporu Açıklandı 02.08.2013
1435 New York'ta 'Gezi İçin Bilim' Basın Toplantısı 01.08.2013
1436 Hekimleri Birden Fazla Sigorta Yaptırmaya Zorlamak Hukuka Aykırıdır! 30.07.2013
1437 'Tam Gün'de Son Durum-Döner Sermaye Ödemeleri 29.07.2013
1438 Yabancı Hekimlere Bir Kolaylık Daha-Türkçe Bilmesen de Gel Başla! 26.07.2013
1439 Böyle Üniversite Yönetilmez 25.07.2013
1440 Dünya Sanatçılarından Polis Şiddeti Protestosu 25.07.2013
1441 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Uyarınca Aile Hekimlerine Nöbet Yazılamaz 25.07.2013
1442 Göstericilerin Sağlık Durumları / The Health Status Of The Demonstrators - 1 Ağustos 2013 25.07.2013
1443 New York'tan 'Gezi'ye Bilimsel Destek 24.07.2013
1444 Şipşak işyeri hekimliği dönemi başlıyor 24.07.2013
1445 Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik 23.07.2013
1446 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) Taslağı İle İlgili Görüşler - 14.7.2013 19.07.2013
1447 Science Dergisi'nde Gezi Olayları'na Yer Verildi 19.07.2013
1448 TTB ve Eskişehir Tabip Odası Ali İsmail Korkmaz'ın Ölümüyle İlgili Ortak Açıklama Yaptı 18.07.2013
1449 TTB'den Cumhurbaşkanı Gül'e Acil Çağrı: 18.07.2013
1450 İngiliz Tabipler Birliği Türkiye'de Tıbbın Tarafsızlığına Yönelik İhlallerin Son Bulmasını İstedi 18.07.2013
1451 Prof.Dr.Alpaslan Işıklı'nın Anısı Önünde Saygıyla Eğiliyoruz... 17.07.2013
1452 Sorular Torba'yla saklandı 16.07.2013
1453 TTB-UDEK Üyesi Derneklerin Görüşleri ile Olgunlaşan TUS-YDUS Süreci Değerlendirmeleri 15.07.2013
1454 Hekim Örgütlerinden Başbakan'a Mektup: 'Kaygılıyız' 15.07.2013
1455 Prof. Dr. Alparslan Işıklı Hayatını Kaybetti 15.07.2013
1456 Torba Yasa; TTB, TMMOB ve Diş Hekimlerine Darbe Niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Yasayı Veto Etmelidir! 15.07.2013
1457 TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim'e Kaldı 15.07.2013
1458 TTB Başkanlar Toplantısı Değerlendirme ve Kararları 15.07.2013
1459 TTB: Doğaya Ve Özgürlüklere Olan Özlem Korkutularak Yok Edilemez. İzin vermeyiz! 15.07.2013
1460 STED Türk Tıp Dizini'nde 15.07.2013
1461 TTB Merkez Konseyi 13 Temmuz'da İstanbul'da Toplanıyor 12.07.2013
1462 Taksim Dayanışması Temsilcileri Serbest Bırakıldı 12.07.2013
1463 Eskişehir Tabip Odası, Ali İsmail Korkmaz'ın Ölümüyle İlgili İddialara İlişkin İnceleme Başlattı 11.07.2013
1464 Türk Tabipleri Birliği Dünya Hekim Örgütlerini Gözaltıları Kınamaya Çağırdı 10.07.2013
1465 Özgürce İfade Edilen Engellenirken Mahrem Olan, Açıklanmayacak Olan Zorla Öğrenilmek İsteniyor! 10.07.2013
1466 Başkent Dayanışması: Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakılsın! 10.07.2013
1467 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu'ndan açıklama: Demokrasi Ve Özgürlük Taleplerini Yok Etmeye Yönelik Baskılar Bizleri Yıldıramayacak 10.07.2013
1468 Tabip Odalarından Açıklamalar: Dr. Ali Çerkezoğlu'nun Gözaltına Alınmasını, Meslek Örgütlerimize Yapılan Baskıyı Şiddetle Kınıyoruz! 10.07.2013
1469 Göstericilerin Sağlık Durumları / The Health Status Of The Demonstrators - 15 Temmuz 2013 10.07.2013
1470 Taksim Dayanışması: Artık Aklın, Vicdanın, Hukukun Ve Demokrasinin Bittiği Yerdeyiz, Hukuksuz-Keyfi Şekilde Gözaltına Alınanlar Derhal Serbest Bırakılsın! 09.07.2013
1471 Sözün Bittiği, Aklın Durduğu Yerdeyiz! İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında Bulunduğu Onlarca Sendika ve Meslek Örgütü Yöneticisi Gözaltında! 08.07.2013
1472 Etlik, Bilkent ve Elazığ İhalelerine İlişkin Herhangi Bir İşlem Yapılması Suçtur 08.07.2013
1473 DÜNYAMIZ VE İNSANLIK NÜKLEER SİLAHLARIN TEHDİDİ ALTINDA! HÜKÜMETLERİ NÜKLEER SİLAHLARI YASAKLAYAN BİR ANLAŞMANIN İMZALANMASI GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ! 06.07.2013
1474 TBMM'nin İradesine Sağlık Bakanlığı Bürokratları mı El Koydu? 05.07.2013
1475 Adana'da Hekime Yönelik Şiddet Başından Darp Edilen Hekim Yoğun Bakıma Alındı 05.07.2013
1476 TTB ve Uzmanlık Dernekleri 'Torba Yasa'ya Tepki Gösterdi: Torba Yasa Önerisi Engellenmelidir 05.07.2013
1477 Dr. Merih Şanlı ve Dr. Ahmet Aras Tahliye Edildi. 05.07.2013
1478 Sağlıkta Torba Yasama Faaliyetleri Bugün Ne Durumda? 04.07.2013
1479 Emniyet Fezlekesi Bir Kez Daha Gösterdi: Hekimliğin Ne Olduğunu Anlayamadınız! 04.07.2013
1480 Hekim Dayanışması: TTB'ye Uluslararası Destek 04.07.2013
1481 Doğa, Toplum ve Bilim kazandı? 03.07.2013
1482 Neden Bu Torbalar? 02.07.2013
1483 Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi Yapıldı 01.07.2013
1484 Binlerce Yıldır Burada, Bu Topraklarda Hekimlik Yapıyoruz, Yapmaya Devam Edeceğiz! 29.06.2013
1485 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı'na Karşı; Hekimliğimize, Sağlığımıza Sahip Çıkıyoruz 27.06.2013
1486 Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları Değerlendirme Raporu 27.06.2013
1487 Gezi Parki Süreci ve Hekimlik Videosu, Büyük Kongre'ye Davet 27.06.2013
1488 İnsanlık ve Hekimlik 27.06.2013
1489 Sağlık Hakkı İçin Toplanan İmzalar Sağlık Bakanlığı'na İletildi 27.06.2013
1490 İngiliz ve Alman Tabipler Birliği'nden Başbakan'a Mektup 26.06.2013
1491 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Görüşmesi 26.06.2013
1492 TTB Başkanı'nın British Medical Journal'da Yayınlanan Yazısı 26.06.2013
1493 Dünya Tabipler Birliği de TTB 63. Büyük Kongresi'ne katılıyor 26.06.2013
1494 TTB Başkanı sizi TTB Büyük Kongresi'ne davet ediyor! 26.06.2013
1495 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı: TTB Görüşleri 26.06.2013
1496 CHP'li Vekilden TTB'nin Araştırması Işığında Başbakan'a Soru Önergesi 23.06.2013
1497 Kıbrıslı Sağlık Örgütlerinden TTB'ye Destek 21.06.2013
1498 İş Cinayetleri Hız Kesmiyor-7 İşçi Metan Gazından Zehirlenerek Öldü! 21.06.2013
1499 İnsanlık ve Hekimlik! / Humanity and Medicine! 21.06.2013
1500 Biber Gazı Kimyasal Silahtır! Kullanımı Derhal Yasaklanmalıdır! 21.06.2013
1501 Hasta Mahremiyetini İhlal Eden, Hekimlere Meslekten Men Cezasını Bakanlık Yetkisine Devreden Hükümler Yeniden Yasalaştırılıyor 21.06.2013
1502 Türkiye Barolar Birliği Türk Tabipleri Birliği ve Hekimlere Yönelik Suçlamaları Kınadı 20.06.2013
1503 Bursa Tabip Odası 60. Yılını Kutladı 20.06.2013
1504 Nükleer Savaş Tehlikesine Karşı İnsanlık Çağrısı 20.06.2013
1505 Biber gazı ve diğer gösteri kontrol ajanları kimyasal bir silah olarak kabul edilmelidir! Acilen yasaklanmalıdır! 19.06.2013
1506 Gözaltına Alınanlar Derhal Serbest Bırakılsın! 19.06.2013
1507 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB iş bıraktı 18.06.2013
1508 Gezi eylemcilerine gönüllü sağlık hizmeti, insani yardım 'hukuki değil' mi? 17.06.2013
1509 Alman Tabipler Birliği'nden TTB'ye Mektup 17.06.2013
1510 TTB TOMA'lardaki suya eklenen 'ilaçların' niteliğini İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sordu 17.06.2013
1511 Türk Tabipleri Birliği Başkanı'ndan Hekimlere Mektup 17.06.2013
1512 Hekimler, insanlığa hizmet etmek için 'izin' almaz, 'emir' beklemez 17.06.2013
1513 Gezi eylemcilerine gönüllü sağlık hizmeti, insani yardım 'hukuki değil' mi? 17.06.2013
1514 TTB-UDEK Üyesi Derneklerden Son Dönemde Yaşanılan Sürece Dair Değerlendirmeler 17.06.2013
1515 İstanbul Tabip Odası'ndan Sahte Sağlıkçı ve 'Bulanık Ortam' Uyarısı 16.06.2013
1516 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 17 Haziran'da İş Bırakıyor 16.06.2013
1517 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN ACİL ÇAĞRI ! 16.06.2013
1518 GÖNÜLLÜ DOKTORLAR GÖZALTINDA! BU UTANCA SON VERİN! 16.06.2013
1519 ACİL: Taksim'de Can Pazarı. TTB Başkanı Sağlık Bakanı'nı Arayarak Taksim'e Acil Yardım Taleplerini İletti! 15.06.2013
1520 Devletin görevi yeni engelliler yaratmak değil! 15.06.2013
1521 ATO: 'Sağlık Bakanı'na Hekim Olduğunu Hatırlatıyoruz' 15.06.2013
1522 Dünya Tabipleri Birliği'nden Başbakan'a 2. Mektup 14.06.2013
1523 Hastaneler İnsanların Fişlenmesi İçin Bilgi Toplayamaz, Sağlık Emekçileri Buna Alet Edilemez 13.06.2013
1524 Basın Özgürlüğünde Son Nokta: Hayat TV Kapatılmak İsteniyor! 12.06.2013
1525 Bölge Tabip Odaları ve TTB Merkez Konseyi Toplantısı 12.06.2013
1526 Artık Nefes Alamıyoruz 12.06.2013
1527 Türk Tabipleri Birliği Kamuoyunu Yanlış Bilgilendirmez, Asılsız İddialarda Bulunmaz! 12.06.2013
1528 Kimyasal Silahların Kullanımı Yasaklanmalıdır 12.06.2013
1529 Prof. Ertan Yılmaz Olayı; YÖK, Yargı ? Adalet 11.06.2013
1530 Dolmabahçe Camii'nde İçki İçildiği İddiaları Gezi Parkı Direnişi'ni İtibarsızlaştırmaya Yöneliktir 10.06.2013
1531 İzmir'de Sağlık Hizmeti Sunan Meslektaşımıza Polis Saldırısı 09.06.2013
1532 TTB Hastanelerde Göstericilerin İsimlerinin Ayrı Formlara Kaydedilmesi Uygulamasına İtiraz Etti 07.06.2013
1533 TTB, 'biber gazı' ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi istedi 07.06.2013
1534 Dr. Ersin Arslan Davasına Devam Edildi 06.06.2013
1535 Kimyasal Silah / Gösteri Kontrol Ajanlarına Maruz Kalma Değerlendirme Formu 06.06.2013
1536 Gezi Direnişi Tüm Yurtta Grevle Birleşti 05.06.2013
1537 Dünya Tabipleri Birliği'nden Başbakan'a Mektup 05.06.2013
1538 Sağlık emekçileri grevde 05.06.2013
1539 Taksim Özgürleşti Sıra Meslektaşımız Dr. Cem Çoşkun'da? 04.06.2013
1540 5 Haziran'da Alanlardayız! 04.06.2013
1541 Batman Tabip Odası Basın Açıklaması 04.06.2013
1542 Toplumsal Olaylarda Kullanılan Kimyasal Silahlara İlişkin Bilgi Notu 04.06.2013
1543 TTB'den Hekimlere Çağrı 04.06.2013
1544 İbn-i Sina'da Sağlık Çalışanları Polis Şiddetini protesto etti 03.06.2013
1545 Savaşta bile yapılmaz! Sağlık Hizmeti Verenler Gözaltına Alındı 03.06.2013
1546 Başbakan'a Sesleniyoruz: Daha Fazla Ölüm Olmadan Bu Şiddeti Durdurun 03.06.2013
1547 Bu Şiddeti Durdurun! 03.06.2013
1548 Uygulanan Orantısız Şiddet Kabul Edilemez! 02.06.2013
1549 Sağlık Çalışanları Taksim'i Savunanların Yanındadır, Yanında Olacaktır?.! 01.06.2013
1550 Gezi Parkı'na, yaşamına sahip çıkan yurttaşlara yönelik vahşice saldırıyı durdurun? 31.05.2013
1551 SSUK, 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü Nedeniyle Açıklama Yaptı 30.05.2013
1552 Ankara'da kadın asistan hekime bıçak çekildi 30.05.2013
1553 Haklarımız için 'bir imza da sen ver!' 29.05.2013
1554 Bölge Tabip Odaları Isparta'da Toplandı 29.05.2013
1555 Hatay'ın Sesini Tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin Dayanışmasını Hatay'a Taşıyacağız 29.05.2013
1556 İşyeri Hekimlerine Duyuru 29.05.2013
1557 TTB, Şakran Cezaevi'ni Ziyaret Talebinde Bulundu 28.05.2013
1558 Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir 27.05.2013
1559 Dr. Mustafa Şerif Onaran'ı kaybettik 24.05.2013
1560 Sağlık Meslek Örgütleri Sağlık Hakkı İçin İmza Kampanyası Başlatıyor 24.05.2013
1561 Prof. Dr. Gürcan Altun Beraat Etti 23.05.2013
1562 TTB, Adana Cezaevi'ndeki Hekimleri Ziyaret Etti 21.05.2013
1563 Kontrollü Vaka Artışı mı, Salgın mı? 20.05.2013
1564 Ortadoğuya Dair Hiçbir Stratejik Derinlik Reyhanlı'da Öldürülen Yurttaşlarımızdan Değerli Olamaz! 20.05.2013
1565 'İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri' 23-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Bursa'da Yapılacak 18.05.2013
1566 Hakan Albayrak'ın çirkin iddialarına ilişkin RTÜK'e şikayet 17.05.2013
1567 Cezaevinde Sağlık Hizmeti Ve Hekimlik Çalıştayı'nın İkincisi Yapıldı 16.05.2013
1568 14 Mayıs Eczacılar Günü Kutlu Olsun 15.05.2013
1569 Kalıcı Bir Barış İçin Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik ve Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz! 15.05.2013
1570 Toplum Sağlığı Her Türlü Kurulun Önündedir 15.05.2013
1571 Eğitici Gelişim Etkinliği 15.05.2013
1572 Cezaevlerinden Yükselen Çığlığa Kulak Verin! 14.05.2013
1573 Yaşadığımız Acılara Bir Büyük Acı Daha Eklendi, Bu Son Olsun! 13.05.2013
1574 Suriye'deki Savaş Bizi de Yaktı 11.05.2013
1575 YDS Mağduriyetinin Takipçisiyiz 10.05.2013
1576 'İyi Hekimlik' Yargılanıyor 10.05.2013
1577 Kamu Özel Ortaklığı Yasası Anayasa Mahkemesi’nde 09.05.2013
1578 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 09.05.2013
1579 Gizli Tanıklara ve Hastane Patronlarına Yeni Nimet, Vatandaşlara Yeni Külfet 08.05.2013
1580 Genel Sağlık Sigortası Değiştiriliyor: İlave ücretlere yüzde yüz zam 08.05.2013
1581 YÖK, YDS Sorularına İlişkin İnceleme Başlattı 07.05.2013
1582 Hemşireler 11 Mayıs'ta alana çıkıyor 07.05.2013
1583 İkitelli İhalesinde 468 Milyon 322 Bin 591 TL Açık Çıktı 07.05.2013
1584 Tıp Öğrencilerinin Sağlık Hizmetine Jandarma Müdahalesi 05.05.2013
1585 İstanbul'u Terör Alanına Çevirenler Hesap Vermelidir 03.05.2013
1586 AKP'nin ve Sermayenin Dikensiz Gül Bahçesi Hayalini Bozmaya Devam Edeceğiz! 02.05.2013
1587 1 Mayıs'ta İşçi ve Emekçilere Gazlı Devlet Saldırısı 01.05.2013
1588 Adalet ve Sağlık Bakanlarını Hukuka ve Etik Değerlere Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz 30.04.2013
1589 Doç. Dr. İlker Belek'i Üniversite'den Koparma Girişimlerini Kabul Etmiyoruz 29.04.2013
1590 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
1591 Yabancı Dil Sınavı TUS Öncesine Alındı 26.04.2013
1592 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta Başta Taksim Olmak Üzere Tüm Türkiye'de Alanlardayız! 25.04.2013
1593 Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Şahinbey Belediyesi'ni 'Siyah Çelenk' İle Protesto Etti 25.04.2013
1594 TUS'ta yabancı dil barajı 24.04.2013
1595 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 24.04.2013
1596 Çocuklarımıza Sağlıklı ve Neşeli Bayramlar Diliyoruz 22.04.2013
1597 TTB'den 17 Nisan'daki Güvenlikçi Şiddetine Tepki 22.04.2013
1598 Etik Değerler Mahkeme Kararıyla Değişmez 22.04.2013
1599 Eskişehir Tabip Odası 19.04.2013
1600 Muğla Tabip Odası 19.04.2013
1601 8. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 18.04.2013
1602 Bilecik Tabip Odası 18.04.2013
1603 Ağrı Tabip Odası 18.04.2013
1604 Mardin Tabip Odası 18.04.2013
1605 Adıyaman Tabip Odası 18.04.2013
1606 Uşak Tabip Odası 18.04.2013
1607 Şırnak Tabip Odası 18.04.2013
1608 Siirt Tabip Odası 18.04.2013
1609 Tekirdağ Tabip Odası 18.04.2013
1610 Karabük Tabip Odası 18.04.2013
1611 Balıkesir Tabip Odası 18.04.2013
1612 Manisa Tabip Odası 18.04.2013
1613 CHP, 17 Nisan'ın 'Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü' Olması İçin TBMM'ne Kanun Teklifi Sundu 17.04.2013
1614 İzmir Tabip Odası 17.04.2013
1615 Bartın Tabip Odası 17.04.2013
1616 Şiddete Karşı Beyaz G(ö)REV 17.04.2013
1617 Aydın Tabip Odası 17.04.2013
1618 Isparta Tabip Odası 17.04.2013
1619 Mersin Tabip Odası 17.04.2013
1620 Van Tabip Odası 17.04.2013
1621 Diyarbakır Tabip Odası 17.04.2013
1622 Sami Ulus Hastanesi'nde Sağlık Çalışanına Döner Bıçaklı Saldırı 16.04.2013
1623 Edirne Tabip Odası, Kanser Hastası Dilek Özçelik'e 'Dilenci Muamelesi' Yapılması İle İlgili Açıklama Yaptı 16.04.2013
1624 Bursa Tabip Odası 16.04.2013
1625 TTB ve Uzmanlık Dernekleri Hürriyet Gazetesine İlan Verdi 16.04.2013
1626 Adana Tabip Odası 16.04.2013
1627 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği İle İlgili TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 16.04.2013
1628 Dr. Ersin Arslan'ın Ölüm Yıldönümünde G(Ö)REVDEYİZ 16.04.2013
1629 17 Nisan G(ö)REV etkinliği 15.04.2013
1630 Sağlık Ortamında Şiddet ve Gelinen Nokta 15.04.2013
1631 Kocaeli Tabip Odası 15.04.2013
1632 Kırklareli Tabip Odası 15.04.2013
1633 Ankara Tabip Odası 15.04.2013
1634 Batman Tabip Odası 15.04.2013
1635 İstanbul Tabip Odası 15.04.2013
1636 Çanakkale Tabip Odası 15.04.2013
1637 Gaziantep Tabip Odası 15.04.2013
1638 Dr. Ersin Arslan İçin, Sağlıkta Şiddete Dur Demek İçin Göreve! 15.04.2013
1639 Türk Oftalmoloji Derneği'nden Açıklama 13.04.2013
1640 AİHM: Gerekli tıbbi hizmetin verilmemesi yaşam hakkının ihlalidir 11.04.2013
1641 CHP'den Emekli ve Çalışan Hekimlerin Ücretlerinin Artırılması İçin Kanun Teklifi 11.04.2013
1642 TTB, Doç. Dr. İlker Belek'e Yönelik Haksız Soruşturma İşlemlerinin İncelenmesi İçin YÖK'e Başvurdu 11.04.2013
1643 Batman Tabip Odası'ndan Birinci Basamakta Yaşanan Sorunlarla İlgili Basın Açıklaması 11.04.2013
1644 İlker Belek Üniversitenin Onurudur, Elinizi Ondan Çekin 11.04.2013
1645 Balıkesir'de 'Odaların Dünü, Bugünü, Yarını' Tartışıldı 10.04.2013
1646 Türkiye İş Bankası ile Protokol İmzalandı 10.04.2013
1647 'Deontoloji' Ödülü Hekimleri Şaşırttı 10.04.2013
1648 17 Nisan Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü Olmalıdır! 09.04.2013
1649 TTB Akademik Kadroların Amaç Dışı ve Haksız Kullanımı İle İlgili YÖK'ten İnceleme Talebinde Bulundu 08.04.2013
1650 Bugün Günlerden Asistan Hekim 05.04.2013
1651 Doktora Bıçaklı Saldırıya 11 Yıl Hapis Cezası Verildi 04.04.2013
1652 Manisa'da Asistan Hekimler Süresiz Grev Kararı Aldı! 04.04.2013
1653 17 Nisan'da iş bırakıyoruz 04.04.2013
1654 Aydın ve Ankara'da Asistan Hekimler Şiddeti Protesto Etti 03.04.2013
1655 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
1656 Şiddet Gören Hekimlerin Bir de Sürgün Edilmesine TTB Tepki Gösterdi 02.04.2013
1657 TTB, TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu'na Mektup Gönderdi 01.04.2013
1658 Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN! 01.04.2013
1659 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı İş Bıraktı 30.03.2013
1660 Türk Tabipleri Birliği Heyeti Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar İle Görüştü 29.03.2013
1661 Uyarıyoruz: Hasta sırrı izinsiz açıklanamaz! 29.03.2013
1662 Türk Nöroloji Derneği'nin 'Hekime Şiddet' İsyanı! 29.03.2013
1663 Dr Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması Ankara'da Gerçekleştirildi 29.03.2013
1664 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne dava açıldı! 28.03.2013
1665 Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Birleşik Krallık Deneyimi 28.03.2013
1666 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türk Tabipleri Birliği'ni Ziyaret Etti 27.03.2013
1667 Dr. Ata Soyer'le İlgili Görüş Ve Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz 26.03.2013
1668 İngiliz Hazinesi bile kamu özel ortaklığından dertli! 25.03.2013
1669 İyonlaştırıcı Radyasyona Maruz Kalan Çalışanların Çalışma Süresinin Arttırılması Hakkında 25.03.2013
1670 Dostları Ata Abi'yi Son Yolculuğuna Uğurladı 21.03.2013
1671 Ata Soyer İzmir'den Ankara'ya Uğurlandı 20.03.2013
1672 Dr. Ata Soyer İçin İzmir'de Tören 20.03.2013
1673 Ata Abimizi Kaybettik 19.03.2013
1674 Adana Tabip Odası Yöneticileri Hatay ve Gaziantep'te Tutuklanan Hekimleri Ziyaret Etti 19.03.2013
1675 Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi İptal Edildi 18.03.2013
1676 Dr Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması Ankara'da Gerçekleştirilecek 18.03.2013
1677 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması lV 18.03.2013
1678 14 Mart'ta bile hekime yönelik şiddet durmak bilmedi 15.03.2013
1679 Sağlıkçılar 14 Mart'ta Talepleri İçin Sağlık Bakanlığı'na Yürüdü 14.03.2013
1680 Sağlık Bakanı'ndan Taleplerimize Olumlu Yanıt Bekliyoruz 14.03.2013
1681 Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı Geri Çekilsin 14.03.2013
1682 Bir 14 Mart Daha Düş Kırıklığı ve Öfke İçinde 'Kutlanmaktadır' 14.03.2013
1683 Paran Kadar Sağlık 13.03.2013
1684 Paran Kadar Sağlık 13.03.2013
1685 BASINA ve HALKA 12.03.2013
1686 Kızamık Bilgi Notu 12.03.2013
1687 AİHM: Ağır hastalığı olan tutukluların, tahliye edilmemesi ayrımcılıktır 11.03.2013
1688 Askerlik Kanunundaki Değişikliklerin Tıp Doktorlarına Yansıması 11.03.2013
1689 TTB Eski Başkanlarından Prof. Dr. Rüknettin Tözüm'ü Kaybettik 11.03.2013
1690 Emekli Hekim Ücretleri Acilen İki Katına Çıkarılmalıdır 11.03.2013
1691 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun 08.03.2013
1692 THD: Hastalarıma Hakları Olan Hemşirelik Bakımını Gerektiği Gibi Veremiyorum. Engeller Var. Engeller Kaldırılsın! 07.03.2013
1693 8 Mart Nedir? Niçin Resmi Tatil Olmalı? 06.03.2013
1694 Türkiye'nin Sağlığı Hastadır! 06.03.2013
1695 KESK, DİSK ve TTB'li kadınlar: 8 Mart resmi tatil ilan edilsin! 05.03.2013
1696 İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi Toplandı 05.03.2013
1697 21. Yüzyılda Ülkemizde ’Kızamık Ağıdı’ Devam Ediyor 05.03.2013
1698 HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR 05.03.2013
1699 Taşeron Çalıştırmanın Akıl Dışı ve Hukuksuzluğunda Son Perde! 04.03.2013
1700 Sayın Bakan, Gözümüz Kulağımız Sizde! 02.03.2013
1701 İsteyerek ve Güvenli Düşükler için 'Tıbbi Düşük' Türkiye'de Bir Seçenek Olarak Kullanılmalıdır 01.03.2013
1702 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı’yla Görüştü 27.02.2013
1703 Dr. Nevroz Ünlü Davasının İlk Duruşması Görüldü 26.02.2013
1704 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı'yla görüşecek 26.02.2013
1705 TTB'den Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eylemine Destek 25.02.2013
1706 Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantıları sürüyor 25.02.2013
1707 Etlik, Bilkent, Elazığ İhalelerinin Yürütmeyi Durdurma Kararına Onay 22.02.2013
1708 Behçet Aysan Şiir Ödülü sahibini buldu 21.02.2013
1709 Sağlık Çalışanlarından TBMM Önünde Eylem 21.02.2013
1710 STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 20.02.2013
1711 Kamu Özel Ortaklığı Yasası Meclis Genel Kurulunda 20.02.2013
1712 Kamu Özel Ortaklığı İle İlgili Yasaya Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Gelirlerine El Koyan Hükümler Ekleniyor! 19.02.2013
1713 8 Mart'ın Resmi Tatil Olmasını İstiyoruz 18.02.2013
1714 TSM'lerle ilgili Yönerge'nin hukuksal dayanağı yok 18.02.2013
1715 Anayasa Mahkemesi'nin 663 sayılı KHK'nin İptal Ettiği Maddeleri 15.02.2013
1716 Anayasa Mahkemesi'nin 663 Sayılı KHK İle İlgili Kararı 15.02.2013
1717 TTB'den YÖK Başkanı'na Ziyaret 15.02.2013
1718 Sağlıkçılar Anayasa Mahkemesi Önündeydi 14.02.2013
1719 YÖK'ün Antidemokratik Yasa Taslağı Geri Çekilsin! 14.02.2013
1720 Anayasa Mahkemesi Duvarına 'Sağlık Haktır' 13.02.2013
1721 Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir 12.02.2013
1722 14 Şubat Perşembe Günü Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz 12.02.2013
1723 Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu 11.02.2013
1724 Isparta’da KHB toplantısı 11.02.2013
1725 Eskişehir'de panel: Meslek Örgütleri Neden Hedefte 11.02.2013
1726 Asistan Hekimlere Keyfi Acil Nöbeti Uygulaması Durduruldu! 11.02.2013
1727 Ağrı'da, Hekime Yönelik Şiddet İş Bırakma Eylemiyle Protesto Edildi 10.02.2013
1728 Bursa'da İşçi Sağlığı Hizmetleri Hızla Taşeronlaştırılıyor! 10.02.2013
1729 Batman Tabip Odası: Yaşadığımız kızamık salgını değilse nedir? 07.02.2013
1730 OECD’den TTB’ne ziyaret 07.02.2013
1731 TTB'den Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl'a ziyaret 07.02.2013
1732 Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği'nin İptali İstendi 07.02.2013
1733 Reçetede yazılabilir ilaç kalemi ve kutu kısıtlamasına Danıştay'dan bir kez daha yürütmeyi durdurma ! 07.02.2013
1734 Tıp Diplomalarının Denkliğinde Bilim Dışı Kolaylık Halkın Sağlığına da Hekimlik Mesleğine de Saldırıdır 06.02.2013
1735 Sağlıkçılar Meclisi Gaziantep ve Trabzon'da toplandı 06.02.2013
1736 Performans ödemeleri durduruldu; Bakanlık Ödevini Yapmadı Olan Sağlık Çalışanına Oldu 06.02.2013
1737 Sayın Başbakan Hayaliniz Nedir? 06.02.2013
1738 İşe Giriş Raporları Aile Hekimleri Tarafından Düzenlenmemelidir 05.02.2013
1739 Diyarbakır Sağlıkçılar Meclisi Toplandı 04.02.2013
1740 Sağlıkçılar Meclisi toplantıları başladı 04.02.2013
1741 TTB, 60. Yaşını Kutluyor 31.01.2013
1742 TÜLOMSAŞ Yönetimi Kelepir Doktor Aramayı Bıraksın! 31.01.2013
1743 Patronların Kâr Hırsının Cezasını İşçiler Canıyla Ödüyor 31.01.2013
1744 Mersin ve Tarsus’ta Hekimlerle Buluşma 31.01.2013
1745 Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun Sağlık Durumunu Değerlendirme Talebine Ret 31.01.2013
1746 Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Anılıyor 28.01.2013
1747 İşyeri Hekimleri İhaleyle Alınıp Satılamaz! 25.01.2013
1748 Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır 25.01.2013
1749 AKP'nin 'Sağlıkta Dönüşüm'ü Kamu Sağlık Hizmetlerinin Tasfiyesi 25.01.2013
1750 Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası ÇHD'ye Destek Ziyaretinde Bulundu 24.01.2013
1751 Dev Sağlık-İş Üyeleri Serbest Bırakıldı 24.01.2013
1752 Gözaltına alınan Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve 27 kişi derhal serbest bırakılmalıdır 23.01.2013
1753 Gaziantep Tabip Odası Dr. Ersin Arslan Fotoğraf Yarışması 23.01.2013
1754 Batman Tabip Odası Kızamık Olgularına Dikkat Çekiyor 22.01.2013
1755 Prof.Dr.Fatih Hilmioğlu'nun Sağlığının Takipçisiyiz 22.01.2013
1756 Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı 22.01.2013
1757 Sağlık Bakanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Soruyoruz: Bu 'Ayrımcılık' Niye? 18.01.2013
1758 Kadınların Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda Kürtaj Hakları Kısıtlanamaz; Karar Kadınlarındır 17.01.2013
1759 İzmir Tabip Odası Başkanımıza acil şifalar diliyoruz 17.01.2013
1760 'Şiddetle Başa Çıkmak' Broşürü 2. Baskısı Yayınlandı 17.01.2013
1761 20 Ocak'ta Gaziantep'te ve Tüm Türkiye'de Alanlardayız! 16.01.2013
1762 Dr. Melike Erdem'in Ölümüyle İlgili Suç Duyurusu 16.01.2013
1763 TBMM’de Kamu Özel Ortaklığı Yasası Görüşmelerine TTB’nin Çalışmaları Damga Vurdu 16.01.2013
1764 TTB, TMMOB, KESK ve DİSK Suriye Sınırında İncelemelerde Bulundu 14.01.2013
1765 Suriye'de emperyalist müdahaleye hayır! 11.01.2013
1766 Fatih Hilmioğlu'nun Sağlığının Takipçisiyiz 10.01.2013
1767 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kamu özel ortaklığı kanun tasarısı görüşmelerine başladı 10.01.2013
1768 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Kararını Verdi 09.01.2013
1769 Başka Ersinleri Kaybetmemek İçin Gerekli Yasaların Çıkmasını İstiyoruz 08.01.2013
1770 Sağlıkta Özelleştirmenin Truva Atları: Kamu Ha$tane Birlikleri Kamu Özel Ortaklığı 07.01.2013
1771 TTB Genel Sekreteri Bu Akşam HAYAT TV'de Sağlıktaki Son Gelişmeleri Değerlendiriyor 07.01.2013
1772 YÖK Yasa Taslağına hayır! 07.01.2013
1773 Sağlık Net2'ye geçişte altyapı yetersizliği gerekçesiyle üç ay erteleme 07.01.2013
1774 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi'nde Birlik ve Mücadele Çağrısı 05.01.2013
1775 İşyeri Hekimliği Yönetmelik Taslağı yayınlandı 04.01.2013
1776 Sağlık Net2'ye geçişte altyapı yetersizliği gerekçesiyle üç ay erteleme 04.01.2013
1777 Suriye'ye Emperyalist Müdahaleye Hayır! 04.01.2013
1778 Değerli meslektaşımız Nazif Yeşilleten'i kaybettik 04.01.2013
1779 Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi Toplanıyor 04.01.2013
1780 Sağlık herkesin hakkıdır 03.01.2013
1781 'Tam Gün' yasaklarına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yayımlandı 03.01.2013
1782 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 03.01.2013
1783 Üniversite Değerlerini Hiçe Sayanlar ODTÜ Rektörü Ve Hocalarına Ders Vermeye Kalkıyor! 02.01.2013
1784 Önceki sözleşme dönemlerinde aile hekimlerinden kesilen damga vergilerinin iadesi istenebilir 31.12.2012
1785 TTB'den güzelliklerle dolu bir yıl dileğiyle 31.12.2012
1786 ODTÜ Bu Ülkenin Aydınlık Yüzüdür 28.12.2012
1787 Balıkesir'de KHB Toplantıları 26.12.2012
1788 Basın Konseyi'nden Reha Muhtar'a Uyarı 26.12.2012
1789 Hastaların mahremiyetini, hekimlerin sır yükümlülüğünü ihlal eden Sağlık Net 2'nin iptali istendi 25.12.2012
1790 Hastalara Ait Verilerin Paylaşılması Hakkında 25.12.2012
1791 Roboski Katliamının Sorumluları Hesap Vermeli, Failler Açığa Çıkarılmalıdır! 25.12.2012
1792 Dr. Ersin Arslan'ın İsmi Bir Parka Verildi 24.12.2012
1793 İstanbul Tıp Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Asistanları İş Bıraktı 24.12.2012
1794 Aile hekimliği sözleşmelerinden damga vergisi alınamaz 21.12.2012
1795 Maraş Dosyası Yeniden Açılarak Gerçek Sorumlular Yargılanmalıdır! 21.12.2012
1796 Aile Hekimliğinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler 21.12.2012
1797 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 21.12.2012
1798 Şehir Efsanesine Dönen Şehir Hastaneleri Çok Yüklü Kamu Zararına Neden Oluyor 20.12.2012
1799 Hekimlerimize ve Hastalarımıza Kişisel Sağlık Bilgileri Hakkında Duyuru 20.12.2012
1800 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı 19.12.2012
1801 İzmirli Asistan Hekimler 'G(ö)REV'de 17.12.2012
1802 Türk Tabipleri Birliği İzmir'deki Asistan Hekim Eylemlerinin Arkasındadır 16.12.2012
1803 Sağlıkta 'İleri Özelleştirme' Dönemine Geçiliyor 16.12.2012
1804 Asistanlar İsyan Ediyor! 16.12.2012
1805 SABİM'e 'kardeş' geldi! 'Sağlık Meslekleri Kurulu' 14.12.2012
1806 Bir Şiddet Haberi de Şırnak'tan Geldi 14.12.2012
1807 Bir Hekimi Bir Hasta Göğsünden Bıçakladı 13.12.2012
1808 Çalışma Şartları Belli Olmadan Aile Hekimlerine Sözleşme Dayatılamaz 13.12.2012
1809 TAM GÜN'ün Sağlık Bakanı'nın Eşi İçin 'Delindiği' Doğru mu? 13.12.2012
1810 İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı 13.12.2012
1811 Anayasa Mahkemesi Başkanı'na KHB Ziyareti 13.12.2012
1812 Lisans Yönetmeliği, Muayenehane, Poliklinik Tıp Merkezleri Hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan Bilgi İstendi 12.12.2012
1813 Kocaeli'de KHB toplantısı 12.12.2012
1814 YÖK'ün Yükseköğretimi Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Üniversiteye ve Üniversite Bileşenlerinin Haklarına SALDIRIDIR! 11.12.2012
1815 Kızamık Var Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama Yok 11.12.2012
1816 Okan Bayülgen'e Mektup 10.12.2012
1817 Hayaldi? Gerçek Olamıyor! 10.12.2012
1818 Hastalara Rağmen Bilgileri Paylaşılamaz (Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi) 07.12.2012
1819 Serbest Bırakılan Tıp Öğrencileri ve Aileleri Türk Tabipleri Birliği'ni Ziyaret Etti 06.12.2012
1820 Kocaeli Tabip Odası 'Kelepçeli Ameliyat' hakkında inceleme başlattı 06.12.2012
1821 Herkesin Yaşam Hakkı Değerlidir 06.12.2012
1822 Tutuklu Tıp Öğrencilerimiz Serbest Bırakıldı 05.12.2012
1823 Tutuklu Tıp Öğrencilerinin Yargılanmasına Başlandı 05.12.2012
1824 'SABİM' Şiddetine Tüm Yurtta Büyük Öfke 04.12.2012
1825 Ağır hastalığı olan hükümlüler için infazın ertelenmesi, tutuklular için tahliye olanağı sağlanmalı 03.12.2012
1826 Hükümetlerin Ve Sermayenin Rant Sağlayamadığı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Ve Kurumunun Oluşturulmasını Talep Ediyoruz! 03.12.2012
1827 Tutuklu Tıp Öğrencilerinin Aileleri TBMM'deydi 03.12.2012
1828 4 Aralık 2012 Salı Günü 'Alo 184-Sabim/Yetti Artık, Çık Devreden' Eylemindeyiz! 02.12.2012
1829 Kokart 02.12.2012
1830 4 Aralık 2012 günü sağlık kurumlarında okunacak basın açıklaması metni 02.12.2012
1831 Beyaz Önlüklere Özgürlük 01.12.2012
1832 Beyaz Önlüklere Özgürlük 01.12.2012
1833 Dr. Melike Erdem'in Ölümüyle İlgili Delillerin Karartılmasına Asla İzin Vermeyeceğiz 01.12.2012
1834 SABİM Hekimleri Öldürüyor, Sağlık Bakanı İstifa! 30.11.2012
1835 Hacettepelilerden Güçlü Bir Adım 30.11.2012
1836 Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun Sağlığından Endişe Ediyoruz 30.11.2012
1837 TTB, Sağlık Bakanlığı Hastanelerine Atanan 'CEO'ları Sordu 28.11.2012
1838 Edirne ve Eskişehir'de KHB toplantısı 28.11.2012
1839 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan hekimler eylemdeydi 28.11.2012
1840 Mektubumuz var! 27.11.2012
1841 Tam Gün Hukuksal Olarak Yok Hükmündedir 26.11.2012
1842 Hekim ve Sağlık Sorunları Paneli 24.11.2012
1843 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Gerçek Çözüm İstiyoruz 24.11.2012
1844 Bulaşıcı Hastalıklar Tehdit Etmeye Devam Ediyor 23.11.2012
1845 Samsun'da Toplu İş Cinayeti! 23.11.2012
1846 AKP'nin Halktan Yana Mühendis, Mimar, Şehir Plancısına Tahammülü Yok 23.11.2012
1847 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı 21.11.2012
1848 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
1849 Açlık Grevini Sonlandıran Kişilerin Tedavi ve İzlemlerinde Tıbbi ve Etik İlkelere Dikkat Edilmelidir 21.11.2012
1850 XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 21.11.2012
1851 XII. Latin Amerika Sosyal Tıp ve Toplum Sağlığı Kongresi'nden tutuklu tıp öğrencilerine destek 20.11.2012
1852 Yüceer'den Sağlık Bakanı'na soru: Halkı nasıl hasta etmeyi düşünüyorsunuz? 20.11.2012
1853 TTB, TMMOB ve TBB Kazdağları İçin Bir Araya Geldiler 19.11.2012
1854 Açlık Grevleri Sona Ererken Tibbi Uyarılar! 18.11.2012
1855 Bu Kez Ölüm Değil Yaşam Kazansın! 15.11.2012
1856 Bu Kez Ölüm Değil Yaşam Kazansın! 12.11.2012
1857 Füsun Sayek'in adı Çankaya'da bir parka verildi 12.11.2012
1858 Emek ve Meslek Örgütlerinden CHP'ye Ziyaret 12.11.2012
1859 Açlık Grevleri Sona Ererken Tibbi Uyarılar! 10.11.2012
1860 Açlık Grevinde Hekim Tutumu 09.11.2012
1861 Hükümetten ihale alan şirketlere garanti: Halkı daha fazla hasta edeceğiz! 09.11.2012
1862 Van ve Erciş'te Durum Değerlendirmesi 09.11.2012
1863 Ölümlere Giderek Yaklaşılırken Daha Neyi Bekliyorsunuz? 08.11.2012
1864 15 sağlık meslek örgütü KHB'ye karşı ortak deklarasyon yayımladı 06.11.2012
1865 Aile hekimlerinin nöbetleri sigorta kapsamında 06.11.2012
1866 Hekimler aleyhine ağırlaştırılan zorunlu sigorta şartlarının iptali istendi 06.11.2012
1867 Tıp merkezlerinde müstakil bina şartı iptal edildi 06.11.2012
1868 TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı 05.11.2012
1869 Ankara Numune'de suç duyurusunda bulunulan hekimlere destek 05.11.2012
1870 Ölümün değil yaşamın galip gelmesi için, sorunun değil çözümün bir parçası olalım 03.11.2012
1871 Ölümün değil yaşamın galip gelmesi için, sorunun değil çözümün bir parçası olalım 03.11.2012
1872 Batman Tabip Odası açlık grevleri ile ilgili basın açıklaması yaptı 02.11.2012
1873 İlhan ve Öztürk KHB'yi değerlendirdi 02.11.2012
1874 Batman Tabip Odası açlık grevleri ile ilgili basın açıklaması yaptı 02.11.2012
1875 Açlık grevleri endişe verici boyuta ulaşmıştır 31.10.2012
1876 Açlık grevleri endişe verici boyuta ulaşmıştır 31.10.2012
1877 Cumhuriyet sevgisi barikatlarla ve biber gazı ile engellenmemeli 30.10.2012
1878 Süresiz dönüşümsüz açlık grevleri 42. gününde 23.10.2012
1879 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü-2012 için son başvuru tarihi 20 Kasım 22.10.2012
1880 Su ve Yaşam Raporu 22.10.2012
1881 Aile Hekimliği Genelgesi, İddialar ve Açtığımız Dava Hakkında Açıklama 22.10.2012
1882 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 3 Kasım 2012'de 22.10.2012
1883 Süresiz dönüşümsüz açlık grevleri 42. gününde 20.10.2012
1884 Savaş Ölüm, Açlık, Yoksulluk, İşsizlik ve Zam Demektir! 20.10.2012
1885 Açlık grevlerinde 41. gün: Kritik günler kapıda 18.10.2012
1886 Cezaevlerindeki açlık grevleri otuz yedinci gününde... 18.10.2012
1887 Açlık grevlerinde 41. gün: Kritik günler kapıda 18.10.2012
1888 Cezaevlerindeki açlık grevleri otuz yedinci gününde... 18.10.2012
1889 Dr. Ersin Arslan davasında TTB müdahillik talebi kabul edildi 18.10.2012
1890 TTB, Adalet Bakanlığı'ndan, açlık grevleri hakkında görüşme talep etti 17.10.2012
1891 TTB, Adalet Bakanlığı'ndan, açlık grevleri hakkında görüşme talep etti 17.10.2012
1892 Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun oğlu trafik kazasında yaşamını yitirdi 16.10.2012
1893 Adli Tıp Kurumu'nda iyi hekimlik cezalandırılıyor 16.10.2012
1894 Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri WMA'nın gündeminde 15.10.2012
1895 Batman Tabip Odası'ndan tutuklu öğrencilere kart 15.10.2012
1896 TTB Özel Hekimlik Kol toplantısı yapıldı 15.10.2012
1897 AB İlerleme Raporu: 663 Sayılı KHK mesleki özerkliği kısıtlayıcıdır 12.10.2012
1898 Mektubumuz var! 12.10.2012
1899 TTB Heyeti TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu ile görüştü 11.10.2012
1900 Aile hekimlerinin nöbetlerini düzenleyen genelgeye dava açıldı 11.10.2012
1901 Hekimlerden barışa övgü toplantıları 10.10.2012
1902 Özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinde iptal kararı 10.10.2012
1903 SÇS Çalışma Grubu toplandı 10.10.2012
1904 TTB İnsan Hakları Kolu toplantısı yapıldı 09.10.2012
1905 Başbakan'ın hayali bize şimdiden yılda 2 Milyar TL'ye mal oldu 09.10.2012
1906 Bahçelievler katliamında öldürülen 7 genç anıldı 08.10.2012
1907 2012-2014 TTB-PHK Yürütme Kurulu belirlendi 08.10.2012
1908 Sağlık hakkı mücadelesi 120 gündür demir parmaklıklar arkasında! 07.10.2012
1909 İnsanlar savaşlarda ölsün diye hekimlik yapmıyoruz 06.10.2012
1910 Zorunlu ikamet genelgesinin iptali için dava açıldı 05.10.2012
1911 Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 04.10.2012
1912 Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım Raporu 03.10.2012
1913 AÇLIK VE AÇLIK GREVLERİNİN KLİNİK, ETİK VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 02.10.2012
1914 'Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri'nin yargılandığı dava sonuçladı 02.10.2012
1915 Aile hekimlerinin yıllık izinleriyle ilgili düzenleme kurumlara tebliğ edildi 02.10.2012
1916 Biber Gazı 01.10.2012
1917 Açlık Grevleri 01.10.2012
1918 Açlık Grevleri 01.10.2012
1919 Dr. Ersin Arslan'ın anıldığı Bülent Ortaçgil konserini binlerce kişi izledi 28.09.2012
1920 Dr. Ersin Arslan'ın ailesiyle dayanışma kampanyası hakkında duyuru 28.09.2012
1921 Samsun'da bir hasta 3 sağlık çalışanını bıçakla yaraladı 28.09.2012
1922 Dr. Ersin Arslan'ın ailesiyle dayanışma kampanyası 27.09.2012
1923 Hekimler bilimsellikten ödün vermeyecekler! 26.09.2012
1924 TÜİK'ten 'Küresel Yetişkin Tütün Araştırması - 2012' 25.09.2012
1925 Bursa'da sağlık kampüsünün yer seçimini belirleyen imar planına iptal 25.09.2012
1926 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin davada verilen karar üzerine genelge yayımlandı 24.09.2012
1927 Aile hekimlerinden geriye dönük ecrimisil (işgal parası) istenmesi hukuka aykırıdır 24.09.2012
1928 Sağlık çalışanlarının ölüme davetiye çıkaran koşullarda çalışmasına son verin 23.09.2012
1929 Dr. Mustafa Bilgiç toprağa verildi 22.09.2012
1930 Dikili'de Dr. Uğur Demir'e bıçaklı saldırı 22.09.2012
1931 Dr. Mustafa Bilgiç'i kaybettik 22.09.2012
1932 Binden fazla genç hekim 2010 Aralık TUS mağduru! 21.09.2012
1933 Samsun'da KKKA hastasına kullanılan iğnenin eline battığı hekim komada 18.09.2012
1934 Ankara'da 4+4+4'e karşı büyük miting 17.09.2012
1935 Bırakın Okusunlar! 17.09.2012
1936 Dr. Ersin Arslan anısına ailesiyle dayanışma konseri 14.09.2012
1937 Tutuklu sağlık öğrencilerinden kart var! 14.09.2012
1938 Hasta yakınları hekimi evini basarak darp ettiler 14.09.2012
1939 Cezaevlerinden yükselen çığlığa daha ne kadar kulaklarımızı kapatacağız? 14.09.2012
1940 Tutuklu tıp/sağlık öğrencilerine İtalya'dan mektup var 14.09.2012
1941 6354 Sayılı Yasa Anayasa Mahkemesi'nde 11.09.2012
1942 Çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak için 15 Eylül'de Ankara'dayız! 10.09.2012
1943 Tutuklu tıp/sağlık öğrencileri serbest bırakılsın 07.09.2012
1944 Binler 4+4+4'ü durduracağız diye haykırdı 06.09.2012
1945 'Angarya çalışmayı kabul etmiyoruz' imza kampanyası 05.09.2012
1946 TTB, 1 Eylül'de Hatay'da 'savaşa hayır' dedi 04.09.2012
1947 TTB ve ATO, ÖSYM Başkanı Demir'in istifasını istedi 04.09.2012
1948 TUS yerleştirmesi ile ilgili duyuru 03.09.2012
1949 Tutuklu tıp ve sağlık öğrencilerinden bir mektup daha aldık 31.08.2012
1950 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.08.2012
1951 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin ZMSS'de Kurum Katkısına İlişkin Bilgi Notu 29.08.2012
1952 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine ilişkin davada karar verildi 29.08.2012
1953 'Klinik Eğitim' Çalıştayı yapıldı 25.08.2012
1954 Ersin Arslan'ın Öldürüldüğü Hastane'de Dahi Hekime Yönelik Şiddet Sürüyor 24.08.2012
1955 Meslektaşımız Dr. Emmanuelle Cartier Meylan'ın anısına şükranlarımızı sunuyoruz 24.08.2012
1956 Şiddet Tırmanıyor, İçimiz Yanıyor, Gelişmeler Korkutuyor 21.08.2012
1957 Şimdi savaş karşıtlarının sesini birleştirme zamanıdır 17.08.2012
1958 Umudumuzun çiçekleri çocuklarımızın hep yanında olacağız 17.08.2012
1959 TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası'na çirkin saldırı 16.08.2012
1960 İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in söylediklerinin aksine; BİBER GAZI ÖLDÜRÜR! 16.08.2012
1961 Sinir Kapısı 14.08.2012
1962 Performans II 14.08.2012
1963 Performans 14.08.2012
1964 Rocky 14.08.2012
1965 Tekno 14.08.2012
1966 Sessiz film 14.08.2012
1967 Gelir Testi 14.08.2012
1968 Ekip 14.08.2012
1969 Benim Profesörüm 14.08.2012
1970 Müdahale 14.08.2012
1971 CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması kabul edilemez 13.08.2012
1972 Eğitim Sen yöneticilerinden TTB'ye ziyaret 10.08.2012
1973 Nöbet yazılan aile hekimlerinin dikkatine? 10.08.2012
1974 WMJ'nin kapağında Nuri İyem tablosu 09.08.2012
1975 Sağlık kampüsü ihaleleriyle ilgili Danıştay kararları 08.08.2012
1976 Tutuklu sağlık öğrencilerinden mektuplar gelmeye devam ediyor 06.08.2012
1977 Dr. Bayazıt İlhan, damacana sular ve 'ikametgah genelgesi' ile ilgili soruları yanıtladı 04.08.2012
1978 4+4+4 sistemindeki sorunların çözüm yeri hastaneler değildir! 04.08.2012
1979 Sağlık kampüsü ihalelerine yürütmeyi durdurma 03.08.2012
1980 Aylin Nazlıaka'dan Etlik Entegre Sağlık Kampusu ile ilgili soru önergesi 02.08.2012
1981 Doç. Dr. İlker Belek'in yanındayız 02.08.2012
1982 6. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 2-12 Ağustos'ta 01.08.2012
1983 Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu herkesin hakkıdır 01.08.2012
1984 Mardin'de 'Kamu Hastane Birlikleri' konferansı 01.08.2012
1985 TTB, TMMOB, DİSK ve KESK'ten Roboski'ye ziyaret 30.07.2012
1986 Tutuklu tıp öğrencilerinin ailelerine ziyaret 30.07.2012
1987 TTB Merkez Konseyi Kocaeli Üniversitesi Rektörü ile görüştü 27.07.2012
1988 Yatağan'da bir işçinin yaşamını kurtarmaya çalışırken yargılanan hekimlere destek 26.07.2012
1989 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklikler 21.07.2012
1990 Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün İptal Kararının (650 Sayılı KHK) Uygulanması Hakkında Bilgilendirme 20.07.2012
1991 Tutuklu KESK'liler ve Tıp Öğrencileri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 20.07.2012
1992 Anayasa Mahkemesi (Bir Kez Daha) İptal Etti 20.07.2012
1993 Suriye'ye Emperyalist Müdahaleye Hayır!.. 19.07.2012
1994 'Kürtaj Baskını' Eylem ve Haberleri ile Meslektaşımız Suçlu İlan Edilmiş, Küçük Düşürülmüştür! 18.07.2012
1995 Anayasa Mahkemesi Tam Gün Kararı Hakkında Ön Bilgilendirme 18.07.2012
1996 Dr. Ersin Aslan'ı Kaybedeli 90 Gün Oldu, Şiddet Sürüyor 17.07.2012
1997 Anayasa Mahkemesi Tam Gün İptal Kararı! 16.07.2012
1998 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Meclisten Geçti ve İş Cinayetleri Devam Ediyor... 16.07.2012
1999 Cep Telefonları ve Baz İstasyonları 16.07.2012
2000 Mecburi Hizmet Atamalarında Son Durum 13.07.2012
2001 TTB, Cumhurbaşkanı ile Görüştü 13.07.2012
2002 3. Yargı Paketine 'Sığamadık' 13.07.2012
2003 Mecburi Hizmet Atamalarına İlişkin Duyuru 12.07.2012
2004 TTB Merkez Konseyi Genel Kurul'da Söz Verdiği Tutuklu Öğrencilere Ziyaretini Gerçekleştirdi 11.07.2012
2005 Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerin Dernek Temsilcileri TTB'yi Ziyaret Etti 10.07.2012
2006 Hekime Yönelik Şiddet Durmuyor 10.07.2012
2007 TTB Merkez Konseyi'nin görev dağılımı belirlendi 06.07.2012
2008 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.07.2012
2009 Bugün 69 KESK'li, sadece muhalif sendikacılık yaptıkları için cezaevlerinde! 06.07.2012
2010 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası en çok yoksulları, yaşlıları ve kronik hastaları vuracak 05.07.2012
2011 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını görmezden gelerek yasalaştı 05.07.2012
2012 AKP'nin TOKİ'si Sular Altında Kaldı! 04.07.2012
2013 TTB 62. Büyük Kongresi tamamlandı 02.07.2012
2014 TTB 62. Büyük Kongresi Açılış Konuşması 02.07.2012
2015 TTB Genel Kurul Seçim Sonuçları 01.07.2012
2016 'Sadece yiğit KESK emekçileri oradaydı, alnı öpülesi...' 26.06.2012
2017 663 değişikliği TBMM'de komisyonda 21.06.2012
2018 Son dönemde cezaevlerinde yaşananlar hepimizin utancına dönüşen bir insanlık dramıdır 20.06.2012
2019 663 Sayılı KHK'de değişikliğe ilişkin bilgi notu 20.06.2012
2020 Cezaevlerinde insanca yaşam koşullarının oluşturulması devletin görevidir 18.06.2012
2021 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 17.06.2012
2022 Tıp öğrencisinin halk sağlığı komitesinden bahsetmesi suç! 15.06.2012
2023 Etlik İhtisas Hastanesi kapatılıyor 15.06.2012
2024 Tıp öğrencisinin halk sağlığı komitesinden bahsetmesi suç! 15.06.2012
2025 Dr. Serdar Sönmez'e beraat 14.06.2012
2026 GöREV etkinliği nedeniyle verilen disiplin cezaları iptal edildi 14.06.2012
2027 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı 13.06.2012
2028 Kompozit Doku Nakilleri Raporu 12.06.2012
2029 Üniversite öğrencilerine yönelik gözaltılar protesto edildi 07.06.2012
2030 Üniversite öğrencilerine yönelik gözaltılar protesto edildi 07.06.2012
2031 Dr. Şahin Aksoy Hayatını Kaybetti 02.06.2012
2032 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can almaya devam ediyor! Sağlık Bakanlığı durumu 'izliyor!' 01.06.2012
2033 31 Mayıs: 31.05.2012
2034 Sağlık alanında şiddette gelinen nokta ve sonuçları: Ne yapmalı? Birlikte nasıl yapmalı? 30.05.2012
2035 Sezaryen, kürtaj, Uludere; hekimleri, hastaları, sağlığı kullanmak: HİÇ OLMAZSA SINIRI YOK MU? 30.05.2012
2036 Uludere daha fazla beklemeden adaletin yerini bulmasını istiyor 30.05.2012
2037 TTB'den Hava İş'e destek 29.05.2012
2038 Bu bir suç duyurusudur! 29.05.2012
2039 Kadınlar Devlete Değil, Kendilerine Aittir Kürtaj Hakkı Kadınların Yaşam Hakkıdır! 28.05.2012
2040 Küretaj ve sezaryen 27.05.2012
2041 Dr. Ersin Arslan / Dayanışma 24.05.2012
2042 Meslektaşımızı anıyoruz 22.05.2012
2043 Örgüt İçi Eğitim toplantısı 19-20 Mayıs'ta yapıldı 21.05.2012
2044 19 Mayıs kutlu olsun! 18.05.2012
2045 KESK yöneticilerinden TTB'ye ziyaret 18.05.2012
2046 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 18.05.2012
2047 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ: Yol arkadaşlarımızı kutluyoruz! 14.05.2012
2048 Muayenehanelerle ilgili standartlara yürütmeyi durdurma 11.05.2012
2049 AKP TMMOB'dan elini çek! 11.05.2012
2050 Hemşireler Günün Kutlu Olsun Arkadaşım! 11.05.2012
2051 Böyle olur vekillerin sosyal güvencesi! 08.05.2012
2052 Dr. Ersin Arslan anıldı, sağlık çalışanlarına şiddet bir kez daha kınandı 08.05.2012
2053 Felaketin adı: Kamu Özel Ortaklığı 07.05.2012
2054 Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları 07.05.2012
2055 Türkiye'de mesleki özerklik ve öz-yönetime yönelik tehditler konusunda DTB kararı 07.05.2012
2056 TTB Heyeti RTÜK Başkanı ve temsilcileriyle görüştü 05.05.2012
2057 Gereği İçin: 2. Hafta 05.05.2012
2058 Şirketlerin çıkarları değil, çocuklarımızın sağlığı korunmalıdır! 04.05.2012
2059 Sağlık alanında artan şiddete ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 03.05.2012
2060 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2012 03.05.2012
2061 Sağlık Bakanı'ndan Nurettin Demir'in şiddet sorusuna kısmi yanıt 03.05.2012
2062 Okul Sütü Fiyaskosu Projesi: Çocuklarımızın Sağlığıyla Nasıl Oynandığının Projesi 02.05.2012
2063 Dünya Tabipleri Birliği'nden AKP Hükümeti'ne Çağrı 02.05.2012
2064 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz! 30.04.2012
2065 Dr. Ersin Arslan'ı Anıyoruz 30.04.2012
2066 Gereği İçin: 1. Hafta 24.04.2012
2067 DTB'den Dr. Ersin Arslan ile ilgili mesaj 24.04.2012
2068 Galatasaray-Fenerbahçe maçında TTB pankartı 23.04.2012
2069 TTB ve Uzmanlık Dernekleri'nden ilan 22.04.2012
2070 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun 22.04.2012
2071 Yine şiddet! 20.04.2012
2072 Atıcı'dan Meclis Araştırma Önergesi 20.04.2012
2073 Meslektaşlarımıza ve Duyarlı Kamuoyuna Duyuru! 20.04.2012
2074 Dr. Ersin Arslan'ın anısına 20.04.2012
2075 Sağlık alanında şiddete karşı tek yürek 19.04.2012
2076 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 19.04.2012
2077 Sağlık alanında şiddete karşı acil taleplerimiz 19.04.2012
2078 Üzgünüz.. Kızgınız.. Öfkeliyiz.. Tepkiliyiz.. İsyan ediyoruz.. 18.04.2012
2079 19 Nisan 2012 Perşembe Günü Sağlık Hizmeti Vermiyoruz! 18.04.2012
2080 Çok üzgünüz! Meslektaşımızı kaybettik! 17.04.2012
2081 Gaziantep'de büyük tepki: 'Bakan istifa' sloganları atıldı 17.04.2012
2082 Gaziantep'de Dr. Ersin Arslan bir hasta yakını tarafından bıçaklandı 17.04.2012
2083 Dünya Tabipleri Birliği Başkanları Türkiye'de 16.04.2012
2084 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 10.04.2012
2085 Ölüm... Daha 'kalıcı' ne var? 09.04.2012
2086 Tabip Odaları Disiplin İşlemleri Toplantısı Aydın'da yapıldı 08.04.2012
2087 Böyle kamuya hangi şirket ortak olmaz! 06.04.2012
2088 5 Nisan 5 Talep 05.04.2012
2089 Yargılaması sembolik olanın demokrasisi de semboliktir! 04.04.2012
2090 Fazıl Say Şiirler ile 'SES'lenecek! 02.04.2012
2091 Mersin Milletvekili Atıcı biber gazının insan sağlığına etkilerinin araştırılması istemiyle Meclis Araştırma Önergesi verdi 31.03.2012
2092 Peşini bırakmayız! 31.03.2012
2093 İcap Nöbetleri - Duyuru 30.03.2012
2094 Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri'nden... 30.03.2012
2095 Dünya Tabipleri Birliği Başkan ve Konsey Başkanı Türkiye'ye geliyor 30.03.2012
2096 Dr. Eriş Bilaloğlu'nun TTB hakkındaki makalesi WMJ'de 28.03.2012
2097 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 28.03.2012
2098 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayı' hangi stratejiyi planlıyor? 28.03.2012
2099 DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR 27.03.2012
2100 TMMOB ve TTB 28 Mart'ta KESK'le beraber alanlarda olacak 27.03.2012
2101 Dr. Dilek Argon'a destek 26.03.2012
2102 Uzman hekim sürgününe hayır! 22.03.2012
2103 Kamu-özel ortaklığına iflasta bile hazine garantisi! 21.03.2012
2104 Gaz demokrasisi! 21.03.2012
2105 Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul'da gerçekleştirildi 20.03.2012
2106 Bize Yalan Söylediler! Özel Hastanelerdeki 'İlave Ücret' Yüzde Doksana Çıktı 20.03.2012
2107 Karaosmanoğlu'na 3480 TL para cezası 15.03.2012
2108 Neyi kutluyoruz? 15.03.2012
2109 TBMM'de 14 Mart gündemi 15.03.2012
2110 Tıp Bayramı gutlu oluvesin gari! 15.03.2012
2111 4+4+4=İdeolojik Saldırı 14.03.2012
2112 14 Mart'ta toplum için sağlık ve iyilik kendimiz için can güvenliği istiyoruz 13.03.2012
2113 Yoksulluk öldürdü 13.03.2012
2114 Hekimlik Sorunları - 2012 13.03.2012
2115 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.03.2012
2116 Bize Yalan Söylediler! Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü! 12.03.2012
2117 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi açıldı 11.03.2012
2118 Buradan sağlık reformu geçti!!! 09.03.2012
2119 Mikrofon elimizde, sokaklardayız! Vatandaş ne kadar haberdar? 09.03.2012
2120 Mikrofon elimizde, sokaklardayız! Vatandaş ne kadar haberdar? 09.03.2012
2121 Isparta'da Sağlık Hakkı Meclisi toplandı 09.03.2012
2122 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Açılıyor! Bütün Halkımız Davetlidir 09.03.2012
2123 'Büyük Buluşma'nın billboardları Ankara sokaklarında 08.03.2012
2124 Başta kadınlar olmak üzere hepimizi 4 duvar arasına sokmaya çalışıyorlar: Girmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz! 08.03.2012
2125 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı 12. Sempozyumu 07.03.2012
2126 Bu neyin garantisi? 07.03.2012
2127 8 Mart 2012'de Kadınların Dayanışması Her Zamankinden Daha Önemli! 07.03.2012
2128 Çocuklarımızın sahibiyiz! Pozantı Cezaevi'ni ziyaret etmek için hala izin bekliyoruz 07.03.2012
2129 TTB, kamu özel ortaklığı ihalelerinin iptali için dava açtı 02.03.2012
2130 III. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 29.02.2012
2131 Basına ve kamuoyuna... 29.02.2012
2132 Uludere; iki ay oldu... 28.02.2012
2133 Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları 27.02.2012
2134 Hepimiz Libyalıyız, hepimiz ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz! 27.02.2012
2135 Kadınlardan Uludere ziyareti 25.02.2012
2136 Sağlık Bakanlığı: 'Aile hekimleri kamu sağlık kurumlarında çalışmamaktadır!' 24.02.2012
2137 Cezaevleri ve Sağlık 24.02.2012
2138 Dr. FÜSUN SAYEK VI. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI 24.02.2012
2139 Van'da kamu sağlık kurumlarının hasar tespitleri 4 aydır tamamlanamadı 23.02.2012
2140 Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'dan: Hekime değil idareye dava açın 23.02.2012
2141 Yabancı hekim; kimin için? 22.02.2012
2142 TTB Heyeti Diyarbakır'da toplu mezarda incelemelerde bulundu 21.02.2012
2143 TTB DİLOVASI RAPORU'NUN KOCAELİ HALKI İLE PAYLAŞILMASI 20.02.2012
2144 Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin Yürütmesi Durduruldu 17.02.2012
2145 ATO'dan vatandaş memnuniyeti anketi 16.02.2012
2146 Hekimlik alarm veriyor! 16.02.2012
2147 Ayvalık Sağlık Hakkı Meclis toplandı 16.02.2012
2148 Elbirliği ile yaratılan sorun: İcap nöbetleri 16.02.2012
2149 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2011 Kongresi Sonuç Bildirgesi açıklandı 14.02.2012
2150 Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili TTB raporu açıklandı 13.02.2012
2151 KESK, SES ve Tüm Bel Sen yöneticilerine yönelik gözaltılar kınandı 13.02.2012
2152 Tabip Odasına Üye Olalım... 13.02.2012
2153 Adana'da 21 Aralık etkinliğine katılan hekimlere soruşturma açılması kınandı 10.02.2012
2154 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme Toplantısı Yapıldı 10.02.2012
2155 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu kuruldu 09.02.2012
2156 Şef, şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimize... 09.02.2012
2157 GSS'nin sigortası 'atıyor': Sağlıkçılar halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyor! 09.02.2012
2158 GSS'nin sigortası 'atıyor': Sağlıkçılar halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyor! 09.02.2012
2159 SUT'da değişiklik yapan düzenlemenin iki maddesine durdurma 09.02.2012
2160 Mecburi hizmette cezalı süre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi 07.02.2012
2161 Mecburi Hizmet Zirvesi 28-29 Ocak'ta Hatay'da yapıldı 31.01.2012
2162 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na destek sürüyor 30.01.2012
2163 Van Depremi 3. Ay Değerlendirmesi 27.01.2012
2164 Danıştay Antibiyotiğe Dirençli Gen İçeren GDO İthalatının Yürütmesini Durdurdu 26.01.2012
2165 Toplum ve Birey Yararına Hekimlik 26.01.2012
2166 Tabip Odalarımıza Üye Olalım 26.01.2012
2167 Dünya Tabipleri Birliği'nin TTB'ye destek çağrısı BMJ'de... 24.01.2012
2168 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Tozan Alkan'ın 23.01.2012
2169 TTB Toplumsal Barışı Tartışıyor toplantısı yapıldı 22.01.2012
2170 TTB'den Fransa Tabipler Birliği'ne mektup 22.01.2012
2171 Vurgunun adı Kamu-Özel Ortaklığı 20.01.2012
2172 'TTB'yi kapatmayı düşünüyor musunuz?' 19.01.2012
2173 Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde Değişen Ne? 19.01.2012
2174 Mecburi Hizmet Zirvesi 19.01.2012
2175 Bursa'da sağlık kampüsü girişimine yargı engeli 18.01.2012
2176 TTB Tüberküloz Raporu'nu açıkladı 18.01.2012
2177 TTB'den KESK'e ziyaret 18.01.2012
2178 Türk Tabipleri Birliği Toplumsal Barışı Tartışıyor - II 17.01.2012
2179 Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı yapıldı 17.01.2012
2180 CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'den Sağlık Bakanı'na soru önergesi 16.01.2012
2181 Sağlık Bakanı Akdağ'a kamu-özel ortaklığı hakkında soru önergesi 13.01.2012
2182 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na: Ne yaptığınızı biliyoruz! 13.01.2012
2183 Dünya Tabipler Birliği, hekim örgütlerine baskı yapan hükümetleri kınadı 13.01.2012
2184 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 12.01.2012
2185 Sağlık Bakanı'ndan Tüzel'in sorusuna yanıt 10.01.2012
2186 Mecburi Hizmet Zirvesi 10.01.2012
2187 TTB'den vatandaşlara yeni yıl reçetesi 10.01.2012
2188 Mecburi Hizmet Zirvesi 09.01.2012
2189 GSS: Hükümetin vatandaşın cebindeki eli daha da derinlere inecek 06.01.2012
2190 GSS: Hükümetin vatandaşın cebindeki eli daha da derinlere inecek 06.01.2012
2191 21 Aralık ve Sonrası: Yeni Yıla Umutlu Girdik, Yeni Yılda Kendimizden Umutluyuz 04.01.2012
2192 21 Aralık GöREV değerlendirmesi 04.01.2012
2193 Uludere Raporu açıklandı 03.01.2012
2194 CHP 663 Sayılı KHK'yi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü 03.01.2012
2195 Yeni yılda araç olmayalım 31.12.2011
2196 Sözün bittiği yerdeyiz! 30.12.2011
2197 Yeni yıl videosu - 2011 28.12.2011
2198 Isparta-Burdur Tabip Odası'ndan 'Halkla Buluşma Çadırı' 28.12.2011
2199 TTB 663 Sayılı KHK Anayasaya Aykırılık Raporu 28.12.2011
2200 TTB ve SES'den Van Depremi'nin ikinci ay değerlendirmesi 28.12.2011
2201 TUS'ta yabancı dil 27.12.2011
2202 TTB'den Van Valiliği'ne yazı 27.12.2011
2203 DEÜTF Akademik Kurulu'ndan örnek karar 26.12.2011
2204 Hekime öldüresiye saldırı 25.12.2011
2205 2012 yılı işyeri hekimliği asgari ücretleri belli oldu 23.12.2011
2206 2012 katsayı listesi belli oldu 23.12.2011
2207 'Asil'ler Meclis'i KHK'yi oyladı 21.12.2011
2208 21 Aralık'a giderken: Tabip odalarından... 19.12.2011
2209 Etik alanının saygın akademisyenleri Hamzaoğlu olayını değerlendirdi 19.12.2011
2210 21 Aralık'ta GöREV'deyiz... 19.12.2011
2211 Kayseri'de hekimlerle/sağlık çalışanlarıyla buluşma 19.12.2011
2212 Balıkesir'de hekimlerle/sağlık çalışanlarıyla buluşma 16.12.2011
2213 Büyük insanlık, gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan... 16.12.2011
2214 Gaziantep'de hekimlerle buluşma 16.12.2011
2215 21 Aralık'a giderken: Tabip odalarından... 16.12.2011
2216 Atıcı'dan Sağlık Bakanı Akdağ'a soru önergesi 16.12.2011
2217 Hava kirliliğinin öne çıkan sağlık etkileri 16.12.2011
2218 21 Aralık'a giderken: Tabip odalarından... 15.12.2011
2219 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü 14.12.2011
2220 Hadi gel senin zamanın artık... 14.12.2011
2221 Anayasa Mahkemesi zorunlu hizmet süresinin artırılmasını iptal etti 13.12.2011
2222 Aile hekimliğinin 1. yılında 21 bin muayenehane, bütün alanlar ticarethane! 13.12.2011
2223 Kocaeli'de hekimlerle buluşma 12.12.2011
2224 Türk Tabipleri Birliği 61. (Olağanüstü) Kongresi yapıldı 12.12.2011
2225 'Sağlıkta Gündem' Ne Durumdayız, Nereye? 08.12.2011
2226 YÖK Döner Sermaye Yönetmeliği'nde kısmi durdurmaya itiraz 08.12.2011
2227 GöREV etkinliği nedeniyle verilen soruşturma izni kararı kaldırıldı 08.12.2011
2228 İzmir'de hekimlerle buluşma 08.12.2011
2229 Sağlık Bakanlığı'nın tıp fakültelerine el koymasına yürütmeyi durdurma 08.12.2011
2230 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya Uluslararası Tıp Barış Ödülü 07.12.2011
2231 Adana'da hekimlerle buluşma 07.12.2011
2232 TTB'den DSÖ Türkiye ve Avrupa Büroları'na yazı 06.12.2011
2233 Karabük'te hekimlerle buluşma 06.12.2011
2234 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tamamlandı 05.12.2011
2235 Sağlık kuruluşlarının hasar tespit çalışmalarına ilişkin veriler paylaşılsın 05.12.2011
2236 Çadır söküldü! Kabahatliyiz... 04.12.2011
2237 Van'daki hekimler ve sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verin 04.12.2011
2238 Edirne'de hekimlerle buluşma 03.12.2011
2239 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile ilgili eylem süreci 01.12.2011
2240 Eşitlik, özgürlük, adalet ve barış istiyoruz 01.12.2011
2241 21 Aralık'ta başlıyoruz! 01.12.2011
2242 Sayın Başbakan'a Acil Şifalar Dileriz 30.11.2011
2243 Çanakkale'de hekimlerle buluşma 29.11.2011
2244 Susturulmak istenen KESK'in emek ve demokrasi mücadelesidir! 29.11.2011
2245 Sağlık Bakanlığı, hekimlik hafızasını da mı silmeyi amaçlıyor? 29.11.2011
2246 XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sona erdi 26.11.2011
2247 Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı yapıldı 26.11.2011
2248 Van Depremi Birinci Ay Değerlendirmesi 26.11.2011
2249 TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu: Kusura bakmayın; hekimliği, sağlık hakkını, hekimleri paspas yapmanıza izin veremeyiz, vermeyeceğiz! 26.11.2011
2250 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz! 24.11.2011
2251 Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorumluluğu 24.11.2011
2252 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 'Sağlıkta Yıkıma Son Verin' eylemi 22.11.2011
2253 Çapa ve Cerrahpaşa'da G(ö)rev! 22.11.2011
2254 İzmir'de öğretim üyelerinden eylem 21.11.2011
2255 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Oybirliğiyle Karar Verdi: KHK Yok Hükmündedir! 21.11.2011
2256 22 Kasım'da İstanbul'da GöREV'deyiz! 21.11.2011
2257 Sağlık Bakanlığı Kriz Masası ile görüşme 18.11.2011
2258 Van deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ilaca erişimi sağlanmalıdır 18.11.2011
2259 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyor! 17.11.2011
2260 Van-Tabanlı Depremi 25. gün değerlendirmesi 16.11.2011
2261 Sağlık Bakanlığı'nın Binasını Ölçtük... Sonuç: Hizmete Uygun Değildir! 16.11.2011
2262 Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Programı 16.11.2011
2263 Başsağlığı... 15.11.2011
2264 'G(ö)REV'e hazır olun' çağrısı 13.11.2011
2265 Türkiye Hekim Meclisi KHK'yi oyladı 12.11.2011
2266 Toplum ve Hekim ULAKBİM'de 11.11.2011
2267 Türkiye Hekim Meclisi, Sağlıkta KHK Darbesine Karşı Mücadele Gündemiyle Toplanıyor 05.11.2011
2268 Sağlığa Kanun Hükmünde Kararname Darbesi 04.11.2011
2269 Sağlığa Kanun Hükmünde Kararname Darbesi 04.11.2011
2270 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu Van-Erciş deprem bölgesini ziyaret etti 04.11.2011
2271 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun 03.11.2011
2272 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 03.11.2011
2273 Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu beraat etti 02.11.2011
2274 Sağlık Bakanlığı'na eş durumu tayinleri hakkında yazı gönderildi 02.11.2011
2275 2011 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun 02.11.2011
2276 Van-Erciş Depremi 7. Gün Değerlendirmesi 01.11.2011
2277 İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'den katkı/katılım payları ile ilgili soru önergesi 31.10.2011
2278 TTB Tıp Fakülteleri Meclisi: Üniversite hastaneleri üniversitelerindir 31.10.2011
2279 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 3 Kasım'da 31.10.2011
2280 Afet bölgesindeki vatandaşları hem deprem, hem SGK vurdu 28.10.2011
2281 Van-Tabanlı Depremi Üçüncü Gün Değerlendirmesi 27.10.2011
2282 2011 Sonbahar TUS'ta hatalı soru inceleme sonuçları ÖSYM'ye iletildi 27.10.2011
2283 TND deprem bölgesindeki nefrolojik gelişmeleri değerlendirdi 26.10.2011
2284 Van Tabanlı Depreminin 2. Gün Değerlendirmesi 25.10.2011
2285 Dr. Bahar Tekin davasında sevindirici gelişme 25.10.2011
2286 Van-Tabanlı Depremi Birinci Gün Hızlı Değerlendirme Raporu 24.10.2011
2287 Sağlık Bakanlığı Kriz Masası ile görüşme 24.10.2011
2288 TTB Heyeti Erciş'e ulaştı 23.10.2011
2289 Van'daki depremle ilgili olarak meslektaşlarımıza duyuru 23.10.2011
2290 Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim ve İnsanın Sorumluluğu 21.10.2011
2291 I. Ulusal İntörn Kurultayı 20.10.2011
2292 Dr. Füsun Sayek V. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 20.10.2011
2293 TTB-UDEK XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 20.10.2011
2294 Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Diyarbakır'da Buluşuyor 19.10.2011
2295 Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Diyarbakır'da Buluşuyor 19.10.2011
2296 Artık Yeter! 19.10.2011
2297 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı III. Ulusal Kongresi 18-20 Kasım'da 19.10.2011
2298 Mersin Milletvekili Atıcı, sağlık alanında şiddetle ilgili Meclis Araştırma Önergesi sundu 19.10.2011
2299 Güncel Hukuk - Ziynet Özçelik ile Çarşamba 19.00'da 18.10.2011
2300 Tam gün çalışan öğretim üyeleri sorunlarıyla ilgilenecek makam arıyor! 18.10.2011
2301 TTB Heyeti Adalet Bakanı Ergin ile görüştü 13.10.2011
2302 Mecburi Hizmet Zirvesi 12.10.2011
2303 TTB, Sağlık Bakanı Akdağ'ı, Dr. Bahar Tekin'in 25 Ekim'deki duruşmasına davet etti 12.10.2011
2304 Dr. Bahar Tekin'e destek 11.10.2011
2305 Sağlıkta parmak hesabı olmaz 11.10.2011
2306 Kadın Doktor Kaymakam Dövmüş! 11.10.2011
2307 TTB GYK toplandı 10.10.2011
2308 'Sokak Meclisi' Ankara'da toplandı 08.10.2011
2309 8 Ekim'de Ankara'dayız! 06.10.2011
2310 8 Ekim mitingi öncesi TBMM'ye çağrı 04.10.2011
2311 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı yapıldı 04.10.2011
2312 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı sona erdi 02.10.2011
2313 Hastalarımız kalsın, gitmesi gerekenler gitsin! 30.09.2011
2314 Özelde çalışma kuralları yine değiştirildi 28.09.2011
2315 Hekimlere soruşturmaya tepki 28.09.2011
2316 Ankara-Etlik Kamu Özel Ortaklığı ihalesinin iptali istendi 23.09.2011
2317 Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'daki patlamada üç yurttaşımız hayatını yitirdi 22.09.2011
2318 Yaşam Hakkını Ortadan Kaldıran Vahşet Örneği: 5 Tutuklunun Yanarak Can Vermesi 20.09.2011
2319 İnsanca Yaşamı Savunuyor, Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz! 20.09.2011
2320 Kanunsuzluğa, Hukuksuzluğa, Keyfiliğe Son 17.09.2011
2321 'Ameliyat durdu, hastalar perişan!' 16.09.2011
2322 TTB Merkez Konseyi'nin 31.08.2011 tarihli basın açıklamasına Dr. İrfan Yalçınkaya'nın yanıtı... 16.09.2011
2323 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu davasında skandal 15.09.2011
2324 Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı, İstanbul Tabip Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşti 14.09.2011
2325 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Soruşturuluyor,Yargılanmak ve Susturulmak İsteniyor 14.09.2011
2326 12 EYLÜL AKP İLE SÜRÜYOR!.. 13.09.2011
2327 Güney illeri tabip odaları -GİTOP- bölge toplantısı 12.09.2011
2328 Biber gazı kullanımına son verilmelidir 09.09.2011
2329 Asistan Hekim Kurultayı - 2011 07.09.2011
2330 650 Sayılı KHK hakkında CHP'ye iletilen yazı 05.09.2011
2331 650 Sayılı KHK - Yapılacaklar 05.09.2011
2332 İmamın Başhekimi(!) 31.08.2011
2333 Savaş değil barış; artık kimse ölmesin! 30.08.2011
2334 'Tam Gün' mü? Ulus ötesi işbirliğine ucuz işgücü mü? 29.08.2011
2335 Tam gün' ile ilgili KHK hakkında bilgilendirme metni 27.08.2011
2336 TTB'den Suriye'li hekimlere destek mesajı 27.08.2011
2337 Hükümet tam gün kölelik düzenlemesini bu kez KHK olarak getirdi 26.08.2011
2338 Adana Balcalı Hastanesi işçilerinin yanındayız 25.08.2011
2339 Teğet budur! 25.08.2011
2340 Ustalık dönemi belgesi ve devlet ciddiyeti örneği! 25.08.2011
2341 Aile hekimlerine acilde nöbet! 24.08.2011
2342 Türkiye 'Toplu Mezar'lar gerçeği ile yüzleşmelidir 23.08.2011
2343 ÖSYM'den TUS açıklaması 18.08.2011
2344 Cinsiyetçilikten kadın cinayetlerine giden yol 12.08.2011
2345 TUS'ta hukuk skandalı 11.08.2011
2346 Hukuka aykırı TUS kurallarına karşı dava açıldı 11.08.2011
2347 TUS'ta puan kesintisi haksızlığı ve yabancı kontenjanlarda artış 10.08.2011
2348 Sağlık Bakanlığı 'hekimlerin serbest meslek hakkını' engellemeye devam ediyor 04.08.2011
2349 Bölge İdare Mahkemesi skandalı durduran kararı kaldırdı! 04.08.2011
2350 Muayenehane yönetmeliğinde değişen ne? 03.08.2011
2351 Okul kantinlerinde yasaklanan bazı gıda türleri üzerine... 03.08.2011
2352 Muayenehanelerin Yönetmeliğe Uyumu 01.08.2011
2353 Ağır metale maruz kalan işçileri ve Kütahya halkını korumak devletin görevidir 29.07.2011
2354 Muayenehanesi olan hekime haksız uygulamaya İdare Mahkemesi'nden durdurma 29.07.2011
2355 Meslek örgütü ve sendika başkanlarına Diyarbakır'da engelleme 28.07.2011
2356 Sigorta poliçeleri hakkında bilgilendirme 28.07.2011
2357 Sağlık Bakanlığı serbest çalışmaya ilişkin açıklama yapmalı 27.07.2011
2358 Muayenehanesi olan hekimler SGK'li hasta bakabilir 27.07.2011
2359 Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu'nun davası 2 Kasım'a ertelendi 27.07.2011
2360 Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu'nun yanındayız 25.07.2011
2361 Noter tasdikli akademik skandala yargıdan durdurma 25.07.2011
2362 Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu'nun yanındayız 25.07.2011
2363 7 Nisan Yönetmeliği'nde bir yürütmeyi durdurma kararı daha... 22.07.2011
2364 Mesai dışında çalışan öğretim üyelerine ek ödeme kesintisi durduruldu 21.07.2011
2365 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Değişiklik 19.07.2011
2366 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı 18.07.2011
2367 Şiddet ve silahtan başka yol bilmeyenlere yazıklar olsun, hepimizin başı sağolsun 15.07.2011
2368 İşyeri hekimliği yönetmeliklerine ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 14.07.2011
2369 TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu üyeleri belli oldu 14.07.2011
2370 CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den TTB'ye ziyaret 14.07.2011
2371 CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ten TTB'ye ziyaret 14.07.2011
2372 Öğretim üyelerine özelde çalışma sınırlaması hukuka aykırı bulundu 14.07.2011
2373 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Seçici Kurulu belirlendi 13.07.2011
2374 TTB'de hekim milletvekilleriyle 'ilk sohbet' 12.07.2011
2375 Danıştay 7 Nisan Yönetmeliği'ni durdurdu 12.07.2011
2376 Acılarımıza yeni acılar eklenmesin! 12.07.2011
2377 İşyeri hekimliği yönetmeliklerinde kısmen yürütmenin durdurulması kararı verildi 11.07.2011
2378 TTB Olağan 60. Büyük Kongresi 07.07.2011
2379 'İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği' Paneli 07.07.2011
2380 TTB'den Halkevleri'ne ziyaret 06.07.2011
2381 Suriye Hekim Sendikası'na TTB'den dayanışma mesajı 06.07.2011
2382 TTB ODSH Kolu Hatay Raporu... 06.07.2011
2383 TTB 60. Büyük Kongresi Çalışma Raporu Sunumu 05.07.2011
2384 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun 60. Büyük Kongre Açılış Konuşması 05.07.2011
2385 TTB 60. Büyük Kongresi Açılış Konuşması 05.07.2011
2386 Madımak anmasına yapılan gaz bombalı saldırıyı kınıyoruz 05.07.2011
2387 İşyeri hekimlğinin engellenmesine karşı dava dilekçesi örneği 05.07.2011
2388 TTB 60. Büyük Kongresi gerçekleştirildi 05.07.2011
2389 Behçet Aysan Şiir Ödülü için son başvuru 14 Ekim 04.07.2011
2390 Asistan Hekim Tutum Anketi - 2011 28.06.2011
2391 Hatay'da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Kursu 28.06.2011
2392 İlk duruşmada beraat 27.06.2011
2393 Serbest çalışma hakkı engellenemez 26.06.2011
2394 Kamuda çalışanların işyeri hekimliği yapmalarının engellenmesine karşı dava açıldı 25.06.2011
2395 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi 24.06.2011
2396 Seçim bitti (mi?) 23.06.2011
2397 Serbest Çalışma Hakkı 23.06.2011
2398 27 Haziran 2011 saat10.20'de Adana Adliyesi'ndeyiz! 20.06.2011
2399 Diyarbakır Alman Hastanesi'nde işten çıkarılan hekimlere destek 20.06.2011
2400 Serbest meslek hakkı elimizden alınıyor 20.06.2011
2401 Ne yazık ki korkulan oldu! 15.06.2011
2402 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 09.06.2011
2403 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu araştırma raporunu açıkladı 08.06.2011
2404 Hopa Olayları İnceleme Heyeti Ön Raporu 08.06.2011
2405 7 Nisan Ayakta Teşhis Yönetmelik Değişikliklerinin iptali istendi 07.06.2011
2406 Hekimler muayenehane açma hakkı için alanlardaydı 06.06.2011
2407 Aile hekimleri kimsenin seçim malzemesi değildir 02.06.2011
2408 Tekel direnişi davasına ortak çağrı 01.06.2011
2409 Polis şiddetine ve gözaltılara tepki 01.06.2011
2410 Sözümüz söz bizim; sözümüzün arkasındayız! 01.06.2011
2411 Halka silah kullanmaya son verin 01.06.2011
2412 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu onurumuzdur 31.05.2011
2413 EHEC nedir? Ne yapar? 31.05.2011
2414 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'na destek sürüyor, büyüyor 30.05.2011
2415 Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu yapıldı 27.05.2011
2416 Hekime hakarete hapis cezası 27.05.2011
2417 Onur'umuzu savunuyoruz 26.05.2011
2418 Sağlıkta Hayaller / Yalanlar ve Gerçekler 26.05.2011
2419 Mesai sonrası çalışan öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaması hakkında dava 25.05.2011
2420 Mesai sonrası çalışanlara ek ödeme verilmemesine karşı iptal davası açıldı 25.05.2011
2421 Bağımsız mesleki faaliyetin hedef alındığının farkındayız 25.05.2011
2422 Yine hekime şiddet 25.05.2011
2423 Sağlıklı Seçim, Seçimlerde Sağlık 24.05.2011
2424 Onur'umuzu savunuyoruz, savunacağız... 23.05.2011
2425 Balcalı'da sağlık çalışanlarının grevi sona erdi 23.05.2011
2426 Eski TTB MK üyesi Sevinç Özgüner anıldı 23.05.2011
2427 Balcalı'da eyleme devam kararı 20.05.2011
2428 Gümüşköy madeni derhal kapatılmalıdır 20.05.2011
2429 Diyarbakır Kocaköy'de hekime darp eden kaymakam hala görevde! (mi?) 18.05.2011
2430 Dr. Mehmet Çoban'a destek 17.05.2011
2431 Bakan Bey biz körüz, ya siz? 17.05.2011
2432 TTB Heyeti'nin Kütahya Raporu açıklandı 17.05.2011
2433 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında yürütülen soruşturma kaygı verici 16.05.2011
2434 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı 13.05.2011
2435 TTB ve TMMOB temsilcilerinden oluşan heyet Kütahya'da 13.05.2011
2436 Haydarpaşa Numune'de asistanlar 'eğitimde'ydi 12.05.2011
2437 Haydarpaşa Numune'de asistan hekim eylemi 11.05.2011
2438 Kütahya Gümüşköy'deki siyanür riski ciddi boyutlarda 10.05.2011
2439 Küba'ya tıp gezisi 10.05.2011
2440 İşyeri Hekimlerine Duyuru 04.05.2011
2441 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz, Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 03.05.2011
2442 3 Mayıs 2011 tarihli basın açıklaması 02.05.2011
2443 Sağlık Bakanlığı'nın Çalışma İzni ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma 02.05.2011
2444 Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süresi bir ay uzatıldı 02.05.2011
2445 Anayasa Mahkemesi, YÖK'nun Geçici Görevlendirme Yetkisini Anayasa Aykırı Buldu 02.05.2011
2446 Cumhurbaşkanı'na mektup 30.04.2011
2447 'GöREV Yapan Sağlık Çalışanlarının Yanındayız' açıklaması 30.04.2011
2448 1 MAYIS 29.04.2011
2449 VI. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 28.04.2011
2450 Sigorta poliçelerinin geliştirilmesi için danışmanlık anlaşması yapıldı 28.04.2011
2451 TTB Heyeti, doktor ölümlerini incelemek üzere Erzurum'daydı 27.04.2011
2452 Hekime şiddet uygulayan kaymakam protesto edildi 27.04.2011
2453 Tıp fakültelerinde performansa dayalı ek ödemenin iptali için dava açıldı. 26.04.2011
2454 Tıp Fakültelerinde 'zoraki işbirliği'nin iptali istendi. 26.04.2011
2455 İçişleri Bakanı ile görüşme 26.04.2011
2456 19-20 Nisan GöREVDEYİZ Fotoğrafları 26.04.2011
2457 Durum acil, çok acil! 26.04.2011
2458 Hekime yönelik şiddette son nokta 'Kaymakam Şiddeti' 26.04.2011
2459 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi - 2011 25.04.2011
2460 Meslektaşlarımızın dikkatine... 25.04.2011
2461 İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ 25.04.2011
2462 TTB Başkanı Sağlık Bakanı ile 'müfettiş aramalarını' telefonla görüştü 25.04.2011
2463 Bakan(lık) sahada! 25.04.2011
2464 Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler... 25.04.2011
2465 Böyle GöREV görülmedi! 20.04.2011
2466 Tüm Türkiye'de GöREVDEYİZ! 19.04.2011
2467 Fırat Üniversitesi asistanları iş bırakmaya hazırlanıyor 18.04.2011
2468 GöREVDEYİZ! 18.04.2011
2469 Ordu Tabip Odası: 19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ! 18.04.2011
2470 İş bırakma eylemi meslek ahlakına uygundur! 18.04.2011
2471 19-20 Nisan'da hep birlikte 15.04.2011
2472 19-20 Nisan'da hep birlikte 15.04.2011
2473 İsrailli hekimler grevde... 15.04.2011
2474 5. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 15.04.2011
2475 19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ (Röportaj) 15.04.2011
2476 19-20 Nisan GöREV etkinliği yasal mı? 14.04.2011
2477 Hekimlikte 'otomatik denklik' durduruldu 14.04.2011
2478 Tam Gün'le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi 13.04.2011
2479 Ege Tıp asistanlarından uyarı açıklaması 12.04.2011
2480 Trakya Tıp'da asistan hekimler iş bıraktı 12.04.2011
2481 19-20 Nisan grevi için sendikalar ve meslek örgütlerinden destek talebi 11.04.2011
2482 MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle görüşme 11.04.2011
2483 GöREV geliyorum diyor... (Doktor Ne Demek?) 11.04.2011
2484 TTB MK Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 08.04.2011
2485 Nedir bu kadar gizli olan? 08.04.2011
2486 BDP yöneticileriyle görüşme 08.04.2011
2487 19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ 07.04.2011
2488 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı 07.04.2011
2489 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı 07.04.2011
2490 Verem kayıt dışına çıktı 07.04.2011
2491 Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı sınırlaması kalktı 07.04.2011
2492 19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ 07.04.2011
2493 6 Nisan 2011 Basın Açıklaması 07.04.2011
2494 Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı 07.04.2011
2495 13 Mart Mitingi'ne katılan hekim görevden alındı 06.04.2011
2496 9 Eylül'de asistanlar: 19 Nisan'da genel grevde buluşuyoruz! 06.04.2011
2497 Sağlıkçılar 19-20 Nisan'da sağlık hizmeti sunamayacak 06.04.2011
2498 9 Eylül Üniversitesi'nden mesajımızdır: 05.04.2011
2499 Kişisel sağlık kayıtlarının bildirimi ve sağlık personeli yönünden yürütmeyi durdurma 05.04.2011
2500 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki asistan hekimlerin grevi sürüyor 05.04.2011
2501 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme 05.04.2011
2502 TTB Merkez Konseyi ile Sağlık Bakanı görüşmesi Cuma'ya kaldı 05.04.2011
2503 TTB'den odalara aidat ve birlik payı ödemeleri hakkında yazı 04.04.2011
2504 Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu 01.04.2011
2505 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistanlar iş bıraktı 01.04.2011
2506 TİHV'in Acil Destek Birimi Projesi Nisan'da yaşama geçiyor 31.03.2011
2507 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi 31.03.2011
2508 Güvencesiz Çalışmaya Son Mitingi 3 Nisan'da, Ankara'da 31.03.2011
2509 Güvencesiz Çalışmaya Son Mitingi 3 Nisan'da, Ankara'da 31.03.2011
2510 Hazırlıklar Başlıyor! 30.03.2011
2511 1 milyon yürek Taksim'de atacak 30.03.2011
2512 Bu Kaçıncı Torba Yasa? 29.03.2011
2513 Nükleer enerji kader değildir 23.03.2011
2514 BMJ editörüne yanıt 22.03.2011
2515 İşyeri hekimliği eğitimleri hakkında duyuru 21.03.2011
2516 Türk Tabipleri Birliği üyelerine akaryakıt alımında %2,5 indirim 19.03.2011
2517 SUSMAYACAĞIZ! 18.03.2011
2518 SUSMAYACAĞIZ! 17.03.2011
2519 Tıp Haftası'nda hekimlere şiddet 17.03.2011
2520 'Tam gün' uygulama işlemleri 17.03.2011
2521 TTB'den 13 Mart 'Çok Ses Tek Yürek' mitingi değerlendirmesi 16.03.2011
2522 Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu 16.03.2011
2523 Onbinlerce sağlıkçı 'Çok Ses Tek Yürek' oldu 13.03.2011
2524 TTB Merkez Konseyi Başkanı'ndan Bahreyn Sağlık Bakanı'na mektup 12.03.2011
2525 Dr. Bülent Öcal'a bıçaklı saldırı 12.03.2011
2526 Sağlık örgütlerinin temsilcileri Ankaralılar'ı 13 Mart Mitingi'ne davet etti 12.03.2011
2527 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun 13 Mart açıklaması tabip.tv'de 12.03.2011
2528 'Tam Gün' zorlamasına karşı hekimler ne yapabilir? 11.03.2011
2529 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun 13 Mart mesajı 11.03.2011
2530 13 Mart billboardları Ankara sokaklarını süslüyor 10.03.2011
2531 Sağlık Bakanlığı'ndan 'Tam Gün' Genelgesi 10.03.2011
2532 2010 Behçet Aysan Şiir Ödülü sahibini buldu 08.03.2011
2533 8 Mart 08.03.2011
2534 STED Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi 07.03.2011
2535 'Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Sempozyumu' yapıldı 07.03.2011
2536 TTB ve TMMOB'dan Çalışma Bakanı'na yanıt 07.03.2011
2537 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni bu akşam 07.03.2011
2538 8 Mart 07.03.2011
2539 DİDDK 'Tam Gün' hakkında gerekçeli kararını açıkladı 04.03.2011
2540 Gazetecilere 'Ergenekon' Baskınını Şiddetle Kınıyoruz! 04.03.2011
2541 Tıp fakültesi öğretim üyelerinin dikkatine... 03.03.2011
2542 'Bir reçetede kaç kalem ilaç yazılır?' 03.03.2011
2543 TTB'den 'Toplumsal Varoluş Mitingi'ne destek 03.03.2011
2544 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nden TTB'ye mektup 02.03.2011
2545 STED Fotoğraf Yarışması 02.03.2011
2546 13 Mart Mitingi, 'Sözlerimi Geri Alamam' klibinin gösterimiyle duyuruldu 02.03.2011
2547 Çok Ses Tek Yürek 'Sözlerimi Geri Alamam' 02.03.2011
2548 Yorumsuz! 01.03.2011
2549 'Sözlerimi Geri Alamam' klibi yayında 01.03.2011
2550 Diyarbakır'da sağlıkçılar 'Çok Ses Tek Yürek' 01.03.2011
2551 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni-2011 01.03.2011
2552 'Enerji' adına yaşananlar sağlıkta yaşadıklarımıza benziyor mu? 28.02.2011
2553 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na özel sağlık kuruluşları yönetmelikleri ile ilgili yazı 28.02.2011
2554 Kızamık vakaları üzerine değerlendirme 26.02.2011
2555 Sağlık çalışanlarının sağlığı için birlikte mücadele ediyoruz 26.02.2011
2556 Türk Eczacıları Birliği'nden Prokarbazin ile ilgili açıklama 26.02.2011
2557 Ankara'daki tıp fakültelerinde asistan hekimler iş bıraktı 25.02.2011
2558 Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu BİZ değiliz! 25.02.2011
2559 Medicana kârda, hekimler zorda, sağlığımız tehlikede 24.02.2011
2560 27 Şubat'ta Diyarbakır'da çok ses, tek yürek olmaya 24.02.2011
2561 Adana'da asistan hekimler 'artık yeter' diye haykırdı 23.02.2011
2562 Tıp fakültesi öğretim üyelerinden Mersin'de performans protestosu 22.02.2011
2563 Tıp fakültesi öğretim üyeleri Antalya'da eylemdeydi 22.02.2011
2564 Çok Ses Tek Yürek 13 Mart Ankara Mitingi 22.02.2011
2565 Bahreyn Tabipler Birliği ve Bahreyn Diş Hekimleri Birliği'nden açıklama 22.02.2011
2566 Üniversiteme, öğrencime, hastama sahip çıkıyorum! 22.02.2011
2567 Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri - 5 21.02.2011
2568 Ordu Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Dr. Atilla Öztürk'e saldırı 21.02.2011
2569 Türkiye, büyük çaplı bir 'toplu mezarlar' gerçekliği ile yüz yüzedir 21.02.2011
2570 YÖK'ten Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Yönetmeliği 21.02.2011
2571 YÖK ve Sağlık Bakanlığı'ndan 'tam gün' yönetmelikleri 20.02.2011
2572 'Çok ses, tek yürek' klibi ulusal televizyonlarda geniş yer buldu 19.02.2011
2573 İlaçta Yine Karaborsa: Bu Kez İlacın Adı Prokarbazin 19.02.2011
2574 Tecavüz suçunun önlenmesi için çözüm; erkek egemenliğinin ortadan kaldırılmasıdır 18.02.2011
2575 TUS Yabancı Dil Sınavı'nda değişiklik yapıldı 16.02.2011
2576 Doktorları serbest bırakın 16.02.2011
2577 Çok Ses Tek Yürek Türkü Söyleyerek 15.02.2011
2578 Gazeteci Yalçın Doğan 'Çok Ses Tek Yürek' çalışmasını köşesine taşıdı 15.02.2011
2579 Ege Bölge Tabip Odaları toplandı 15.02.2011
2580 Muayenehane, Laboratuvar ve Müesseselerle İlgili Güncel Sorular ve Yanıtlar 15.02.2011
2581 Asistan hekimler İzmir ve İstanbul'da eylem yaptılar 14.02.2011
2582 Sağlıkta Yaşanan Sorunların Sorumlusu BİZ Değiliz 14.02.2011
2583 TRT Genel Müdürü özür dilemelidir 14.02.2011
2584 TTB Başkanı JFK Hastanesindeki hekimlerle ilgili olarak Yunanistan Tabipleri Birliği'ne mektup yazdı 12.02.2011
2585 Aile hekimlerinin sözleşme koşullarını düzenleyen yönetmeliğe dava açıldı 11.02.2011
2586 Sağlık Bakanı'nı Öğretim Üyelerinden Özür Dilemeye Davet Ediyoruz 11.02.2011
2587 26 Ocak tarihli TSM yönergesindeki değişikliklere durdurma 10.02.2011
2588 SUT'ta pratisyen hekimlere reçete sınırlaması getiren hükümlere durdurma 10.02.2011
2589 Çok ses, tek yürek! 09.02.2011
2590 Direnişteki Adana Numune işçilerine ziyaret 08.02.2011
2591 Şafak ve Marfin İnvest Group ortaklığındaki hastanelerde çalışan hekimler aylardır maaşlarını alamıyor 07.02.2011
2592 Muayenehanelerin fiziki koşullarına ilişkin 3 Ağustos tarihli yönetmelik değişikliklerinin yürütmesi durduruldu 07.02.2011
2593 İstanbul'da hekimler '13 Mart Mitingi'nde Ankara'dayız' sözü verdiler 07.02.2011
2594 OSTİM'deki patlamalar kaza değil, iş cinayetidir 05.02.2011
2595 Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da hekimlerle buluşma 05.02.2011
2596 TTB Heyeti OSTİM'de incelemelerde bulundu 04.02.2011
2597 6 Ocak tarihli yönetmelik değişikliklerinin iptali istendi 04.02.2011
2598 14 Ocak tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliklerinin iptali istendi 04.02.2011
2599 AKP iktidarının şiddetine, polis devleti girişimlerine teslim olmayacağız! 04.02.2011
2600 TTB Hukuk Büroları Toplantısı yapıldı 02.02.2011
2601 Reklam Kurulu 2010 yılı kararları 01.02.2011
2602 Van'da sağlık emekçileri ile buluşma 31.01.2011
2603 Tıp fakülteleri öğretim üyelerinden performans protestosu 31.01.2011
2604 Özel Sağlık Alanı 31.01.2011
2605 Öğretim üyeleri pazartesi 'GöREV'de! 28.01.2011
2606 'Torba Yasa'ya karşı 3 Şubat'ta hep birlikteyiz! 27.01.2011
2607 İşyeri Hekimliği Sertifikalarının tescili gerekli değil 27.01.2011
2608 'Birlikte kullanım ve işbirliği' yönetmelik taslağı hakkında bilgi notu 27.01.2011
2609 TTB'den özlük hakları, çalışma koşulları ve ücretleri düzenleyen yasa taslağı 26.01.2011
2610 TTB ve TMMOB Çalışma Bakanı Dinçer ile görüştü 26.01.2011
2611 TTB GYK toplandı: 'Şimdi eylem zamanı!' 24.01.2011
2612 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 21.01.2011
2613 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 21.01.2011
2614 SGK'ye 'diyabetli hastaların tedavisini aksatan kurum' ödülü verilmeli 20.01.2011
2615 TİHV'den hekimler için 'Acil Destek Birimi' 19.01.2011
2616 Balıkesir'de hekimlerle buluşma 18.01.2011
2617 İşyeri hekimliği sertifikaları hakkında... 18.01.2011
2618 Afyonkarahisar'da hekimlerle buluşma 18.01.2011
2619 Güneydoğu Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 18.01.2011
2620 TSM Yönergesi'ne durdurma kararı 17.01.2011
2621 Cep telefonlarının sağlık üzerindeki etkileri 17.01.2011
2622 TTB Heyeti YÖK Başkanı ile görüştü 17.01.2011
2623 Bursa'da 'Üniversite Hastaneleri'nin Geleceği' toplantısı 17.01.2011
2624 Isparta-Burdur'da hekimlerle buluşma 17.01.2011
2625 'Tabip odası onayı' aramayan Çalışma Bakanlığı'na dava... 14.01.2011
2626 Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı'na ilişkin açıklama 14.01.2011
2627 Kayseri'de hekimlerle buluşma 14.01.2011
2628 'Tam gün'de son durum! 13.01.2011
2629 Sağlık hizmetlerinde piyasalaştırma değil, kamucu, eşitlikçi sosyalleştirme 12.01.2011
2630 Dr. Sadık Çayan'ın yanındayız 12.01.2011
2631 TTB'den 'nöbet' broşürü 10.01.2011
2632 Uzmanlık Dernekleri'nin temsilcileri TTB'de biraraya geldi 10.01.2011
2633 Tıp fakültelerinde 'performans' uygulaması kabul edilemez! 10.01.2011
2634 Özel sağlık kuruluşlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik 06.01.2011
2635 Hekimlerin askerlik süresi 06.01.2011
2636 ÖSYM'den TUS yanıtı 06.01.2011
2637 Denklik Yönetmeliği'ne dava açıldı 06.01.2011
2638 'Tüm yurttaşlar için A sınıfı sağlık hakkı istiyoruz' 05.01.2011
2639 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu 05.01.2011
2640 TTB, okullarda uygulanacak aşılama programları hakkında MEB'e yazı gönderdi 05.01.2011
2641 Üniversitelerimize sahip çıkıyoruz! 04.01.2011
2642 İşyeri Hekimliği Sertifikalarının tescili 31.12.2010
2643 'Yeni Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği Yayınlandı 31.12.2010
2644 Tam Süre Çalışmak İstiyoruz 30.12.2010
2645 TTB Torba Yasa ile ilgili çalışmaları yakından izliyor 30.12.2010
2646 'Torba Yasa'ya karşı TBMM'ye yürüyüş 30.12.2010
2647 Yeni Yıl Mesajı 30.12.2010
2648 Mücadele Kampanyası 30.12.2010
2649 Hekimin Öncelikli Görevi 30.12.2010
2650 Gelecek Kaygısı Yaşamadan İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmetl 30.12.2010
2651 Türkiye Ortaçağ Ülkesi, Hekimler de Köle Değildir 29.12.2010
2652 İşyeri hekimliği yönetmeliklerine karşı dava açıldı 29.12.2010
2653 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar 28.12.2010
2654 Bakanlık üniversiteleri de 'torba'ya koyuyor 28.12.2010
2655 'Kunta Kinte değiliz!' 28.12.2010
2656 TTB-PHK toplandı 28.12.2010
2657 Asgari ücret toplantısı 28.12.2010
2658 Tabip odalarımızın dikkatine... 27.12.2010
2659 Özelde çalışan hekimler 'ücret gaspına son' dedi 27.12.2010
2660 Yeni yıl animasyonu 24.12.2010
2661 2011 katsayı listesi ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri açıklandı 24.12.2010
2662 ÖSYM Başkanı ile görüşme 24.12.2010
2663 'Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşümesi' basın açıklaması - 17 Aralık 2010 24.12.2010
2664 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlerin çalışma biçimleri 23.12.2010
2665 Ağrı Doğubeyazıt'ta sağlık emekçileriyle buluşma... 23.12.2010
2666 Radikal Gazetesi'nde yayımlanan haber üzerine... 22.12.2010
2667 Çanlar Tıp Fakülteleri İçin Çalıyor! 22.12.2010
2668 Kot kumlama işçilerine ziyaret 21.12.2010
2669 İyi Sağlık Hizmeti 21.12.2010
2670 Talep Ediyoruz 21.12.2010
2671 Tıp Fakültelerimize Sahip Çıkıyor Tale Ediyoruz! 21.12.2010
2672 Toplumsal belleğimizin özrü dilenmeyen, acısı paylaşılmayan, sorumluları bulunmayan ve cezalandırılmayan utancı! 20.12.2010
2673 Siyasi partilerle görüşmeler... 20.12.2010
2674 Tabip odaları yöneticileri polisin engellemesine karşın TBMM'ye yürüdü 17.12.2010
2675 Bu yönetmelikler yine olmamış, siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz! 16.12.2010
2676 Burdur'da sürülen hekime destek 15.12.2010
2677 Üniversiteye, öğrencilere yönelik saldırılara ve demagojiye itiraz ediyoruz 15.12.2010
2678 TSM Yönerge değişikliği yargıya taşındı 14.12.2010
2679 Muğla'da 'Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu' 14.12.2010
2680 'Tam gün' torbası II (!) 13.12.2010
2681 Bu yönetmelikler yine olmamış! 13.12.2010
2682 Muğla'da 'Aile Hekimliği Masal' Mitingi 13.12.2010
2683 TUEK 10-12 Aralık'ta İstanbul'da yapıldı 13.12.2010
2684 'Sağlık ve Adalet Bakanları Üçlü Protokol'den imzalarını çeksinler' 13.12.2010
2685 Ordu'da hekimlerle buluşma 10.12.2010
2686 TMMOB ve TTB Üniversite Öğrencilerinin Yanındadır 10.12.2010
2687 Korkulan demokrasi ve hak talebinin yaygınlaşmasıdır 09.12.2010
2688 Aydın'da hekimlerle buluşma 09.12.2010
2689 Trabzon'da hekimlerle buluşma 08.12.2010
2690 TTB Merkez Konseyi Başkanı Bilaloğlu Rize'de hekimlerle buluştu 08.12.2010
2691 Sağlık raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi 08.12.2010
2692 Prof. Dr. Ahmet Yılmaz'a destek 08.12.2010
2693 'Tam gün' konusunda yeni bir baskı uygulaması mı? 07.12.2010
2694 Mecburi Hizmet ile İlgili Sorular ve Yanıtları 06.12.2010
2695 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı yapıldı 06.12.2010
2696 İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı Ankara'da yapıldı 06.12.2010
2697 Ege Tabip Odaları Toplantısı Denizli'de yapıldı 06.12.2010
2698 TTB ve ATO Anayasa Mahkemesi'nin 'tam gün' gerekçeli kararını değerlendirdi 06.12.2010
2699 Büyük İhale! Tıp Fakülteleri Satışta? 04.12.2010
2700 'Ne Olacak Bu Üniversite Hastanelerinin Hali?' 03.12.2010
2701 Sağlıkta Dönüşüm Gözlerimizi Kör Ediyor! 03.12.2010
2702 Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı 02.12.2010
2703 'Yabancı doktora değil ama yerli Sağlık Bakanı'na ihtiyaç var' 02.12.2010
2704 Hekimlere, İşyeri Hekimlerine ve Kamuoyuna Duyuru! 01.12.2010
2705 Büyük İhale! Tıp Fakülteleri Satışta... 01.12.2010
2706 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin bazı hükümlerine iptal istemi 30.11.2010
2707 Asistan hekimler kesintisiz 33 saat çalışıyor! 30.11.2010
2708 EMEK SÜREÇLERİNİN TAŞERONLAŞTIRILMASI / İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ 30.11.2010
2709 'Emek Süreçlerinin Taşeronlaştırılması' Sempozyumu 29.11.2010
2710 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yayımlanan yönetmelikler üzerine... 29.11.2010
2711 Suyun ticarileştirilmesine hayır! 26.11.2010
2712 Hekimlerin askerlik görevi mesleklerinin icrası olarak sayılmalı 26.11.2010
2713 Kadına Yönelik Şiddete ve Kadın Cinayetlerine Hayır! 24.11.2010
2714 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları'na ilişkin düzenleme yargıya taşındı 24.11.2010
2715 TTB 'sniper' ise Bakanlık 'terminator' 22.11.2010
2716 XVI. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 22.11.2010
2717 Ağrı Patnos'ta hekime saldırı, basın açıklamasına engelleme 12.11.2010
2718 Hekime yönelik şiddete seyirci kalmayacağız! 12.11.2010
2719 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 27-31 Ekim'de yapıldı 12.11.2010
2720 Sabah akşam şiddet! 12.11.2010
2721 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 11.11.2010
2722 Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri - 4 11.11.2010
2723 İstanbul'da sorunlarla başlayan aile hekimliğine fiili erteleme 11.11.2010
2724 KİS Sorunlarının Önlenmesi İleri Eğitimi 09.11.2010
2725 TTB Halk Sağlığı Kolu toplandı 08.11.2010
2726 TTB UDEK Ara Genel Kurulu yapıldı 08.11.2010
2727 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 04.11.2010
2728 'Almanya'da aile hekimliği çöküyor' 03.11.2010
2729 Vakıf Gureba Hastanesi'ndeki asistanların durumu... 02.11.2010
2730 Hain saldırıyı kınıyoruz! 01.11.2010
2731 Yeni bir polis devleti uygulaması! 28.10.2010
2732 Vakıf Gureba'da talan ve hak gaspı 28.10.2010
2733 Türkiye'nin sağlık düzeyi 'eksi'! 26.10.2010
2734 İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi'nde isyan! 25.10.2010
2735 İstanbul'da Sağlık, Kültür ve Turizm Hekimliği Kursu 25.10.2010
2736 UTEAK toplandı 25.10.2010
2737 STE/SMG Standartları Çalıştayı 25.10.2010
2738 Sağlık çalışanları örgütleri toplantısı 25.10.2010
2739 Şair Arif Damar'ı saygıyla anıyoruz 21.10.2010
2740 Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2010
2741 Hasta Güvenliği Anketi 19.10.2010
2742 Astım-KOAH Önleme ve Kontrol Programı 19.10.2010
2743 İSG Hizmetleri Yönetmelik Taslağı'na ilişkin TTB görüşleri 19.10.2010
2744 Halk Sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek'i anıyoruz 18.10.2010
2745 Şili'de maden işçilerinin kurtarılma operasyonu ornek olmalı 18.10.2010
2746 Füsun Abla'ya özlem... 18.10.2010
2747 Hekimler mesleklerini şiddet baskısında uygulamak istemiyor! 16.10.2010
2748 Hasankeyf ve Dicle Vadisi'ni kurtaralım! 14.10.2010
2749 Allianoi'de coşkulu buluşma 11.10.2010
2750 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı 08.10.2010
2751 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik'e ilişkin TTB görüşleri Sağlık Bakanlığı'na iletildi 06.10.2010
2752 Klinik şef ve şef yardımcılarına 'rotasyon' uygulamasının yürütmesi durduruldu 06.10.2010
2753 Şanlıurfa'da hekimlere yönelik şiddet protesto edildi 05.10.2010
2754 Allianoi'yi karanlığa gömme! 05.10.2010
2755 Basın açıklamasına savcılık soruşturması 05.10.2010
2756 Dr. Füsun Sayek'i anıyoruz 05.10.2010
2757 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvurularında son tarih 12 Kasım... 05.10.2010
2758 Hakkari'nin Geçitli Köyü'ne ziyaret 04.10.2010
2759 İşçi sağlığı hizmetlerini taşerona devreden düzenleme Anayasa Mahkemesi'nde 01.10.2010
2760 Genel Sağlık(sızlık) Sigortası İki Yılını Doldurdu 01.10.2010
2761 Çelebi'ye suikast girişimi davası... 30.09.2010
2762 'Hekimlere yönelik hukuksuzluğa hayır!' 30.09.2010
2763 TTB GYK toplandı 28.09.2010
2764 Gıda güvenliği kar hırsına kurban ediliyor 28.09.2010
2765 Yine hekime saldırı! 28.09.2010
2766 İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı kabul edilemez! 28.09.2010
2767 2010 TUS Aralık ayında... 27.09.2010
2768 Tıpta Uzmanlık Sınavı 27.09.2010
2769 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'na ilişkin tebliğe dava açıldı 24.09.2010
2770 Şiddetle Başa Çıkmak 23.09.2010
2771 Sağlık-Turizm ve Kültür Eğitimi 20-24 Ekim'de Antalya'da 21.09.2010
2772 Türkan Albayrak'ı ziyaret 16.09.2010
2773 Dünya Tabipler Birliği'nin 'Finans Krizi ve Sağlığa Etkileri - Gelecek için Dersler' toplantısı 15.09.2010
2774 Türkiye'nin Öncelikli Gündemi Barışın Egemen Kılınmasıdır 15.09.2010
2775 Bağımsız Çalışmayı Ortadan Kaldıran Yönetmelik Hükümleri Yargıda 14.09.2010
2776 Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehanelere denetleme... 13.09.2010
2777 Sağlık Bakanlığı Batı Nil Ateşi Salgınıyla İlgili Tedbirleri Gecikmeden Almalıdır 12.09.2010
2778 TTB Barışı Tartışıyor 12.09.2010
2779 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 07.09.2010
2780 TUS ertelendi 07.09.2010
2781 Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) TTB'de toplandı 03.09.2010
2782 Çorum Tabip Odası ziyareti 03.09.2010
2783 Çukurova Üniversitesi Rektörü ile görüşme 02.09.2010
2784 Çalışma sürelerini artıran mesai genelgesinin iptali için dava açıldı 02.09.2010
2785 Sağlık örgütlerinden barış çağrısı 01.09.2010
2786 Tıp fakültesi hastanelerine el konuyor 01.09.2010
2787 Danıştay 'tam gün' ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına 'devam' dedi 25.08.2010
2788 Yaşamsal önem taşıyan bir ilaçta karaborsa! 20.08.2010
2789 Hepimizin geleceği adına 'eylemsizlik kararı' mutlaka değerlendirilmelidir! 19.08.2010
2790 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 16.08.2010
2791 Mesai genelgesi ve muayenehane açmada yönetmelik değişikliği yargıya taşınıyor 13.08.2010
2792 12 Eylül referandumu hesap sormak için bir fırsattır! 12.08.2010
2793 'Tam gün' düzenlemeleri 11.08.2010
2794 112 ekibine hakaret 03.08.2010
2795 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi Almamış Meslektaşlarımıza Duyuru 02.08.2010
2796 Herkese Eşit Nitelikli Sağlık Hakkı İçin Dr. Naki Bulut'un Yanındayız 02.08.2010
2797 İşyeri Hekimlerine Baskı Kabul Edilemez 01.08.2010
2798 Sağlık Bakanlığı'ndan gecikmeli açıklama 31.07.2010
2799 İnegöl ve Dörtyol olayları... 30.07.2010
2800 Sağlık Bakanlığı'ndan Zorunlu Sigorta hakkında son dakika bilgisi 29.07.2010
2801 Hekimlerimize Sigorta Poliçeleri Satışı hakkında duyuru 29.07.2010
2802 Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası'nda Son Durum 29.07.2010
2803 Sağlık Bakanlığı'ndan düzeltme 28.07.2010
2804 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler 28.07.2010
2805 'Sağlık Bakanlığı Hukuka Saygı Göstermeli' Basın Açıklaması görüntüleri 27.07.2010
2806 Sağlık Bakanlığı Hukuka Saygı Göstermeli 27.07.2010
2807 'Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Hekimlerin Dikkatine! 23.07.2010
2808 Danıştay kararını verdi! 22.07.2010
2809 Hazine Müsteşarlığı zorunlu sigortanın şartlarını yayınladı 21.07.2010
2810 Torba Yasa ile ilgili TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu değerlendirmesi 20.07.2010
2811 Torba Yasa geri çekilsin 20.07.2010
2812 Danıştay kararını verdi! Basın Açıklaması 19.07.2010
2813 TTB Hukuk Bürosu'ndan Anayasa Mahkemesi'nin 'Tam Gün' Kararı Yorumu 19.07.2010
2814 Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Üzerine Yöneltilen Sorular ve Yanıtlar 19.07.2010
2815 TTB Sağlık Bakanlığı'na Tam Gün ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararına ilişkin görüş yazısı gönderdi 19.07.2010
2816 Kamuda çalışan hekimlerin kısmi zamanlı çalışmaya devam etmeleri için başvuru dilekçesi 19.07.2010
2817 Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Kararını Israrla Yanlış Yorumlamaktan Vazgeçmeli ve Sonucu Kabullenmelidir! 19.07.2010
2818 'Tam Gün' Yasası Kısmen İptal... 16.07.2010
2819 ZMSS hakkında Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderildi 16.07.2010
2820 Taammüden iş cinayetleri artacak! 16.07.2010
2821 Anayasa Mahkemesi'nin 'tam gün' görüşmesi yarına kaldı 15.07.2010
2822 TTB Heyeti Anayasa Mahkemesi üyeleriyle görüştü 14.07.2010
2823 Rapor alamayan hasta doktora otomobiliyle çarptı 12.07.2010
2824 Sözlü sınavı kazanan ve kazanmayan hekimler açıklansın 12.07.2010
2825 Uzmanlık Eğitiminde İyi Hekimlik Kazanmalı 12.07.2010
2826 Torba yasa ile işçi sağlığı ve güvenliği tehlikeye atılıyor 12.07.2010
2827 TTB, 14 Temmuz'da sözlü açıklama için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor 08.07.2010
2828 DDK'nin Adli Tıp Kurumu ile ilgili raporu ihbar olarak kabul edilmeli 08.07.2010
2829 Halkın temiz hava soluma hakkı gaspedilemez 07.07.2010
2830 'Tam gün' raporu 9 Temmuz'da tamamlanacak 06.07.2010
2831 22. Gezici Eğitim Semineri başladı 05.07.2010
2832 TTB Merkez Konseyi'nin görev dağılımı belirlendi 02.07.2010
2833 TTB seçimini Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı 27.06.2010
2834 TTB 59. Büyük Kongresi başladı 25.06.2010
2835 Türk Tabipleri Birliği 59. Büyük Kongresi 25-27 Haziran'da 22.06.2010
2836 'Tam Gün' Uygulaması Nedeniyle Sorular - Yanıtlar 21.06.2010
2837 Şiddetten, savaştan medet umanları, saldırganları kınıyoruz 21.06.2010
2838 PandemİK Çalışma Raporu yayımlandı 17.06.2010
2839 Dereler Halkla Ankara'ya Akıyor... 15.06.2010
2840 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınavları hakkında 08.06.2010
2841 TTB'den KKKA Raporu 07.06.2010
2842 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı yapıldı 01.06.2010
2843 İşyeri Hekimliği İle İlgili Sık Sorulan Sorular 01.06.2010
2844 TTB'den Dünya Tabipler Birliği'ne mektup 31.05.2010
2845 Her türlü saldırıyı ve şiddeti bir kez daha lanetliyoruz! 31.05.2010
2846 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü 31.05.2010
2847 Saldırgan İsrail'i kınıyoruz! 31.05.2010
2848 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hakkında Danıştay Kararları ve Etkileri 28.05.2010
2849 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Hakkında Türk Tabipleri Birliği Görüşü 27.05.2010
2850 KKKA-Hekimin Tazminat Hakkı 27.05.2010
2851 'Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010' Anketi 25.05.2010
2852 TTB, 26 Mayıs eylemliliklerine katılım ve desteğe çağırıyor 25.05.2010
2853 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ile görüşme 25.05.2010
2854 'Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010' Anketi 25.05.2010
2855 Türkan Hocamızı Ölümünün 1. Yılında Saygıyla Anıyoruz 18.05.2010
2856 GÖCÜK ALTINDA KALAN DEVLETTİR !!! 18.05.2010
2857 Ankara'da Sağlık, Turizm ve Kültür Eğitimi Programı yapılacak 14.05.2010
2858 Başbakan yanılıyor! Nüfusumuz azalmıyor! 13.05.2010
2859 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 13.05.2010
2860 Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun 12.05.2010
2861 Klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistan sınav sürecinin takipçisiyiz! 07.05.2010
2862 Haldun Sirer aramızdan ayrıldı 06.05.2010
2863 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi 06.05.2010
2864 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği'nin yürütmesi durduruldu 30.04.2010
2865 Rahmi Dirican'ı yitirdik 30.04.2010
2866 1 Mayıs! 28.04.2010
2867 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 26.04.2010
2868 V. ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ 26.04.2010
2869 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 26.04.2010
2870 23 Nisan ve Çocuklarımız 23.04.2010
2871 'Tam gün' iptal davası yeniden açılıyor 22.04.2010
2872 Birinci basamakta 'ücrette adalet' için dava açıldı 22.04.2010
2873 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 21.04.2010
2874 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası değerlendirme toplantısı yapıldı 20.04.2010
2875 Zorunlu açıklama 15.04.2010
2876 Türk Radyoloji Derneği'nden açıklama 15.04.2010
2877 Dördüncü Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı yapıldı 12.04.2010
2878 DR. FÜSUN SAYEK IV. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI 07.04.2010
