Türk Tabipleri Birliği, 21 Temmuz 2020 tarihinde “COVID-19 salgını” gündemiyle bir araya gelen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun toplantı tutanağına ilişkin, Komisyon Başkanı Recep Akdağ’a bir yazı gönderdi.

Yazıda; tutanakta, Türk Tabipleri Birliği’nin salgın sürecinde Sağlık Bakanı/Bakanlık ile ilişkisi, Bilim Kurulu’nda yer alması, salgın yönetimiyle ilgili değerlendirmeleri üzerine hatalı, eksik ve gerçeği yansıtmayan ifadeler olduğuna dikkat çekildi.

 “Sağlık Bakanlığı’yla kurmaya çalıştığımız ilişki için harcadığımız çabaları paylaşmak, daha ötesi, salgından en az zararla çıkmak için önerilerimizi bizzat Komisyon’da aktarmak isteriz.” denilen yazıda, komisyona çağrılma talebinde bulunuldu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’a iletilen yazı aynı zamanda Komisyon üyelerine de gönderildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’a gönderilen yazı için tıklayınız.