Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Özgür Erbaş, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin ile 23 Eylül 2021 günü yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede devlet hizmet yükümlülüğü kurasına giren ancak arşiv araştırması nedeniyle ataması geciktirilen ya da ataması yapılmayan yeni mezun hekimler hakkında sorunlar ve mevzuattaki çelişkiler aktarıldı.

Ayrıca tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayıp uzman kadrosunda atama kurasına giren ancak ataması geciktirilen hekimlerin tıp fakülteleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik birliğimize aktarılan sorunlar, hukuki hatalar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ve talepler sunuldu.