Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Yayın Kurulu, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine TTB Merkez Konseyi’ni ziyaret ederek Konsey üyelerine dayanışma mesajlarını iletti.

STED Editörü Dr. Orhan Odabaşı ve STED Yayın Kurulu üyeleri, Dr. Alper Büyükakuş, Dr. Burcu Tokuç, Dr. Münevver Kaynak Türkmen ve Dr. Rana Savlu’dan oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Nursel Şahin, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Alican Bahadır ve Dr. Onur Naci Karahancı katıldı. 

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından STED Yayın Kurulu, yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi. STED’in yayımlanması planlanan son sayısının değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılının sayıları da incendi. Toplantıda ayrıca STED’in 2023 yılı yayın politikası oluşturulurken, derginin daha fazla okuyucuya ulaşması konusunda alınacak tedbirler kararlaştırıldı.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/index.php adresinden erişilebilir.