2879 FÜSUN SAYEK 4. SAĞLIK VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 07.04.2010
2880 KHB oylanıyor 06.04.2010
2881 2012'de kamu hastanesi kalmayacak! 06.04.2010
2882 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı... 06.04.2010
2883 Özel şirketle tıp eğitimi olmaz! 05.04.2010
2884 Başarılı, genç bir kadın hekimi yitirdik.. çok üzgünüz... 03.04.2010
2885 Birlik kapatan Bakan'ın silah sıkan müdürü 03.04.2010
2886 Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri-3 02.04.2010
2887 İşyeri hekimliği eğitimi özelleştirilemez! 01.04.2010
2888 'Hükümet birlikleri kapatarak 12 Eylül darbecileriyle aynı şerefi paylaşabilir' 31.03.2010
2889 Çocuklarımız için adalet istiyoruz 31.03.2010
2890 'Tam gün' sonrası uygulamalarda 'ayrımcılık'! 30.03.2010
2891 Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Genelgesi yargıya taşındı 30.03.2010
2892 TSM yönergesi dava edildi 29.03.2010
2893 I. Okul Sağlığı Sempozyumu 21-22 Mayıs'ta 29.03.2010
2894 'Tam Gün' Anayasa Mahkemesi'nde 25.03.2010
2895 KHB'ye karşı 'olağanüstü hal' çağrısı 24.03.2010
2896 Beyin ölümü ve mucize doktor haberi üzerine... 18.03.2010
2897 Klinik Araştırmalar Etik Danışma Kurulu'nda ilahiyatçı olmalı mı? 17.03.2010
2898 Kavaf'ın açıklaması bilimsel tıp ve insan haklarına aykırıdır 16.03.2010
2899 Demokratik tepkilerin adliye koridorlarına taşınması doğru değil 16.03.2010
2900 14 Mart etkinliklerinden kareler... 15.03.2010
2901 SSUK Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor 15.03.2010
2902 Binlerce hekim sağlık hakkı için Tünel'den Taksim'e yürüdü 15.03.2010
2903 Sağlıkçılardan 14 Mart protestosu 14.03.2010
2904 Hekim olmayan kişilere poliklinik açma hakkı veren düzenlemenin iptali istendi 12.03.2010
2905 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
2906 Klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistan sınav sürecinin takipçisiyiz 11.03.2010
2907 Turizm Hekimliği Kursu başvuruları sona erdi 11.03.2010
2908 Anadil ve Sağlık 09.03.2010
2909 TTB PandemİK'ten açıklama 09.03.2010
2910 TTB Elazığ Depreminde Katkı Sunmaya Hazır? 08.03.2010
2911 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması - III gerçekleştirildi 08.03.2010
2912 8 Mart'ın 100. Yılı 04.03.2010
2913 Her Zaman Çalabileceğiniz Bir Kapı Var... 04.03.2010
2914 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı protesto edildi 04.03.2010
2915 Üye Askı Listesi 03.03.2010
2916 Cezaevlerinde Sağlık Hakkı Ertelenemez 03.03.2010
2917 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı gerçekleştirildi 02.03.2010
2918 SAĞLIKTA DEĞİŞİMİN ANAHTARI: DR. FÜSUN SAYEK TIP EĞİTİMİ BULUŞMASI-III 01.03.2010
2919 Kas Hastalarını Sokağa Atmayın 01.03.2010
2920 Turizm Hekimliği Kursu Düzenleniyor... 01.03.2010
2921 Sağlık örgütlerinin önümüzdeki dönem etkinlik programı açıklandı 25.02.2010
2922 İşçi ölümleri kader değil, çalışanlar ilelebet köle kalmayacak! 25.02.2010
2923 Düzce Üniversitesi, Arslanoğlu hakkındaki cezayı geri çekti 24.02.2010
2924 Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.02.2010
2925 Hekim Yetiştirecek Hekimler İçin Eşitlik, Adalet, Hakkaniyet Çağrısı 13.02.2010
2926 Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği İleri Eğitim Modülleri Sertifika Kursları'nın Şubat-Mart 2010 programı 12.02.2010
2927 İleri eğitim sertifika kurs programı 12.02.2010
2928 'Tam gün' çalışma düzenine ilk örnek mi? 12.02.2010
2929 İşçilerin sağlığı iyi değil! 11.02.2010
2930 8 Mart resmi tatil olsun! 10.02.2010
2931 'Tam gün' yasasının Anayasa'ya aykırı hükümleri 10.02.2010
2932 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 09.02.2010
2933 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-III 09.02.2010
2934 BEŞİNCİ YILINDA AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYI 08.02.2010
2935 'Tam gün' yasasının Anayasa Mahkemesi süreci 08.02.2010
2936 Şef, şef yardımcılığı ve başasistanlık sınavlarında yabancı dil belgesi 08.02.2010
2937 TTB üniversitelerle işyeri hekimliği eğitimlerine devam ediyor 05.02.2010
2938 TEKEL işçileri 50 gündür Ankara'da... 02.02.2010
2939 Klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistan kadroları hakkında... 28.01.2010
2940 Yılmaz Özdil'in yazısı... 27.01.2010
2941 Tam gün mağduru bütün hekimlere çağrı... 27.01.2010
2942 Askeri darbeler, demokrasiyi de sağlığı da darb eder! 27.01.2010
2943 TEKEL işçilerinin haklı talepleri karşılanmalıdır... 26.01.2010
2944 TTB Merkez Konseyi, CHP Grup Başkanvekili Okay ile görüştü 22.01.2010
2945 'Tam gün'ün hangi hükümleri, ne zaman, nasıl, ve kimleri etkileyecek? 22.01.2010
2946 Takım Doktorluğu Kursu programı açıklandı 21.01.2010
2947 Teşekkürler... 20.01.2010
2948 İşi gücü bıraktık! 19.01.2010
2949 İş bırakma eylemi meslek ahlakına uygundur! 18.01.2010
2950 Gerçek doktor ne yapar? 18.01.2010
2951 Hasan Pulur'un yazısı 18.01.2010
2952 2010 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 17.01.2010
2953 Tekel işçilerinin yanındayız! 17.01.2010
2954 Sağlık Bakanlığı'nın toplantısında öğretim üyelerinden 'tam gün' karşıtı açıklama 16.01.2010
2955 19 Ocak Salı günü, işi gücü bırakıyoruz!... 16.01.2010
2956 TTB PandemİK'den açıklama 15.01.2010
2957 'Tam gün' salı gününe ertelendi 15.01.2010
2958 TTB ile Kültür Bakanlığı arasında protokol imzalandı 14.01.2010
2959 'Tam gün' yasası 'bize rağmen' çıkarılamaz! 13.01.2010
2960 Tabip odaları ve uzmanlık dernekleri temsilcileri 13 Ocak'ta Ankara'da? 11.01.2010
2961 Birinci basamağın temsilcileri toplandı 11.01.2010
2962 TTB'den TEKEL işçilerine ziyaret 11.01.2010
2963 Yeni ihdas edilen alanlarda zorunlu hizmet olmayacak 11.01.2010
2964 SSUK, sigara yasağını genişleten yasanın zedelenmemesini istedi 08.01.2010
2965 Sağlık ortamındaki gelişmelerden kaygı duyuyoruz!... 08.01.2010
2966 TTB'den İstanbul İtfaiyesi işçilerine ziyaret 06.01.2010
2967 Tütün Yasası'nı esnetme çabaları... 05.01.2010
2968 KAHY'nin bazı hükümlerinin yürütmesine durdurma 05.01.2010
2969 Zorunlu bir açıklama... 04.01.2010
2970 Özel şirketlerin işyeri hekimliği eğitimi vermesine karşı dava 31.12.2009
2971 Havaalanlarındaki sağlık hizmetlerinin taşeronlaştırılmasına karşı dava 31.12.2009
2972 Yeni yılımız kutlu olsun... 31.12.2009
2973 TEKEL işçileriyle dayanışma 30.12.2009
2974 Halka saldırılmasına izin vermeyeceğiz! 30.12.2009
2975 TTB-UDEK Müfredat Komisyonları -TTB'nin Önerdiği Üyeler Toplantısı Yapıldı 29.12.2009
2976 TTB'den, basın açıklaması yaptığı için soruşturma açılan öğretim üyesine destek 25.12.2009
2977 15. Behçet Aysan Şiir Ödülü'nün sahipleri belli oldu 24.12.2009
2978 TEKEL işçilerini destekliyoruz 24.12.2009
2979 TTB'den Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
2980 Ölümlerin gizlenmesi düşünülemez 23.12.2009
2981 Atama ve Nakil Yönetmeliği değişikliklerine karşı dava açıldı 22.12.2009
2982 TTB PandemİK üçüncü toplantısını yaptı 22.12.2009
2983 Ülkenin yaşamakta olduğu ağır gündem kaygı vericidir 21.12.2009
2984 'Acil Servis Nöbetleri'nin iptali istendi 17.12.2009
2985 TTB İşyeri Hekimi Kas İskelet Sistemi Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu 16.12.2009
2986 İşçi cinayetleri durdurulsun! 14.12.2009
2987 Barış ve Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi sürecektir 12.12.2009
2988 19 maden işçisi... 'kaza sonucu' öldüler! 11.12.2009
2989 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 09.12.2009
2990 Ölümler artıyor! Aşı için zaman geri sarıyor! 09.12.2009
2991 15. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir'de yapıldı 07.12.2009
2992 TTB, SGK'nin II. Genel Kurulu'na katılmadı 04.12.2009
2993 Sağlık örgütleri ve sendikalar hükümeti bir kez daha uyardı 03.12.2009
2994 Eczaneler 'teker teker değil hep beraber' kapanıyor! 03.12.2009
2995 Kamu emekçilerinden hükümete uyarı 25.11.2009
2996 Daha Özgür, Eşit ve Adil Bir Hayat İçin 25 Kasım'da Hayatı 1 Gün Durduracağız! 24.11.2009
2997 Meslek örgütlerine yönelen baskıcı ve antidemokratik yaklaşımı reddediyoruz! 20.11.2009
2998 Sağlık alanındaki örgütlerden ortak açıklama 20.11.2009
2999 H1N1 salgını ile ilgili talepler 19.11.2009
3000 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ 18.11.2009
3001 TTB Merkez Konseyi TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret etti 18.11.2009
3002 Salgının ciddiyetle yönetilmesi gerekiyor 13.11.2009
3003 Hastanelerimiz olağandışı durumlara ne kadar hazır? 11.11.2009
3004 TTB-UDEK Seçimli 30. Genel Kurulu yapıldı 10.11.2009
3005 TTB-UDEK'in seçimli 30. Genel Kurulu toplanıyor 06.11.2009
3006 Sağlık Bakanı bu pandemiyi -artık- nasıl yönetecek? 04.11.2009
3007 Bir aradayız! 'Sağlıkta Dönüşüm'ün mağduru olmak istemiyoruz! 27.10.2009
3008 Güler Zere için acil çağrı 26.10.2009
3009 Birinci Basamak Eğitim Günleri - 2 22.10.2009
3010 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 22.10.2009
3011 TTB'den 'katılım payı'nın iptali için dava 22.10.2009
3012 TTB'den alternatif tam gün tasarısı 21.10.2009
3013 XV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 20.10.2009
3014 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 2009 3 Kasım 2009 20.10.2009
3015 Vatandaş katkı payı ödemek istemiyor 20.10.2009
3016 Görsel Basında Kadıköy Mitingi... 20.10.2009
3017 Sağlıkçılar Kadıköy'e sığmadı 19.10.2009
3018 TTB'den selin birinci ayında değerlendirme raporu 19.10.2009
3019 'Füsun Abla'yı özlemle anıyoruz... 18.10.2009
3020 Domuz gribi hakkında en çok sorulan sorular... 17.10.2009
3021 'Kızamıkçık aşı uygulamasında vahim hatalar yapıldı' 16.10.2009
3022 Domuz Gribi 16.10.2009
3023 İSGB ve OSGB hakkında yönetmelik yargıya taşındı 15.10.2009
3024 'H1N1 mevsimsel influenzadan daha ağır değil' 14.10.2009
3025 Hekimler uyarıyor! 14.10.2009
3026 Masal bitti, gerçeklerle yüzleşmenin vakti geldi. 18 Ekim'de Kadıköy'deyiz 14.10.2009
3027 TTB ODSH'den sel bölgesinde inceleme 13.10.2009
3028 Bir Ceylan daha ölmesin, bir Mehmet daha yaralanmasın diye... 13.10.2009
3029 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 12.10.2009
3030 TTB TÖK 5. Genel Kurulu yapıldı 12.10.2009
3031 Akademisyenlerin fişlenmesi, bilim ve demokrasi adına kaygı vericidir! 08.10.2009
3032 Hekimler mercek altında! 06.10.2009
3033 Emek örgütlerinden IMF ve Dünya Bankası başkanlarına mektup 05.10.2009
3034 İstanbul Miting 05.10.2009
3035 1500 tıp fakültesi öğretim üyesinden kamuoyuna duyuru 05.10.2009
3036 GSS'nin birinci yılı: Masal bitti! 01.10.2009
3037 Kemer sıkmaya, eşitsizliğe, sömürüye hayır... 30.09.2009
3038 G$$ BİR YILINI DOLDURDU 29.09.2009
3039 GSS'nin birinci yılı tükendi; vatandaş ve sağlıkçının da sabrı!... 29.09.2009
3040 'Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak' mitingi 24 Ekim'de 25.09.2009
3041 'Tam gün' yasa tasarısı hekimlere ne getiriyor? 25.09.2009
3042 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Yargıda? 24.09.2009
3043 Kamuda 'toplu görüşme yaz mesaisi' bitti! 24.09.2009
3044 Hükümet halkın sağlığını tehdit ediyor! 18.09.2009
3045 Kar değil, insan... IMF-DB defol!... 15.09.2009
3046 12 Eylül'ü çocuklarımıza anlatabilmek... 12.09.2009
3047 'Cezaevleri ve Sağlık' gündemi ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i ziyaret 11.09.2009
3048 Doğa olaylarının yıkıcı sonuçları bir yazgı değildir 10.09.2009
3049 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 09.09.2009
3050 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Ferman: Ölümlere Devam!? 08.09.2009
3051 Uzmanlık dernekleri TTB-UDEK toplantısı 07.09.2009
3052 Çalıştay 04.09.2009
3053 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor?? 04.09.2009
3054 II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 01.09.2009
3055 Kardeşlik, Barış, Demokrasi 31.08.2009
3056 tTam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Toplantısı 28.08.2009
3057 12. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi 27.08.2009
3058 Güler Zere hakkında Türk Tabipleri Birliği - Bilimsel Araştırma Kurulu raporu 26.08.2009
3059 'Tam Gün' Yasa Tasarısı 24.08.2009
3060 İşçi sağlığı ve işyeri heklimliğinde daha da geriye... 24.08.2009
3061 Birinci ayında Tütün Dumansız Türkiye yasası 19.08.2009
3062 Hastaneler depreme hazır mı? 15.08.2009
3063 Erol Zavar'ın sağlık durumu 03.08.2009
3064 Bir hekime daha saldırı 30.07.2009
3065 Maraş'ta bir hekim silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi 28.07.2009
3066 ATK'deki atamalar yaşanan sorunları çözmez 28.07.2009
3067 Krizin faturasının halka ve sağlık çalışanına yüklenmesine sessiz kalmayacağız! 25.07.2009
3068 Soru ve Yanıtlarla: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 24.07.2009
3069 ATK lağvedilmeli, üniversiteleri temel alan yeni ve bağımsız bir yapılanmaya gidilmelidir 23.07.2009
3070 Tabip odası yöneticilerinin oda etkinlikleri için aldığı izinler yıllık izne mahsup edilemeyecek 22.07.2009
3071 Kamu kuruluşları tabip odalarınca disiplin soruşturmaları kapsamında istenen belgeleri vermek zorunda 22.07.2009
3072 Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği'ne TTB'den şerh 21.07.2009
3073 DDK'nin ATK'de yapacağı denetleme sürecine katılmaya hazırız 21.07.2009
3074 Bakanlık Bursa'daki yangında hastane yönetimini kusurlu buldu 20.07.2009
3075 Şanlıurfa'daki bebek ölümleri incelenmeli 20.07.2009
3076 Neden Tekel'i özelleştirdiniz? 19.07.2009
3077 Seller 17.07.2009
3078 Cezaevleri ve Sağlık 17.07.2009
3079 Antalya'da taşeron kadın işçilerin işten çıkarılması 15.07.2009
3080 Antalya'da taşeron kadın işçilerin işten çıkarılması 15.07.2009
3081 Dünya Tabipler Birliği Başkanı ve Çin Tabipler Birliği Başkanlarına mektup 13.07.2009
3082 Hekim ücretleri: Gerçekler, çarpıtmalar 10.07.2009
3083 HEKİM ÜCRETLERİ: Gerçekler Çarpıtmalar Nasıl? Neden? 10.07.2009
3084 Gerçekler, Çarpıtmalar Nasıl ? Neden? 10.07.2009
3085 Kara mayınları 07.07.2009
3086 'Döner sermaye bereketi'nin yanıtını hekimler veriyor, verecek! 06.07.2009
3087 TTB Merkez Konseyi uyardı: Yanıltıcı, demagojik açıklamalarla hekimleri susturamazsınız 03.07.2009
3088 'Tam gün' tasarısında mesleki sorumluluk sigortası 02.07.2009
3089 TTB 58. Büyük Kongre Kararları 01.07.2009
3090 'Tam gün' tasarısının son hali 30.06.2009
3091 TTB 58. Genel Kurulu yapıldı 26.06.2009
3092 Etik Bildirgeler Çalıştayı 26.06.2009
3093 Performansa dayalı tam gün kölelik düzenine hayır! 25.06.2009
3094 'Hükümet, YÖK ve Tıp Fakültelerinde Güncel Gelişmeler, Ne Yapmalıyız' forumu sonuç bildirgesi 24.06.2009
3095 Tıp Fakülteleri Öğretim Üyelerinden Kamuoyuna Duyuru 23.06.2009
3096 Tıp eğitimi anabilim dallarının kapatılmasına yürütmeyi durdurma 23.06.2009
3097 'Tıbbi, ahlaki ve insani açıdan uluslararası bir skandal' 23.06.2009
3098 Çalıştığınız Hastane Olağandışı Durumlara Hazır mı? 22.06.2009
3099 Bir kez daha GöREV'e hazırlanıyoruz 22.06.2009
3100 'Tam gün' yasa tasarısı Sağlık Komisyonu'nda 19.06.2009
3101 Behçet Aysan Şiir Ödülü için son başvuru 15 Ekim 2009 17.06.2009
3102 TTB 58. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ 15.06.2009
3103 Kölelik düzenine hayır, hekimliğe evet! 12.06.2009
3104 Öğretim üyelerine 'rotasyon'a yargı freni 10.06.2009
3105 Hekimler 'performans' hakkında ne düşünüyor? 09.06.2009
3106 Çocukken Tutuklu ve Hükümlü Olmak, Tutuklu ve Hükümlü Çocuk Olmak 06.06.2009
3107 5 Haziran Dünya Çevre Günü mü? 05.06.2009
3108 TTB'den Tekirdağ'da dava açılan 15 hekimle dayanışma ziyareti 04.06.2009
3109 Danıştay'dan YÖK'ün 'izin genelgesi'ne iptal 03.06.2009
3110 10 soruda 'tam gün' 03.06.2009
3111 'Hekim yetkisi'nde 'tabip odası onayı' zorunlu 03.06.2009
3112 Kamudan istifa eden hekimlerin özelde çalışmalarına ilişkin açıklama 02.06.2009
3113 Türkiye tamamen sigarasız 13. ülke olacak 30.05.2009
3114 Türkiye tamamen sigarasız olacak 30.05.2009
3115 TTB-UDEK Tam Gün Yasa Tasarısı Görüşleri 29.05.2009
3116 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 28.05.2009
3117 Hekim işgücü piyasası düzenlemesi 28.05.2009
3118 KESK yöneticilerine yönelik baskıyı kınıyoruz 28.05.2009
3119 TTB Heyeti Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'ndeydi 27.05.2009
3120 Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde yangın 26.05.2009
3121 Eski TTB MK üyesi Sevinç Özgüner anıldı 26.05.2009
3122 FORUM / 12 Haziran 2009 25.05.2009
3123 İstanbul Protokolü kapsamında hekim eğitimlerine başlandı 25.05.2009
3124 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü 21.05.2009
3125 Türkan Saylan Onurumuzdur 19.05.2009
3126 AKP'nin inisiyatifine bırakılmamalı 18.05.2009
3127 Türkan Saylan Öldü... 18.05.2009
3128 Kadınlar Bilge Köyü'nü ziyaret etti 15.05.2009
3129 Kocaeli'de son kullanma süresi dolmak üzere olan bebek maması dağıtıldı 14.05.2009
3130 Hekim haklarını ihlal eden, sağlık hizmetinin niteliğini düşüren yönetmelik hükümlerinin iptali istendi 13.05.2009
3131 Sağlık hizmetinde hemşirelerin yeri... 12.05.2009
3132 Sağlık hizmetinde hemşirelerin yeri... 12.05.2009
3133 Gençay Gürsoy: Sağlıkta dönüşüm programı hastaya da, kamuya da zarar 11.05.2009
3134 Tek Dünya Tek Sağlık 08.05.2009
3135 Sağlık Bakanlığı, Anayasa, Yasa, Anayasa Mahkemesi Danıştay tanımıyor... 07.05.2009
3136 Kriz, Yerel Seçim Sonrası Türkiye ve 1 Mayıs 'a ilişkin... 05.05.2009
