İzmir Tabip Odası ve İzmir Şehir Hastanesi Platformu tarafından düzenlenen İzmir Şehir Hastanesi Çalıştayı, 19-20 Kasım 2022 günleri Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde yapıldı.

Çalışayın açılış oturumunda Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, TTB’ye yönelik tehdit ve antidemokratik müdahale girişimlerini kınayarak söze başladı. Sağlıkta bir çöküş yaşandığını vurgulayan Şahin, şehir hastanelerinin kamu yararına değil aksine geleceğimizi ipotek altına alan projeler olduğunu belirtti. Şahin şehir dışlarında, devasa büyüklükteki bu hastanelerin yatak kapasitesini artırmadığını; şehir merkezlerinde, yurttaşların benimsediği ve kolayca ulaşabildiği hastanelerin kapatılmasına neden olduğunu; hem işletme hem de çalışanlarda temel birçok sorun barındırdığını ifade etti. Türkiye’de derin bir yoksulluk yaşandığını, asgari ücretin açlık sınırının dahi altında olduğunu, bir milyondan fazla çocuğun okuluna aç gittiğini, iş cinayetlerinin katlandığını hatırlatan Şahin bu zararlardan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştayda “Şehir Hastaneleri: Genel Değerlendirme”, “Şehir Hastaneleri Ne Getirdi, Ne Götürüyor?” ve “Şehir Hastanelerinin Hayatımıza Etkisi” başlıklı panellerde 13 konuşmacı şehir hastanelerini enine boyuna değerlendirdi. “Şehir Hastaneleri: Ne Yapmalı?” başlıklı forumda ise şehir hastanelerine karşı yürütülecek mücadele üzerine tartışmalar yapıldı.