23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Bugün 23 Nisan…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101 yıl önce kurulmasıyla demokrasi kültürü bu topraklarda filizlenmeye başlamış ve bugün çocuklara armağan edilmiştir.

Günümüzde ne yazık ki çocuk işçiliği halen yaygın; yüz milyonlarca çocuk, eğitim ve sağlık hakkından mahrum edilmiş durumda. Resmi verilere göre dünyada 150 milyondan fazla, Türkiye’de ise 700 binden fazla çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Dünyada her yıl 5 yaşın altındaki milyonlarca çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir.

COVID-19 pandemisi, ülkemizde eğitim olanakları ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere çocukların yaşadığı sorunları katmerleştirmiştir.

Türk Tabipleri Birliği olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı demokrasiyi ve çocuklarımızı çepeçevre saran bu karanlık ortamda kutlama inadımız; emek, barış ve demokrasi ısrarımız ile çocuklarımızı bu karanlıktan çıkarmak üzere verdiğimiz mücadelemizin sözüdür. Kutlu olsun!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi