2006-2008 ve 2008-2010 dönemleri Bolu-Düzce Tabip Odası başkanı, 2022-2024 dönemi TTB Büyük Kongre delegesi meslektaşımız Dr. Hatice Sedef Akdoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi