CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Av. Turan Aydoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile 2 Mart 2021 günü TTB İstanbul Binası'nda bir araya geldi.

Sivil toplum örgütleri ile emek-meslek örgütlerini işlevsiz hale getirmeyi amaçlayan yasal düzenlemelere ve insan hakları ihlallerine karşı neler yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmede Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı da değerlendirildi.