3137 İşçi sağlığı ve iş güvenliği taşeron şirketlere emanet edilemez 30.04.2009
3138 Sinop'ta nükleer karşıtı miting 29.04.2009
3139 'Taksim talebimiz haklı bir taleptir' 28.04.2009
3140 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Bahar Dönemi Olağan Toplantısı yapıldı 28.04.2009
3141 Domuz Gribi 28.04.2009
3142 1 Mayıs 27.04.2009
3143 Sonuç Bildirgesi: Hizmet Hastaneleri Eğitim Hastanelerine Çevriliyor 27.04.2009
3144 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 23.04.2009
3145 Denizli'de aile hekimine 5 ay hapis cezası 22.04.2009
3146 Tabip Odaları Disiplin İşlemleri Programı Kayseri Toplantısı yapıldı 22.04.2009
3147 Hizmet hastaneleri eğitim hastanesine çevriliyor 21.04.2009
3148 İstanbul Sağlık Müdürü/Yorumsuz 21.04.2009
3149 EFMA Forum toplantısı yapıldı 21.04.2009
3150 Güney İlleri Tabip Odaları toplandı 21.04.2009
3151 Dr. Venhar Onat'a destek 21.04.2009
3152 'Gerçeklerle Yüzleşeceksiniz' 20.04.2009
3153 Dr. Ayten Erdoğan'ın ATK'den istifasının gösterdiği gerçek 17.04.2009
3154 Kamu Hastane Birlikleri Yasası'ndan Önce Tam Gün Aldatmacası 17.04.2009
3155 TTB Başkanlar Toplantısı Açıklaması 17.04.2009
3156 Hanta Virus Enfeksiyonu 16.04.2009
3157 4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 15.04.2009
3158 1 Mayıs hazırlıkları 15.04.2009
3159 TTB'den YÖK Başkanı'na ziyaret 14.04.2009
3160 'Akademisyenlere yönelik yaklaşımdan kaygı duyuyoruz' 13.04.2009
3161 'İşçi sağlığı ve iş güvenliği taşeron şirketlere emanet edilemez' 13.04.2009
3162 Prof. Dr. Türkan Saylan'ın arkasındayız 13.04.2009
3163 Tabip Odaları Disiplin İşlemleri Deneyim Paylaşım Programı sürüyor 10.04.2009
3164 Tıp Fakülteleri/Tıp Eğitiminde Kriz Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 09.04.2009
3165 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
3166 Sedat Turğay davasında karar: Müfettişin eylemi işkence! 07.04.2009
3167 HEALTH INFORMATICS and BIOINFORMATICS 31.03.2009
3168 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TAŞERONLARA EMANET EDİLEMEZ! 31.03.2009
3169 Tıp Fakülteleri / Tıp Eğitiminde Kriz toplantısı 28.03.2009
3170 Yerel seçimlere gözlemci heyet 25.03.2009
3171 TTB kimlik kartlarıyla oy kullanılabilecek 24.03.2009
3172 TTB İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı 19.03.2009
3173 TTB İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı 19.03.2009
3174 Suyun ticarileştirilmesine hayır! 17.03.2009
3175 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu'ndan kamuoyuna duyuru 16.03.2009
3176 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe dava? 16.03.2009
3177 Danıştay, Atama ve Nakil Yönetmeliği ve Personel Dağılım Cetveline ilişkin karar verdi 16.03.2009
3178 Hekimler sağlık hakkı için yürüdü 16.03.2009
3179 'Acil' eylem! 12.03.2009
3180 Dayakçı başhekim görevden alındı 11.03.2009
3181 Türkiye'nin ihtiyacı: Özgür Düşünce, Acil Eylem! 11.03.2009
3182 12 Mart günü sağlık için hep birlikte acil eylemdeyiz 10.03.2009
3183 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 'denetleme' uyarısı 09.03.2009
3184 TTB, YÖK'ün zorunlu rotasyonunu yargıya taşıdı 09.03.2009
3185 Tip Fakültelerinde / Tıp Eğitiminde Kriz 06.03.2009
3186 No Minute! 06.03.2009
3187 Zorunlu rotasyona sendikalardan da tepki 05.03.2009
3188 Bu kaçıncı zorunlu hizmet? 05.03.2009
3189 Sağlık çalışanlarının sağlığını kim koruyacak? 04.03.2009
3190 Meslek örgütlerinden YÖK Başkanı'na 38. madde ziyareti 04.03.2009
3191 4 Mart'ta tıbbi maskeyle çalışıyoruz! 02.03.2009
3192 Acil Eylem 02.03.2009
3193 8 Mart 2009 01.03.2009
3194 Reklam Kurulu 2008 yılında da en çok cezayı sağlık alanında verdi 27.02.2009
3195 Bakanlık soruşturma sonucunu bekliyor 26.02.2009
3196 GYK kararları 26.02.2009
3197 SAVİM 24.02.2009
3198 'Görevden alma gecikmiş bir adım' 21.02.2009
3199 TTB işyeri hekimliği ileri eğitim modüllerine başlandı 20.02.2009
3200 Tabip Odaları Disiplin İşlemleri Deneyim Paylaşım Programı 20.02.2009
3201 Hiçbir gerekçe şiddeti haklı gösteremez! 19.02.2009
3202 Şişli Etfal'de yine doktora şiddet 18.02.2009
3203 Hekim yetkisinde tabip odası onayı zorunlu 18.02.2009
3204 Onbinler Kadıköy'de buluştu 18.02.2009
3205 Talepler Başbakan'da! 13.02.2009
3206 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu'ndan duyuru 12.02.2009
3207 Tıbbi Maskeyle Çalışıyoruz 12.02.2009
3208 Bordronu Yolla 12.02.2009
3209 Yemek yardımı ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan yazı 10.02.2009
3210 Çocuklar için adalet 10.02.2009
3211 15 Şubat'ta krize karşı hep birlikte... 10.02.2009
3212 Sağlık hizmetine erişim kısıtlanıyor 10.02.2009
3213 Samsun'da Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi Kursu 10.02.2009
3214 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplandı 09.02.2009
3215 YÖK izin genelgesine dava? 09.02.2009
3216 Yemek genelgesi geri çekilsin 06.02.2009
3217 Taleplerimiz: Vatandaşlar için 06.02.2009
3218 Taleplerimiz: Hekimler ve sağlık çalışanları için 06.02.2009
3219 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi 05.02.2009
3220 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinde mevcut sorunlar ve öneriler 03.02.2009
3221 Sağlıkta dönüşüm programından; sağlıkta dönüşüm problemine 03.02.2009
3222 HEKİME YÖNELİK ŞİDDET 02.02.2009
3223 Hekime Yönelik Şiddet 02.02.2009
3224 Danıştay'dan radyoloji çalışanlarına iyi haber 29.01.2009
3225 Bir imza.. Bir imza daha... 28.01.2009
3226 UDEK, 'tam gün' konusundaki görüşlerini bir kez daha duyurdu 28.01.2009
3227 Tıp Dekanları Konseyi toplandı 27.01.2009
3228 ATK ihtisas kurullarının faaliyetleri acilen durdurulmalı 27.01.2009
3229 UYEK 'resertifikasyon' ölçütlerini tartıştı 26.01.2009
3230 Dr. Sedat Turğay davası 26.01.2009
3231 Başhekim istifa! 23.01.2009
3232 Başhekim halen görevde mi? 21.01.2009
3233 I. KAFKAS TIP GÜNLERİ SEMPOZYUMU 20.01.2009
3234 Akıl tutulması! 16.01.2009
3235 Tıpta Uzmanlık Kurulu 9-12 Ocak'ta toplandı 15.01.2009
3236 22 Şubat'ta miting var! 14.01.2009
3237 Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 23 Ocak'ta 12.01.2009
3238 TTB'den siyah kurdela ile çalışma çağrısı 12.01.2009
3239 Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu 09.01.2009
3240 Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu 09.01.2009
3241 TTB'den Dünya Tabipler Birliği'ne Gazze için acil toplantı çağrısı 09.01.2009
3242 Ses ver! 08.01.2009
3243 Gazze'deki acı son olsun! 07.01.2009
3244 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz 07.01.2009
3245 İmza kampanyası 07.01.2009
3246 İmza kampanyası kamuoyuna duyuruldu 06.01.2009
3247 YÖK'ten 'izin' genelgesi 06.01.2009
3248 TTB'den 'tıbbi uygulama hataları'na ilişkin görüş ve yaklaşımlar 06.01.2009
3249 TTB-UDEK ULUSAL YETERLİK KURULU V. ÇALIŞTAYI 02.01.2009
3250 Adli Tıp Kurumu'nda değişen bir şey yok 02.01.2009
3251 İş güvenliği hizmetinin kapsamı daraltılıyor 02.01.2009
3252 Bu kara kışın kaygılarımızın değil, umutlarımızın kışı olması dileğiyle... 31.12.2008
3253 TTB'den TCK için madde önerisi 31.12.2008
3254 Gazze'de çan çekişen insanlıktır! 30.12.2008
3255 Filistin halkının yanındayız 29.12.2008
3256 İmzaladınız mı? 29.12.2008
3257 İmzaladınız mı? 29.12.2008
3258 İnsanlığın Var Olduğu Yerde Bu Vahşete Seyirci Kalınamaz 28.12.2008
3259 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'ne dava açıldı 24.12.2008
3260 TTB ODSH Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı 23.12.2008
3261 Anadolu'da Vakit Gazetesi tazminat ödemeye mahkum edildi 22.12.2008
3262 TTB Behçet Aysan 2008 Şiir Ödülü Tuğrul Keskin'in 19.12.2008
3263 Sağlık örgütleri harekete geçiyor 19.12.2008
3264 İşçi sağlığı alanında yeni yönetmelik taslağı 15.12.2008
3265 Yeni taslak kabul edilemez! 15.12.2008
3266 Hasan Pulur'un köşesinden 15.12.2008
3267 Alıkoyma merkezlerini ziyaret etme 10.12.2008
3268 Tıpta Uzmanlık Kurulu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı görüşmelerini sürdürdü 07.12.2008
3269 XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sonuç Bildirgesi 07.12.2008
3270 Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi 07.12.2008
3271 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 06.12.2008
3272 Hasan Pulur'a mektup 06.12.2008
3273 Yan dal kadrolarının Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesine dava açıldı 05.12.2008
3274 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan kadroları için; nihayet sınav! 05.12.2008
3275 Adli Tıp Kurumu'na siyah çelenkli protesto 04.12.2008
3276 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 03.12.2008
3277 1 Aralık Dünya AIDS Günü 03.12.2008
3278 TTB, SUT'un iptali için dava açtı 03.12.2008
3279 Disiplin İşlemleri Paylaşım Programı 03.12.2008
3280 Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı yapıldı 02.12.2008
3281 GPE 3. Genel Kurulu yapıldı 02.12.2008
3282 AHEK Deklarasyonu 02.12.2008
3283 Eğitim hastanelerindeki kadrolaşmaya ve Adli Tıp Kurumu'na tepki 01.12.2008
3284 Onbinler Sıhhiye'de buluştu 01.12.2008
3285 Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 01.12.2008
3286 14. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı 01.12.2008
3287 Sağlık emekçilerinin yürüyüşü Ankara'da son buldu 28.11.2008
3288 Yürüyüş kolu Bursa'da 27.11.2008
3289 Sağlık Hakkı İçin Ankara Yürüyüşü başladı 27.11.2008
3290 İstanbul'da işyeri hekimliği kursu 27.11.2008
3291 Tıp fakültelerinden İSG görüşleri... 24.11.2008
3292 25 Kasım Kadına yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü 24.11.2008
3293 TTB Hukuk Danışmanları toplantısı yapıldı 24.11.2008
3294 Dr.Sedat Turğay davası: Tanıklar dinleniyor ? 20.11.2008
3295 İSG Yasa Tasarısı gelen görüşler 20.11.2008
3296 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi açıklaması 20.11.2008
3297 Şiddete maruz kalındığında kamu kurumlarının sorumlulukları 20.11.2008
3298 Hatay'da Güney illeri toplandı 19.11.2008
3299 Ege Olağanüstü Bölge Toplantısı yapıldı 19.11.2008
3300 'Kriz Dinamikleri ve Olasılıklar' Atölye Çalışması gerçekleştirildi 19.11.2008
3301 Dr. Halil Muhacir'e destek 19.11.2008
3302 29 Kasım'da hep birlikte! 19.11.2008
3303 Meslektaşımıza saldırı 19.11.2008
3304 İç Anadolu Olağanüstü Bölge Toplantısı Ankara'da yapıldı 17.11.2008
3305 Olağanüstü bölge toplantıları başladı 14.11.2008
3306 Adli Tıp Kurumu tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmalıdır 14.11.2008
3307 ATK ÜZMEZ'İ KORUYARAK KAMU VİCDANINI ÜZMEYE DEVAM EDİYOR 14.11.2008
3308 Emeği savunmak için hep birlikte! 12.11.2008
3309 Hekim kamuoyuna açıklama 12.11.2008
3310 Akademisyenlerden eleştiri: İSİG Taslağı çözüm değil, sorun! 11.11.2008
3311 'Çocukların Cinsel İstismarı Konusundaki Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu Raporu' açıklandı 10.11.2008
3312 Aile hekimliğinde 'co-pilot' uygulaması 10.11.2008
3313 Pratisyen Hekimlik Kongresi'nde 'aile hekimliği durdurulsun' talebi 10.11.2008
3314 XIV. TUEK 06.11.2008
3315 GPE Genel Kurul 06.11.2008
3316 Kadın Komisyonu'ndan Çalıştay 06.11.2008
3317 Fusun Sayek Hastaneler Kurultayı 06.11.2008
3318 Hekim Çalıştayı 06.11.2008
3319 Yeni Yayınlar 06.11.2008
3320 29 Kasım Mitingi 06.11.2008
3321 29 Kasım Mitingi 06.11.2008
3322 Ücretlerimiz, fazla çalışma, nöbetler 06.11.2008
3323 Sağlık çalışanlarının meslek riskleri 06.11.2008
3324 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği toplandı 05.11.2008
3325 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 04.11.2008
3326 Adli Tıp Raporu usul açısından yok hükmündedir 04.11.2008
3327 Bu yasayı kabul etmiyoruz! 03.11.2008
3328 Cinsel istismarın beden ve ruh sağlığını bozmama olasılığı yoktur 31.10.2008
3329 TTB'den GSS İşlemleri Yönetmeliği'ne dava 30.10.2008
3330 Krize karşı sosyal dayanışma ve demokratikleşme programı 28.10.2008
3331 Türkiye, sağlık ve hekimlik ortamındaki sorumluluklarımız için işbaşına! 28.10.2008
3332 Yeni taslak, önce sağlık değil, önce iş diyor 27.10.2008
3333 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği yayımlandı 27.10.2008
3334 Tıpta Uzmanlık Kurulu Ankara'da toplandı 25.10.2008
3335 Kontenjan artışı ve eğitici seçiminde keyfiyet tıp eğitimine zarar veriyor 24.10.2008
3336 'Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerine klinik şefi ve şef yardımcısı atanacaktır' 22.10.2008
3337 Bölge toplantıları bitti, Genel Yönetim Kurulu 25 Ekim'de toplanıyor 22.10.2008
3338 Dr. Füsun Sayek anıldı 18.10.2008
3339 İşkence bir insanlık suçudur 16.10.2008
3340 Dr. Füsun Sayek'le buluşuyoruz 15.10.2008
3341 Neden? 15.10.2008
3342 Sağlık Uygulama Tebliği Ne Getiriyor? Ne Götürüyor? 14.10.2008
3343 TTB-UDEK 29. Ara Genel Kurulu yapıldı 13.10.2008
3344 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı'na tepki 09.10.2008
3345 TTB-UDEK 29. Genel Kurulu toplanıyor 08.10.2008
3346 Yitirdiklerimizin yakınlarına, hepimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. 05.10.2008
3347 AKP'nin bayram hediyesi: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 29.09.2008
3348 AKP'nin bayram hediyesi: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 29.09.2008
3349 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na müzakere çağrısı 26.09.2008
3350 Şef ve şef yardımcılıklarına sınavsız atamalar başladı 25.09.2008
3351 Yine bebek ölümleri? 22.09.2008
3352 Yine bebek ölümleri? 22.09.2008
3353 Başbakan'ı sağduyuya davet ediyoruz 20.09.2008
3354 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yaşananlarla İlgili Bilgi Notu: 19.09.2008
3355 'Sadaka siyaseti'nin maskesi düştü! 19.09.2008
3356 Zorunlu Hizmete Karşı TTB Tarafından Açılan Davalar - Sonuçlar 19.09.2008
3357 Nükleer Santral İhalesi Derhal İptal Edilmelidir! 16.09.2008
3358 NÜKLEER SANTRAL İHALESİ DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR 16.09.2008
3359 Akkuyu Nükleer Santral İhalesi 24 Eylül'de... 12.09.2008
3360 12 Eylül Darbecileri Yargılansın! 12.09.2008
3361 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çalışması 11.09.2008
3362 İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı görüşülüyor 10.09.2008
3363 TTB Kuddusi Okkır Araştırma Kurulu raporunu tamamladı 09.09.2008
3364 TTB ve ATO, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki 'bebek ölümleri' raporunu açıkladı 08.09.2008
3365 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebek ölümleri 08.09.2008
3366 Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki 'bebek ölümleri' raporu 08.09.2008
3367 Hekim ücretleriyle ilgili hangisi doğru? Gerçek ne? 05.09.2008
3368 POS makinesi bulundurma zorunluluğu 01.09.2008
3369 1 Eylül Dünya Barış Günü... 31.08.2008
3370 Denizli'deki Geçici Görevlendirmeler İl Valisi İle Görüşüldü 27.08.2008
3371 Memurlara yapılacak 'ek ödeme' kimlere? 23.08.2008
3372 Meslek örgütlerine yönelik suçlamaların kaynağı açıklansın 20.08.2008
3373 Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Dair Yönetmeliğe 'Yürütmeyi Durdurma' 18.08.2008
3374 Doğal afetlerden korunmak olanaklıdır; Yetkililere sorumluluklarını anımsatıyoruz! 18.08.2008
3375 TTB Başkanı Gürsoy'dan Çalışma Bakanı Çelik'e yazı? 17.08.2008
3376 Tabip Odaları yöneticileri sürgünle cezalandırılıyor 15.08.2008
3377 Denizli Oda Başkanımız Dr. Ersin Çağırgan'a geçici görev! 13.08.2008
3378 Dr.Ersin Çağırgan ile ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'dan gelen cevap yazısı 13.08.2008
3379 Dr.Ersin Çağırgan ile ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na yollanan yazı 13.08.2008
3380 Bilimsel Kurul'un çalışma yapması engellenmektedir! 13.08.2008
3381 Savcılık mütalaası: manevi işkence! 12.08.2008
3382 'Suçluyu' doğru yerde arayalım! 08.08.2008
3383 TTB Antalya bölgesindeki yangınlara yönelik değerlendirmede bulundu 05.08.2008
3384 Yenidoğan Ölümlerine Dair Açıklama 04.08.2008
3385 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı görüşülüyor 02.08.2008
3386 Ne olacak bu GSS'nin hali? 30.07.2008
3387 Bir kez daha acıyla sarsıldık 28.07.2008
3388 Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine dair Yönetmeliğin kimi maddelerinin yürürlüğü Danıştay'ca durduruldu 24.07.2008
3389 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.07.2008
3390 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.07.2008
3391 Halk Sağlığı Kolu önümüzdeki dönem çalışma programını tartışıyor 23.07.2008
3392 Merkez Konseyi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı Toplantısı 23.07.2008
3393 Kuddusi Okkır'ın Ölümü Buzdağının Görünen Yüzüdür 20.07.2008
3394 Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları kitaplaştırıldı 19.07.2008
3395 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik İle İlgili Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı 18.07.2008
3396 'Kamu sağlık hizmeti, kamu çalışanlarınca yürütülür' 16.07.2008
3397 20. Gezici Eğitim Semineri gerçekleştirildi 16.07.2008
3398 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplandı 12.07.2008
3399 'Bu kanlar niye bana geliyor?' 10.07.2008
3400 TTB, Kuddusi Okkır'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı 10.07.2008
3401 Demokratikleşme, eşitsizliklerle mücadeleden geçer 07.07.2008
3402 TTB Merkez Konseyi görev paylaşımı 04.07.2008
3403 TTB Merkez Konseyi görev paylaşımı 04.07.2008
3404 Doç. Dr. Tonguç Görker'i kaybett